Nuo ateinančių metų – pokyčiai smulkiųjų verslininkų veikloje

vmiLietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė smulkiesiems verslininkams aktualius nutarimus – nuo 2012 m. sausio 1 d. ir gegužės 1 d. dviem etapais keičiasi verslo liudijimų išdavimo taisyklės.

Svarbiausius pasikeitimus verslininkams, vykdantiems individualią veiklą pagal verslo liudijimą, pristato Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Mokestinių prievolių departamento direktorė Edita CIBIENĖ.

– Didžioji dalis smulkiųjų verslininkų gruodį įsigyja verslo liudijimus kitiems metams. Ar Klaipėdos AVMI jau pasirengusi verslo liudijimų išdavimui ir kokie pagrindiniai pasikeitimai laukia?

– Kalbant apie esminius pasikeitimus, reiktų akcentuoti, kad yra stambinama dalis veiklos rūšių, o kai kurios naikinamos – iš šiuo metu galiojančių 105 veiklos rūšių sąraše lieka tik 90.

Iš esmės pakeistos statybos veiklos: naujų statinių statyba, esamų statinių atstatymas ir remontas, esamų statinių restauravimas ir konservavimas. Vietoj šių veiklų atsirado tokios specializuotos veikos: specialieji statybos darbai (statybvietės paruošimas, stogų dengimas, pamatų klojimas, mūrijimo, betonavimo, hidroizoliaciniai darbai, pastolių ir darbo platformų statymas ir ardymas, dūmtraukių įrengimas), statybos baigimo ir valymo darbai.

Naikinamos žemės ūkio veiklai priskiriamos veiklos rūšys. Prekiaujantiems savo pagaminta produkcija reikės mažiau dokumentų – prekybos vietoje nebereikės krovinio važtaraščio.

Nuo 2012 m. sausio 1 d. į verslo liudijimą bus galima įrašyti tik vieną fizinį asmenį, kuris galės dalyvauti gyventojo vykdomoje veikloje, kuriai išduotas verslo liudijimas. Verslo liudijimai kitiems metams gyventojams jau išduodami nuo gruodžio 19 dienos.

– Minėjote, kad stambinamas veiklų, kuriomis galima verstis įsigijus verslo liudijimą, sąrašas. Kas keičiasi?

– Iš šiuo metu galiojančių 105 veiklos rūšių sąraše lieka tik 90. Panaikinamos žemės ūkio veiklai priskiriamos veiklos rūšys, nes pagal GPM įstatymo nuostatas gyventojų pajamos iš žemės ūkio veiklos neapmokestinamos, jei gyventojas nėra PVM mokėtojas.

Kadangi nuo kitų metų įgijus PVM mokėtojo statusą, teisės vykdyti veiklą su verslo liudijimu nelieka, todėl iš šio sąrašo išbraukiama žemės ūkio paslaugų veikla, gyvulių priežiūros ir šėrimo paslaugų veikla, pynimui skirtų augalų auginimo veikla, žuvų gaudymo verslinės žūklės įrankiais ir jų apdorojimo veikla.

Iš esmės pakeistos statybos veiklos: naujų statinių statyba, esamų statinių atstatymas ir remontas, esamų statinių restauravimas ir konservavimas. Vietoj šių veiklų atsirado tokios specializuotos veikos: specialieji statybos darbai (statybvietės paruošimas, stogų dengimas, pamatų klojimas, mūrijimo, betonavimo, hidroizoliaciniai darbai, pastolių ir darbo platformų statymas ir ardymas, dūmtraukių įrengimas), statybos baigimo ir valymo darbai.

Nuo kitų metų tikslinama patalpų nuomos veiklos rūšis, kuri leidžia verstis tik gyvenamosios paskirties patalpų nuoma.

Vadinasi, gyventojai, įsigiję šios veiklos verslo liudijimą, negalės išnuomoti gamybinės, komercinės ar kitos (ne gyvenamosios) paskirties patalpų.

– Kokie pasikeitimai laukia prekybinę veiklą vykdančių gyventojų?

– Nuo sausio nelieka prekybos veiklos rūšių skirstymo pagal prekybos būdą bei vietą ir yra naujai numatyti tik du prekybinės veiklos verslo liudijimai: „Prekybai tik ne maisto produktais“ ir „Prekybai“. Įsigijus tokį verslo liudijimą bus galima prekiauti ir kioskuose, ir turgavietėse, ir užsiimti prekyba iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių bei išnešiojamąja ir išvežiojamąja prekyba.

– Ar yra naujovių, kurios svarbios laisvųjų profesijų atstovams?

– Taip, pasikeitimų esama ir šioje srityje. Nuo sausio 1-osios sąraše nebelieka veiklų, pagal kurias gyventojai galėjo atlikti projektinius – konstruktorinius darbus, kūrė išorines informacijos priemones ar vertėsi radiofikuotos reklaminės informacijos perdavimu.

Be to, susiaurintos su fotografavimu ir filmavimu susijusios dvi veiklos, iš jų išbraukiant laisvųjų profesijų veiklas, o būtent fotoreporterių veiklą, reportažų, informacinių laidų rengimo ir kitą žurnalistinio ir tiriamojo pobūdžio veiklą.

Su laisvosiomis profesijomis siejamų veiklų srityje nepakeista išlieka tokia veikla kaip vertimas su nedidelės apimties spausdinimu, o į vieną veiklos rūšį („Kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veikla“) apjungiamos dabartinės „Suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimo“ bei „Vaikų ir jaunimo papildomo mokymo“ veiklos.

– Iki šiol gyventojas, nutraukęs veiklą, ne visada galėdavo susigrąžinti už verslo liudijimą sumokėtą mokestį. Ar keisis ši nuostata?

– Taip, keisis. Nuo 2012 metų įvairių apribojimų nebelieka, todėl pajamų mokestis galės būti grąžinamas visais veiklos nutrūkimo atvejais, kai ja nebus verčiamasi iki išduoto verslo liudijimo galiojimo laikotarpio pabaigos.

– Kokių pasikeitimų bus nuo 2012 metų gegužės 1-osios?

– Nuo gegužės 1 d. nustatomas apribojimas, jog verslo liudijimas išduodamas parduoti prekes ir teikti paslaugas gyventojams, taip pat parduoti tik savo gamybos prekes ir teikti paslaugas (išskyrus gyvenamosios paskirties patalpų nuomą) juridiniams asmenims, jeigu iš juridiniams asmenims parduotų savo gamybos prekių ir suteiktų paslaugų gautos pajamos nėra didesnės kaip 10 proc. visų mokestinio laikotarpio pajamų, gautų iš verslo liudijime nurodytos veiklos. Viršijus šią ribą, visos iš juridinių asmenų gautos pajamos būtų apmokestinamos kaip pajamos iš individualios veiklos, t.y. taikant 5 proc. mokesčio tarifą (jei tai laisvoji profesija – 15 proc. tarifą), leidžiant atimti su tomis pajamomis susijusias išlaidas.

Tačiau reikia neužmiršti, kad įsigijus bet kokios (ne prekybos) veiklos verslo liudijimus juridiniams asmenims gali būti teikiamos paslaugos ar parduodamos savos gamybos prekės tik tuo atveju, jeigu veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšis nėra viena iš veiklos, kuria faktiškai verčiasi juridinis asmuo, rūšių. Be to, įsigalios nuostata, jog prekybos verslo liudijimą įsigijusiam gyventojui nebus galima verstis didmenine prekyba, t.y., parduoti bet kokias prekes kitam prekybine veikla užsiimančiam gyventojui (tiek įsigijusiam verslo liudijimą, tiek įregistravusiam individualią veiklą).

Klaipėdos AVMI atkreipia dėmesį, kad visą reikalingą informaciją apie Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių pakeitimus paprasčiausia yra rasti VMI internetinėje svetainėje www.vmi.lt. Joje gyventojų patogumui yra patalpinta atnaujinta Verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo atmintinė.

Informaciją taip pat teikia Mokesčių informacijos centro konsultantai trumpuoju telefonu 1882, taip pat Klaipėdos apskrities VMI specialistai.