Padėkos bažnyčios rėmėjams ir aukotojams šventė Vainute

Sausio 16 d. Telšių vyskupas aukojo iškilmingas šv. Mišias Vainuto šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje dėkodamas Dievui už Vainuto bažnyčios rėmėjus, aukotojus ir geradarius.

Šv. Mišias aukojo ir generalvikaras kan. Vilius Viktoravičius, Šilutės dekanas Remigijus Saunorius, vicedekanas Julius Meškauskas, klebonas Vidmantas Šidlauskas, patarnavo diakonas Egidijus Cibauskas.
Praėjusiais metais Vainuto bažnyčioje buvo atlikti svarbūs darbai: įrengtos naujos lubos, atnaujinti altorių priestatai, įdėtos naujos durys. Dideliems darbams atlikti buvo pasitelkti specialistai ir iš Lenkijos, kurie taip pat dalyvavo padėkos pamaldose.

Po pamaldų parapijos klebonas kun. V. Šidlauskas dėkojo pagrindiniams parapijos rėmėjams – Šilutės rajono savivaldybei, diakonui Egidijui Cibauskui bei kitiems. Sveikinimo žodį tarė Vainuto gimnazijos direktorė Laima Barakauskienė, seniūnas Vitalijus Mockus, o Šilutės rajono savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis išsamiai pristatė visą bažnyčios pastato atnaujinimo idėją ir pasidžiaugė bendruomenės aktyvumu.

Prie altoriaus stalo prasidėjusi bendrystė buvo pratęsta prie agapėje. Ten gimė naujos idėjos ir naujų projektų užuomazgos, nes geri darbai turi tąsą. Viešpats telaimina visus Bažnyčios rėmėjus, aukotojus bei geradarius!