Nuotolinis mokymasis: stresas mokiniams, krito ir Šilutės gimnazijų reitingai

Gegužės mėnesį pasirodė naujausias žurnalo „Reitingai“ numeris, kuriame aptariama, kaip pandemija paveikė moksleivių mokymąsi. Kaip pakito gimnazijų, pradinių bei pagrindinių mokyklų, universitetų reitingai per pastaruosius metus.

Kai kurios Šilutės gimnazijos ženkliai nukrito šiųmečiame gimnazijų reitinge, o viena kaip tik šoktelėjo aukštyn.

Gimnazijų vertinimas pasikeitė

Šiais metais gimnazijos buvo vertinamos kitaip, nei ankstesniais metais – plačiau. Iki šiol mokyklos buvo lyginamos pagal jų abiturientų išlaikytų valstybinių brandos egzaminų vidurkius. O šįkart gimnazistų egzaminų įvertinimai buvo lyginami pagal skalę: kiek mokinių konkretų egzaminą laikė, bet jo neišlaikė, kiek jų išlaikė žemiausiais balais, kiek per egzaminą surinko balų ir kiek sulaukė aukščiausių įvertinimų.

Vydūno gimnazija vis dar šimtuke

Daugelio Lietuvos ir Šilutės rajono gimnazijų rezultatai pandemijos laikotarpiu smarkiai krito žemyn. Ne išimtis ir Šilutės Vydūno gimnazija. 2019 m. ši gimnazija buvo 71-oje vietoje surinkusi 45,01 taško. O 2018 m. gimnazija buvo dar aukštesnėje – 50-oje pozicijoje. Šiemetiniame žurnalo numeryje ši gimnazija 74-oje vietoje ir surinko 30,68 taško.

2020 m. Vydūno gimnaziją baigė 97 abiturientai, 36,1 proc. jų įstojo į valstybės finansuojamas vietas aukštosiose mokyklose. Į aukštąsias mokyklas užsienyje įstojo 4 proc. abiturientų.

Penki vydūniečiai už brandos egzaminus surinko po šimtuką. Nė vienas gimnazistas neišlaikė brandos egzaminų dviem šimtukais, tačiau net du išlaikė trejais.  Aukščiausius įvertinimus gimnazistai gavo už anglų kalbos egzaminą.

Šilutės pirmoji gimnazija

Šiemet ši gimnazija 182–oje vietoje, surinkusi 22,69 taško. Gimnazija šiek tiek nusileido reitinguose, palyginus su 2019 m., kai ji buvo 174–oje vietoje. 2020 m. šią gimnaziją baigė 75 abiturientai, 36 proc. jų įstojo į valstybės finansuojamas vietas aukštosiose mokyklose. Nė vienas gimnazistas nestojo į aukštąsias mokyklas užsienyje.

3 gimnazistai egzaminą išlaikė šimtuku, vienas surinko du šimtukus. Geriausius rezultatus abiturientai demonstravo laikydami chemijos ir geografijos egzaminus. Paskutiniais duomenimis chemijos egzaminą renkasi laikyti vos keletas abiturientų šalyje.

Švėkšnos „Saulės“ gimnazija

Nuo pernai švėkšniškiai reitinguose į viršų šoktelėjo kitas gimnazijas aplenkę vos ne šimtu pozicijų. Dar 2019 m. ši gimnazija buvo 282-oje vietoje, o 2020 m. reitinguose – jau 204-oje pozicijoje, surinkusi 21,75 taško. Gimnaziją baigė visi 25 joje mokęsi abiturientai. 36 proc. jų įstojo į valstybės finansuojamas vietas aukštosiose mokyklose, 1 pasirinko studijas užsienyje. Nė vienas gimnazistas nesurinko egzamine šimtuko. Geriausiai švėkšniškiams sekėsi laikyti anglų kalbos ir biologijos valstybinius brandos egzaminus.

Vainuto gimnazija

Šiemet iš 195–osios vietos vainutiškiai nukrito į 250–ają. Gimnaziją baigė 12 abiturientų, 16,7 proc. jų įstojo į valstybės finansuojamas vietas aukštosiose mokyklose. Nė vienas vainutiškis nestojo į aukštąją mokyklą užsienyje. Geriausiai gimnazistams sekėsi laikyti istorijos egzaminą. Bet deja nė vienas nesurinko iš egzaminų šimtuko.

Žemaičių Naumiesčio gimnazija

Reitingų pozicijoje naumiestiškiai nuo praeitų metų taip pat krito žemyn. Šiemetiniuose reitinguose ši gimnazija yra 278–oje vietoje ir surinko 16,95 taško. 2019 m. ji buvo 253-oje vietoje su 27,94 taško.

2020 m. gimnaziją baigė 29 abiturientai, 20,7 proc. jų įstojo į valstybės finansuojamas vietas aukštosiose mokyklose. Vienas gimnazistas pasirinko studijas užsienyje. Geriausiai mokiniams sekėsi laikyti matematikos ir anglų k. egzaminus. Vienas abiturientas egzamine surinko šimtuką.

Reitinge vertintos 356 gimnazijos

Pirmoje vietoje, kaip ir pernai, savo pozicijos neapleidžia Klaipėdos licėjus, iš viso surinkęs 57,35 taško (2019 m. – 81,54 taško). Šis rodiklis bene aiškiausiai parodo, kaip nuotolinis mokymasis paveikė visų gimnazijų rezultatus.

Prasčiausius rezultatus parodė Šalčininkų r. Kalesninkų L. Narbuto gimnazija, surinkusi tik 0,82 taško.
Apie rajono pagrindinių ir pradinių mokyklų reitingus skaitykite artimiausiuose „Šilutės naujienų“ numeriuose.

Korespondentė, interneto svetainės administratorė.