Nelegalus paauglių darbas – irgi vergovės forma

Baigiantis mokslo metams ir prasidedant sezoniniams darbams svarbu nepamiršti, kad vaikų ir paauglių darbas yra griežtai reglamentuojamas įstatymais ir tai skirta apsaugoti vaikus nuo išnaudojimo.

Pixabay.com nuotr.

Vaikų ir paauglių darbas galimas tik tokiomis sąlygomis, kurios nekelia grėsmės jų sveikatai ir protiniam bei fiziniams vystymuisi. Tai gali būti lengvas darbas, turintis labiau edukacinius tikslus, tinkantis pagal amžių ir galimybes bei netrukdantis vaiko mokslams ir poilsiui.

Pernai – 27 nelegalai

„Birželio 12-oji – Pasaulinė kovos prieš dirbančius vaikus diena. Tai proga atkreipti dėmesį į šiandien visame pasaulyje vis dar išnaudojamus vaikus. Nors Lietuvoje vaikų vergovė nėra taip paplitusi, kaip kai kuriose kitose pasaulio šalyse, negalime pro pirštus žiūrėti į neteisėtai darbams priimamus paauglius.

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) kiekvieną vasarą sulaukia žinių, kad vienur ar kitur buvo pažeistos dirbančių paauglių teisės. Svarbu suprasti, kad vaikų išnaudojimas darbe yra sudėtinė vaikų vergovės dalis (greta seksualinės prievartos, prekybos žmonėmis ir kt.)”,- komentuoja VDI atstovė Jolanta Bielskienė.

VDI nelegalaus darbo kontrolės klausimais per 2021 m. atliko 3 881 patikrinimą, kurių metu nustatyti 1 796 nelegaliai dirbę asmenys, iš jų 27 – neturintys 18 m. T. y. nelegaliai dirbę nepilnamečiai sudarė 1,5 proc. nuo visų nustatytų nelegaliai dirbusių asmenų. VDI Šiaulių skyrius nustatė 9 neteisėtai dirbusius nepilnamečius, Vilniaus ir Kauno – po 8, Klaipėdos – 2.

Nepilnamečiai nelegaliai per 2021 metus dirbo: žemės ūkyje – 11 (40,7 proc. visų nustatytų), statyboje – 5 (18,5 proc.), didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje – 5 (18,5 proc.), maitinimo ir gėrimų teikimo veikloje – 3 (11,1 proc.), apdirbamojoje gamyboje – 2 (7,4 proc.), bei 1 kitoje veikloje (3,7 proc.).

Darbo sutartis būtina

Lietuvoje nepilnamečiai gali pradėti dirbti nuo 14 metų, tačiau priklausomai nuo to, ar jie patenka į vaikų ar paauglių amžiaus grupę, taikomi skirtingi apribojimai jų darbui, darbo ir poilsio laikui, darbo sutarties sudarymui. Net ir su 14 m. asmeniu darbas privalo būti įformintas darbo sutartimi, kurioje šalys susitaria dėl darbo funkcijos, apmokėjimo ir darbovietės, darbo laiko normos bei režimo.

Tik taip įgyjamos garantijos, kurios reikalingos, ypač jei darbe įvyktų nelaimingas atsitikimas. Vaikui darbo sutarčiai sudaryti reikia vieno iš tėvų ar kito atstovo raštiško sutikimo, medicininės pažymos su išvada, kad vaikas tinka dirbti konkretų darbą ir mokslo metų laiku duotas mokyklos raštiškas sutikimas dėl vaiko darbo.

Vaikas gali dirbti tik fizines galimybes atitinkančius lengvus darbus, neturinčius neigiamo poveikio jo saugai, sveikatai, fizinei, psichinei, moralinei ar socialinei raidai. Taip pat nepilnamečiams draudžiama dirbti darbus, kai jie bet kuriame procese susiję su alkoholiu (užsakymo priėmimas, pateikimas).

Vaikai gali dirbti iki 6 valandų per dieną ir 30 valandų per savaitę. Mokslo metų laiku – iki 12 valandų per savaitę: iki 2 valandų per dieną mokyklos lankymo dienomis ir iki 6 valandų – ne mokyklos lankymo dienomis, jeigu dirbama trimestro arba semestro metu, tačiau ne tada, kai mokykloje vyksta pamokos. Paaugliai gali dirbti ne daugiau kaip 8 valandas per dieną kartu su kasdiene pamokų trukme ir ne daugiau kaip 40 valandų per savaitę kartu su pamokų trukme.

Vaikų darbas draudžiamas nuo 20 val. vakaro iki 6 val. ryto, rytais – nuo 6 iki 7 val. prieš pamokas. Turi būti suteikiamos ne mažiau kaip 2 poilsio dienos per savaitę, jeigu įmanoma, paeiliui, viena iš jų turi būti sekmadienį. Vaikų kasdienio nepertraukiamo poilsio laikas per 24 val. laiką privalo būti ne trumpesnis kaip 14 val. Paauglių darbas nuo 22 val. vakaro iki 6 val. ryto draudžiamas. Turi būti suteikiamos ne mažiau kaip 2 poilsio dienos per savaitę, jeigu įmanoma, paeiliui, viena iš jų turi būti sekmadienį. Paauglių kasdienio nepertraukiamo poilsio laikas per 24 val. laiką privalo būti ne trumpesnis kaip 12 valandų.