Nežinojimas nuo atsakomybės neatleidžia: žalos Kuršių marių akvatorijos dalyje kaina – daugiau nei 12,5 tūkst. eurų

Aplinkos apsaugos departamento Šilutės aplinkos apsaugos inspekcijos pareigūnai, atlikę tyrimą dėl Ventės kaime Kuršių marių akvatorijos dalyje pažeisto reljefo ir kraštovaizdžio, nustatė, kad asmuo padarė pažeidimą galvodamas, jog viską daro teisėtai. Bet nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės, todėl už iškastą ir pakrantėje supiltą dumblą bei vandens augmeniją teko sumokėti daugiau nei 12,5 tūkst. eurų.

2021 m. asmuo, įsigijęs sklypą greta Kuršių marių Ventės kaime, sumanė įrengti pontoninį lieptą iš sklypo į Kuršių marias, bet neišsiaiškino visų tai teritorijai keliamų reikalavimų.

Sklypo savininkas rugpjūtį pasamdė techniką ir išvalė 4932,6 kv. m Kuršių marių akvatorijos bei 871,93 kv. m dumblo ir vandens augmenijos pakrantėje. Kadangi pažeidimas padarytas paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juostoje ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje, vadovaujantis Žalos aplinkai, sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus ir objektus, skaičiavimo metodika, apskaičiuota žala didinama tris kartus.

„Planuojant ūkinę veiklą, labai svarbu išsiaiškinti visus aplinkosauginius reikalavimus ir todėl, kad jų nepaisant gali tekti sumokėti nemenką sumą, ir todėl, kad visos aplinkai padarytos žalos pinigai neatpirks. Vis dėlto norime atkreipti dėmesį, kad asmuo suprato padaręs pažeidimą ir visą apskaičiuotą žalą – 12 581,32 Eur – sumokėjo iki administracinio nusižengimo protokolo surašymo“, – sakė Šilutės AAI pareigūnė Sidona Vindžigelskienė.