Neliko aktorės – neliko ir spektaklio

teatro direktoreŠilutės teatro direktorė Ramunė Kiniulytė rajono tarybai pateikė prašymą dėl Šilutės kamerinio dramos teatro Kūrybinės veiklos programos pakeitimo.

Vadovaudamasis LR Profesionaliojo scenos meno įstatymu, Šilutės kamerinis dramos teatras kasmet teikia savininkui – Šilutės savivaldybės tarybai tvirtinti metinę Kūrybinės veiklos programą.

Teatro direktorės R.Kiniulytės iniciatyva, 2018 m. birželio 26  d. įvyko Teatro meno tarybos posėdis, kuriame Meno tarybai buvo pristatytos problemos, dėl kurių reikia koreguoti 2018 m. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą Kūrybinės veiklos programą.

Viena iš šiemetinių teatro premjerų turėjo būti „Vydūnas tremtyje“, režisierius Sergejus Paciukas. Spektaklio premjera turėjo įvykti rugsėjo mėnesį, o iš viso buvo numatyta parodyti 6 spektaklius. Tačiau dėl teatro trupės pasikeitimų (kitur gyventi išvyksta pagrindinė teatro aktorė Alma Rimkevičiūtė, spektaklis nustatytu metu neįvyks. Spektaklis bus pastatytas tik suformavus naują trupę.

Kintų Vydūno kultūros centro projektas „Marių aidos” negavo finansavimo iš Lietuvos kultūros tarybos, todėl teatras, kaip partneris, negalėjo dalyvauti šioje kultūros centro programoje.

Vietoje to teatras parodys teatralizuotą programą rajoninėje Ūkininkų šventėje rugsėjo 29 d. Pasikeitus Šilutės Hugo Šojaus muziejaus birželio 14 d. renginio koncepcijai, teatro edukacija „Švytis“ pagal V.Mačernio prozą buvo parodyta Sąjūdžio 30-mečio renginyje, rugpjūčio 23 d.

Šilutės teatro Meno taryba vienbalsiai pritarė pakeitimams ir teatro direktorė R.Kiniulytė pateikė prašymą dėl Kūrybinės programos pakeitimų patvirtinimo.