Nelaimės darbe: sprogsta akumuliatoriai, žmonės krenta iš didelio aukščio

akumuliatorius-69310306Valstybinė darbo inspekcija (VDI) pranešė, kad sprogus automobilio akumuliatoriui, darbo metu buvo sunkiai sužalotas šilutiškis vairuotojas. Skeveldra pataikė darbuotojui į veidą ir aptaškė jį akumuliatoriaus sieros rūgštimi.

Tai ne vienintelis nelaimingas atsitikimas darbe Šilutės rajone, įvykęs per šiuos metus, iš viso jų buvo 28.

VDI informuoja, kad šiemet Lietuvoje gavo 29 pranešimus apie įvykius darbe, dėl kurių darbuotojai mirė, ir 88 pranešimus apie įvykius darbe, kurių metu buvo sunkiai pakenkta darbuotojų sveikata.

Pavojingiausias sektorius – statybų. Vien lapkritį sunkias traumas darbuotojai Lietuvoje patyrė krisdami iš didelio, 3 – 8 metrų aukščio. Vienas žmogus Klaipėdos rajone žuvo, kai atliekant statybos darbus, jį mirtinai traumavo nukritusi sija.

Patyrė sunkias traumas

Praėjusią savaitę VDI gauti pranešimai apie atvejus, kai įvykių darbe metu buvo sunkiai pakenkta keturių darbuotojų sveikatai ir vienas darbuotojas žuvo.

Lapkričio 8 d. UAB „Šilutės automobilių keliai“ vairuotojas gavo nurodymą krovininį automobilį MAZ perstatyti į kitą aikštelės vietą. Nepavykus užvesti automobilio darbuotojas pajudino akumuliatoriaus gnybtus, kurie buvo pasidengę oksidaciniu sluoksniu. Tuo metu gnybtai sukibirkščiavo ir akumuliatorius sprogo. Skeveldra pataikė darbuotojui į veidą ir aptaškė jį akumuliatoriaus sieros rūgštimi, vyras buvo sunkiai sužalotas.
Sunkių sužalojimų patyrė ir kitų rajonų gyventojai.

Lapkričio 12 d. bendrovės Kaišiadorių r. šaltkalvis, įmonės teritorijoje, valė džiovyklų šilumokaičius. Pasijungęs oro kompresorių jis užlipo kopėčiomis ant lentų rietuvės ir nuo jos nukrito ant grindinio iš 2,8 m aukščio. Darbuotojas patyrė kaklo slankstelių, krūtinės, stuburo slankstelių lūžius, susimušė galvą – buvo sunkiai sužalotas.

Lapkričio 14 d. statybvietėje Derceklių kaime (Klaipėdos r.), įmonės darbuotojas montavo mūrinę siją. Sija buvo padėta ant kopėčių atramos. Darbuotojui taisant kopėčių padėtį, sija krito ir mirtinai traumavo žmogų.
VDI tik praėjusią savaitę pranešta, kad spalio 4 d. Giluišių kaime (Kalvarijos sav.), bendrovės vairuotojas, tvirtindamas krovinį – rąstus diržais, paslydo ir nukrito nuo krovininio automobilio iš 1,5 m aukščio. Įvykio metu sunkiai susižalojo galvą.

Pavojingiausi – statybos darbai

Paskutinius keletą metų nelaimingų atsitikimų skaičius darbe Šilutės rajone išlieka panašus. 2017 metais 22 darbuotojai patyrė lengvus nelaimingus atsitikimus, vienas darbo metu žuvo. 2018 metais vienas darbuotojas patyrė sunkų nelaimingą atsitikimą, 24 – lengvus.

Šiemet VDI pranešta apie 28 lengvus nelaimingus atsitikimus darbo metu Šilutės rajone. Pagal ekonominės veiklos rūšis, 8 įvykiai nutiko apdirbamojoje gamyboje, 5 atliekant žmonių sveikatos priežiūrą ir socialinį darbą, 4 statybose, 3 vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo srityse, 2 žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės sektoriuose, 2 švietimo srityje, 2 meninėje, pramoginėje ir poilsio organizavimo veikloje, po vieną transporto ir saugojimo bei nekilnojamojo turto operacijų sektoriuose.

Pasak VDI atstovės Jurgitos Kažukauskaitės – Sarnickienės, statybos darbai buvo pavojingiausi visoje Lietuvoje – juos atliekant įvyko 7 mirtini ir 21 sunkus nelaimingas atsitikimas.
Tarp kitų rizikingų sektorių: transporto ir saugojimo (8 mirtini – visi darbuotojai žuvo eismo įvykių metu, ir 12 sunkių), apdirbamosios gamybos (6 mirtini ir 14 sunkių), didmeninės ir mažmeninės prekybos (3 mirtini ir 16 sunkių), žemės ūkio (2 mirtini ir 6 sunkūs).

Įvykis darbe turi būti ištirtas

VDI atstovės klausėme, ar būtina apie nelaimingus įvykius darbe pranešti Darbo inspekcijai.

Pasak J. Kažukauskaitės – Sarnickienės, jeigu nukentėjusio darbuotojo sveikatos pakenkimas nepriskiriamas prie sunkių (pagal medicinos įstaigos, kurioje nukentėjusiam žmogui suteikta pirmoji pagalba arba kurioje jis yra gydomas, pateiktą išvadą), tokį įvykį per 10 dienų turi ištirti darbdavio įsakymu patvirtinta dvišalė komisija. Joje turi būti vienodai darbdavio ir darbuotojų atstovų. Ši komisija atlieka įvykio tyrimą ir užpildo nustatytos formos dokumentą – nelaimingo atsitikimo darbe aktą, kuris pateikiamas nukentėjusiam asmeniui, VDI, Sodrai.

Vadovaujantis šiuo aktu Sodros teritoriniame skyriuje įvykį pripažinus draudiminiu, draudiminėmis lėšomis apmokamas asmens nedarbingumas nuo pirmos nedarbingumo dienos.
Jei darbdavys atsisako organizuoti įvykio darbe tyrimą, nukentėjusysis, jo įgaliotas asmuo arba jo šeimos atstovas, darbuotojų atstovas apie tokį atsisakymą praneša VDI.

Visų įvykių darbe aplinkybės turi būti ištirtos, nustatytos jų priežastys bei suplanuotos prevencinės priemonės panašioms nelaimėms ateityje užkardyti.

Apie visus įvykius darbe, dėl kurių darbuotojas mirė arba per kuriuos buvo sunkiai pakenkta jo sveikatai, darbdaviui atstovaujantis arba jo įgaliotas asmuo nedelsdami turi pranešti atitinkamai teritorinei prokuratūrai ir VDI. Nelaimingo atsitikimo darbe aplinkybes tiria VDI inspektorius. Tyrimo medžiagą VDI perduoda prokuratūrai, kuri atlikusi ikiteisminį tyrimą, sprendžia dėl bylos perdavimo teismui.

Kokios kompensacijos iš darbdavio gali reikalauti traumą darbe patyręs darbuotojas? Ar tokius atvejus nagrinėja teismai?

Pasak VDI atstovės, darbuotojai yra draudžiami nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinių draudimu. Įvykį pripažinus draudiminiu, draudiminėmis lėšomis apmokamas asmens nedarbingumas nuo pirmos nedarbingumo dienos. Darbuotojas taip pat turi teisę kreiptis į Darbo ginčų komisiją dėl turtinės ar neturtinės žalos atlyginimo iš darbdavio.