Opozicijos kaprizai sutrumpino politikų vasaros atostogas

file46918793 f872a9a2Savivaldybės tarybos posėdis, kuris įvyko liepos 31 dieną, galėjo būti paskutinis šių metų pirmojo pusmečio posėdis. Savivaldybės politikai rugpjūčio mėnesį įprastai nesprendžia jokių klausimų ir susirenka tik įpusėjus rugsėjo mėnesiui.
Tačiau šįkart įprastą atostogų tvarką sujaukė ką tik nuo valdžios nuversti politikai, tapę opozicija.

Liepos mėnesio posėdyje opozicija, pastebėjusi, kad rajono mero Vytauto Laurinaičio vadovaujama dauguma neturi daugumos (posėdyje dalyvavo tik 13 valdančiųjų politikų), atsisakė balsuoti dėl kelių svarbių darbotvarkės klausimų, kurių negalima atidėti rudeniui.

Todėl meras nutraukia politikų poilsį ir šiandien, rugpjūčio 14 dieną, šaukia papildomą Savivaldybės tarybos posėdį.

Klausimai – neatidėliotini

Liepos 31-osios dienos posėdyje valdančiųjų buvo per mažai (tik 13), kad numatyti Savivaldybės tarybos sprendimai būtų patvirtinti, – opozicijos politikai boikotavo kai kurių klausimų balsavimus.

Todėl iš 69-ių darbotvarkės klausimų merui V.Laurinaičiui teko atšaukti mažiausiai 4 klausimus, kurie turi būti patvirtinti dar rugpjūtį, kad Savivaldybės administracija ir Savivaldybės įstaigos ir įmonės galėtų sklandžiai dirbti.

Nepatvirtinti liko sprendimų projektai dėl Šilutės ligoninės, pirminės sveikatos priežiūros įstaigų bei UAB „Šilutės šilumos tinklai“ stebėtojų tarybų naujos sudėties. Be to, naujajai valdžiai liepą nepavyko atšaukti ankstesnės valdžios sprendimo dėl Savivaldybės administracijos struktūros pakeitimo – juo buvo numatyta į vieną Bendrųjų reikalų skyrių sujungti du Administracijos skyrius – Komunikacijos ir Kanceliarijos, pakeisti kai kurių Savivaldybės specialistų pavaldumą.

Naujasis Administracijos direktorius Sigitas Šeputis ir meras V.Laurinaitis paskutiniajame posėdyje siūlė atsisakyti pertvarkų ir palikti atskirus Komunikacijos bei Kanceliarijos skyrius, o vyriausiųjų specialistų – gamtosaugininko,  Savivaldybės gydytojo ir sanitarijos inspektoriaus pareigybes palikti tiesiogiai pavaldžias Administracijos direktoriui.

Nors opozicijos politikai posėdyje dalyvavo, tačiau šio (ir kelių kitų) klausimo sprendimą sužlugdė, pareiškę, kad „posėdyje nedalyvauja“ svarstant būtent šį klausimą.

Kol anksčiau priimtas Savivaldybės tarybos sprendimas dėl Administracijos struktūros keitimo nepanaikintas, jį privalu vykdyti. Rugpjūtį atėjo laikas oficialiai raštu įspėti numatytų naikinti skyrių darbuotojus apie būsimą pertvarką: išsiųsti pranešimus apie vykdomą reorganizaciją ir įspėjimus darbuotojams apie keičiamas jų darbo sutartis.

Kad nereikėtų žmonių gąsdinti reorganizacijomis, merui V.Laurinaičiui neliko nieko kita, tik pranešti politikams, kad jie privalo dar kartą susirinkti į posėdį ir padėti išaugoti esamą Savivaldybės administracijos struktūrą. Posėdis rengiamas šiandien.

Destruktyvūs ir neetiški

Meras V.Laurinaitis „Šilutės naujienoms“ sakė, kad opozicijos triukus boikotuoti kai kuriuos darbotvarkės klausimus pareiškus, kad svarstant pasirinktus sprendimus jie „nedalyvauja posėdyje“, vertina kaip sąmoningą vengimą atlikti politiko pareigas. Juo labiau, kad posėdžio metu vienas iš opozicijos atstovų arogantiškai pareiškė, kad kai kuriais klausimais jie atsisako dalyvauti sprendime tik dėl to, jog valdančioji dauguma šiame posėdyje neturi balsų daugumos (sprendimams priimti būtinas 14 politikų pritarimas).

„Dėl parengtų sprendimų kokybės ar turinio nebuvo pareikšta jokių pretenzijų. Vadinasi, atsisakymas balsuoti buvo tik destruktyvus opozicijos politikavimas“, – tyčinius opozicijos veiksmus vertino V.Laurinaitis.

Posėdžio metu valdantieji politikai domėjosi, ar opozicijos atsisakymas balsuoti tik dėl kai kurių sprendimo projektų yra teisėtas, ar taip elgdamiesi jie nepažeis Tarybos nario etikos reikalavimų?

Savivaldybės administracijos teisininkas, Personalo ir teisės skyriaus vedėjas Arvydas Bielskis kalbėjo, kad tokie opozicijos veiksmai yra ginčytini ir teisiniu, ir etikos požiūriu. Tačiau A.Bielskis patarė geriau neskubėti ir teisėtus sprendimus priimti kitame posėdyje, kai bus aiškus dalyvių kvorumas.

Mero pavaduotojas Algirdas Balčytis sakė, kad ši situacija aiškiai parodė, jog kai kurie Tarybos nariai savo pareigas atlieka „piktybiškai aplaidžiai“. Jis mano, kad tokie politikų veiksmai verti Etikos komisijos svarstymo. Jo nuomone, ypač prasižengė Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas, „darbietis“ Darius Soščeka, kuris posėdžio metu pristatinėjo svarstomus klausimus, bet po to kiekvienąkart su likusiais opozicijos nariais pareikšdavo, jog nedalyvauja posėdyje ir nebalsuos. A.Balčytis tuomet perpėjo D.Soščeką, kad jam teks aiškintis dėl savo poelgio Etikos komisijai.

Valdantieji opozicijai netrukdė

Opozicijos akibrokštas – ardyti posėdžio kvorumą – neišprovokavo valdančiosios koalicijos politikų atsakomajai akcijai. Valdančioji koalicija be jokių priekaištų ar trukdžių patvirtino Kontrolės komiteto pirmininku valstiečių – žaliųjų lyderį Virgilijų Pozingį, o Etikos komisijos pirmininke – konservatorę Vincentą Bubilienę.

Iki šiol, kol valdžioje buvo konservatoriai, „darbiečiai“ ir valstiečiai, abi Savivaldybės tarybos institucijos – Kontrolės komitetas ir Etikos komisija – visą pusmetį dirbo be pirmininkų. Nes visą pusmetį pagalius į ratus kaišiojo konservatoriaus Šarūno Laužiko, „darbiečio“ Sauliaus Stankevičiaus ir V.Pozingio vadovaujami valdantieji: jokiu būdu nesutiko pirmininkų pareigas skirti anuometinės opozicijos siūlomiems politikams – sociademokratei Daivai Žebelienei ir liberalsąjūdiečiui Jonui Purliui.