Neringa Šilutei dovanos 30 įvažiavimo leidimų

summer38Rajono Tarybos nariai pritaria naujai Šilutės r. savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai su Neringos savivaldybe.

Sprendimo projekto rengėja, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Skobienė sako, kad bendradarbiavimo sutartis su Neringos savivaldybe jau buvo pasirašyta 2001 m. balandį.

Ji buvo rengta Lietuvai tik besiruošiant stoti į Europos Sąjungą, todėl dalis sutarties nuostatų buvo apie sklandesnį pasirengimą tam istoriniam įvykiui. Šiandien šios nuostatos jau nebeaktualios, todėl ir imtasi sutartį pakeisti.

Naują sutarties projektą parengė Neringos savivaldybės administracija. Atsirado punktas apie bendras investicijas: nurodoma, kad Savivaldybės ieškos bendrų partnerių investicinių projektų rengimui ir kartu tuos projektus įgyvendins.

Pasirašius sutartį bus siekiama toliau plėsti ir stiprinti bendrus projektus bei iniciatyvas investicinių projektų, kultūros, turizmo, aplinkosaugos, ekologinio švietimo, jaunimo politikos, socialinės rūpybos, teritorinio planavimo bei paveldo apsaugos srityse, ypač akcentuojant Pamario krašto, kaip atskiro istoriškai susiklosčiusio etnografinio regiono, plėtrą ir aktyvų dalyvavimą Europos Sąjungos programose.

Be to, Neringos savivaldybė įsipareigoja kasmet skirti Šilutės rajono savivaldybei 30 nuotolinių nuskaitymo kortelių – leidimų, suteikiančių teisę automobiliais nemokamai įvažiuoti į valstybės saugomą Kuršių nerijos nacionalinio parko Neringos savivaldybės administruojamą teritoriją.

Būtent dėl šios nuostatos politikams kilo daugiausia klausimų. Kam bus išdalinti tie leidimai? Ar jų užteks visiems rajono politikams? Bet niekas net neužsiminė, kad ir rajono gyventojai galėtų gauti geresnes sąlygas įvažiuoti į Neringos savivaldybės administruojamą teritoriją.

Į politikų klausimus J.Skobienė negalėjo atsakyti – ne jos kompetencija.

Leidimų skirstymo tvarka bus nustatyta vėliau.