Nevalia iš kiemo išvaryti besišlapinantį vyrą

EvanPee2010Neseniai teismo nuosprendžio sulaukė A.S., kuris pernai rugsėjo 25 d. Švėkšnoje savo jėgą panaudojo prieš S.V. Nukentėjusysis net nesuprato, už ką jam buvo sulaužyta nosis ir spirta į galvą.

Tačiau, aiškinantis aplinkybes išaiškėjo, kad A.S. šlapinosi S.V. kieme ir supyko, kad buvo iš ten išvarytas… Dėl to sumušė kiemo šeimininką.

Teismo byla buvo pradėta dėl to, kad A.S. sukėlė nesunkų sveikatos sutrikdymą S.V.: trenkė jam į veidą, taip sulaužydamas nosį, o SV. nukritus ant žemės, dar spyrė į galvą.

Teisiamasis teisme prisipažino kaltu. Jis papasakojo, kad tą vakarą susitiko pažįstamus, tarp jų ir S.V., kurie jį išprašė iš jų kiemo.

Supykęs, kad buvo išvarytas, jis nieko nesakęs trenkė S.V. į veidą ir spyrė į galvą. Tokių savo veiksmų vyras paaiškinti negalėjo, nes pats nežinojo, dėl ko taip pasielgė. Dėl tokio savo agresijos proveržio teisme gailėjosi.

Besiaiškinant dėl ko kilo konfliktas ir vyras buvo išvarytas iš S.V. kiemo išaiškėjo, kad kad A.S. šlapinosi jo kieme.

Savo pykčio nesuvaldęs A.S. teisme nubaustas 1 metų 2 mėnesių laisvės apribojimo bausme. Taip pat A.S. per metus turės neatlygintinai dirbti 50 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, senais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

Nuteistajam skirta ir piniginė bauda – Valstybinei ligonių kasai jis turės išmokėti 1 664 Lt žalos atlyginimui dėl S.V. gydymo.
Teismo nuosprendis dar gali būti skundžiamas.