Nesijaučiate saugus darbe? Turime Jums keletą patarimų!

Darbuotojų sauga ir sveikata yra pačių darbdavių ir darbuotojų reikalas. Tai ypač pasakytina, kai darbo krūvis yra didelis, nes jis yra pats pavojingiausias.

Pexels.com nuotr.

Avarijos čia sukelia rimčiausias pasekmes, dažnai sukelia sunkių sužalojimų ar darbuotojų mirtį. Visada yra nelaimingo atsitikimo tikimybė, todėl reikia atsakingai įvertinti galinčius kilti net ir pačius netikėčiausius pavojus, neskubėti, skirti maksimaliai dėmesio ir žinių pavestoms užduotims atlikti.

Jokių fiziškai sudėtingų darbų be tinkamos aprangos

Prieš pradėdamas darbą vadovas turi vadovautis darbuotojais ir užtikrinti, kad jie galėtų saugiai atlikti paskirtą darbą praktiškai. Turi būti aiški informacija apie visus galimus pavojus darbe ir būdus, kaip išvengti nelaimingų atsitikimų.

Savo ruožtu darbuotojai turi laikytis saugos reikalavimų ir saugiai veikti apmokyti. Pagrindinė taisyklė yra tokia: „Imkitės veiksmų darbe, kad nekiltų pavojus sau ar kitiems.“ Savavališkas veiksmas yra draudžiamas! Nesiimkite užduočių, kurioms atlikti nesate tinkamai apmokyti.

Pradėję dirbti, jei turite kokių nors neatitikimų darbe, pastebite, kad bet kokio darbo atlikimas yra pavojingas arba atsitiko nelaimingas atsitikimas, turėtumėte nedelsdami patikrinti, kam kreiptis pagalbos.

Ką daryti, jei darbas nesaugus: ar dirbti toliau, o gal kur nors reikėtų kreiptis?

Jei manote, kad jūsų darbas yra nesaugus ir dėl netinkamo darbo organizavimo kyla pavojus susižeisti darbuotojams ar kitiems žmonėms, kreipkitės į darbuotojų saugos ir sveikatos atstovą ar skyriaus vadovą, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybą, darbuotojų saugą. Galite pranešti ir sveikatos komitetui, ir darbuotojų atstovui, darbdavio atstovui, jei problemos išspręsti nepavyksta-kreipkitės į Nacionalinę darbo inspekciją.

Kaip visi žinome, jei už padalinį atsakingas asmuo ar kiti atsakingi asmenys darbo vietoje nesiima priemonių pažeidimams pašalinti ir darbuotojams apsaugoti nuo galimo pavojaus saugai ir sveikatai, kurie nėra apmokyti darbo, darbuotojai turi teisę atsisakyti darbo. sugedus darbo priemonei ar susidarius avarinei situacijai; kai dirbama pažeidžiant nustatytus technologinius reglamentus arba neįrengus reikiamų kolektyvinės apsaugos priemonių, kai darbuotojai neaprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis; kitais atvejais, kai darbo aplinka kenksminga, pavojinga sveikatai ar gyvybei. Svarbu paminėti, kad VDI anonimiškai galima pranešti informaciją ne tik apie nelegalų darbą, bet ir informaciją apie darbuotojų saugos pažeidimus, kai yra didelė rizika darbuotojų saugai ir sveikatai.

Lietuvos Respublikos baudžiamasis įstatymas numato, kad darbdaviui ar jo įgaliotam asmeniui pažeidus Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo ar kitų teisės aktų reikalavimus, įvykus nelaimei, avarijai ar kitam teisės aktui, skiriama bauda arba laisvės atėmimas . Kitos rimtos pasekmės truko net aštuonerius metus. Toks elgesys taip pat yra baudžiamasis nusikaltimas aplaidumo atveju. 

Jei norite užtikrinti saugumą darbe privalote dėvėti tinkamus batus ir aprangą, kuri apsaugo nuo netikėtumų, viską rasite https://www.atvila.lt/lt/produktai/darbo-saugos-priemones.