Nemokama galimybė sutvarkyti asbesto atliekas

Aplinkos ministerija, skirdama dotacijas savivaldybėms iš Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos priemonės „Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų tvarkymui“, 2022-2023 m. planuoja finansuoti namų ūkiuose susidariusių asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimą apvažiavimo būdu, transportavimą ir saugų šalinimą.

Šilutės r. savivaldybės administracija planuoja teikti paraišką dotacijai dėl asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimo, transportavimo ir saugaus šalinimo gauti. Siekdami išsiaiškinti faktinį tvarkytiną asbesto turinčių gaminių atliekų kiekį, kviečiame individualių namų savininkus ir (ar) valdytojus, planuojančius 2022-2023 m. keisti šiferio stogus, arba jau pakeitusius tokius stogus ir sukaupusius asbesto turinčių atliekų, kreiptis į savivaldybę (el. p. mindaugas.budvytis@silute.lt arba tel. (8 659 91 523) iki gegužės 31 d. nurodant pastato savininką ar valdytoją, adresą, telefoną ir sukauptą kiekį.

Duomenys bus naudojami informacijai apie saugų asbesto šalinimo poreikį gauti. Gavus finansavimą, bus kreipiamasi nurodytais kontaktais dėl atliekų pašalinimo.
Visos asbesto atmainos yra kancerogenai, tad saugiai nepašalintos kelia didelį pavojų žmonių sveikatai.