Padidintas Darbo inspekcijos dėmesys – statybvietėms

sxc.hu / vailiki nuotr.Dvi savaites, t.y. iki 2011 m. spalio mėn. 28 d., darbo inspektoriai intensyviai tikrins, kaip statybvietėse laikomasi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų. Tuo metu jose taip pat bus sustiprinta ir nelegalaus darbo kontrolė.

Respublikos statybose šiais metais gerokai padaugėjo mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe. Šilutės rajono statybinėse įmonėse iki š.m. spalio mėn. darbuotojus skaudžiausios nelaimės aplenkė.

Dažniausiai nelaimingi atsitikimai įvyksta atliekant darbus aukštyje, ant darbuotojų užkritus kroviniams, statybinėms konstrukcijoms, juos sužaloja veikiantys mechanizmai. Nelaimes gali lemti tai, kad nevykdomi statybos darbų technologijos projekto reikalavimai arba toks projektas iš viso neparengtas.

Pagrindinis Darbo inspekcijos tikslas – atkreipti darbdavių dėmesį į problemas ir padėti išvengti skaudžių nelaimių.