Pagalba patiriantiems socialinę atskirtį

Homeless womanDidelė įgyvendinamų projektų, skirtų patiriantiems socialinę atskirtį, koncentracija Vilniaus apskrityje, tačiau organizacijos „Atspirtis“ projektas „Santalka: ekonominis aktyvumas atskirtiems“ vykdomas ne tik šalies sostinėje, bet ir Šilutės rajone kartu su partneriu VšĮ „Taikos kelias“.

Pagalbos gali tikėtis buvę kaliniai, asmenys, gyvenantys nakvynės namuose, priklausomi nuo alkoholio, neįgalieji, socialinės rizikos šeimos ir vaikai, išėję iš globos namų.  Projekto metu socialinėje atskirtyje esantiems asmenims organizuojami teoriniai ir praktiniai mokymai, kuriuos pabaigus, suteikiama statybininko ir e-pardavimų vadybininko kvalifikacija, taip pat praktiškai lavinami darbo įgūdžiai, psichologo pagalba analizuojamos kylančios problemos ir aktyviai tarpininkaujama įsidarbinant.

Projekto metu

Dalis projekto veiklų vyksta Vilniuje, kita dalis – Gurgždžių kaime, Šilutės rajone. Abiejose projekto vykdymo vietose dalyviams suteikiamas vienodas paslaugų kompleksas: socialinio darbuotojo, psichologo konsultacijos, socialinių įgūdžių užsiėmimai, o svarbiausia vykdomas teorinis ir praktinis mokymas pagal pasirinktą profesiją – e-vadybininko arba statybininko. Mokymų kursai trunka 6 mėnesius, per tą laiką teikiama socialinio darbuotojo ir kito administracinio personalo pagalba, dalyviui tarpininkaujama ieškant darbo ir legaliai įsidarbinant.

Siekiama padėti asmenims, dalyvaujantiems projekte, kad jie atgautų savivertę, pasijaustų tikrais žmonėmis, galinčiais pasirinkti teisingą gyvenimo būdą, patys save išlaikytų, mokėtų mokesčius, būtų atsakingais piliečiais. Tuo pačiu išmoktų kurti žmogiškus santykius, juos puoselėtų ir sugrįžtų arba sukurtų šeimas.

Taip pat projekto metu siekiama šviesti visuomenę apie egzistuojančias problemas, ugdyti jų toleranciją socialinei atskirčiai.
Projekte dirbanti psichologė Lina Ulčinienė mano, kad projekto pabaigoje dalyviai turėtų atrasti savo gebėjimus, kurie ves link jiems patiems labiau priimtino gyvenimo kelio, tai gali būti tam tikrų įgytų žinių įdiegimas socialinėje sferoje, tolimesnis profesinis mokymasis, priimtinas darbas.

Partnerystė

Bendradarbiavimas su VšĮ „Taikos kelias“ atvėrė kelius suteikti paslaugas asmenims, patiriantiems sunkumų Šilutės rajone.
Organizacijos tikslas yra padėti, teikti moralinę, dvasinę, materialinę pagalbą žmonėms, patiriantiems socialinę atskirtį.
Direktorius Andrej Ivanov pasakoja: „Žmonės, kuriuos mes priimam, yra iš gatvės, praradę sveikatą, atstumti artimųjų, dažniausiai neturi kur gyventi ir net praradę viltį gyventi, turi problemų dėl alkoholio, narkotikų“.

A.Ivanov nuomone, projekto veiklų įgyvendinimas pas juos yra padrąsinimas ir atspirties taškas bendruomenėje gyvenantiems žmonėms. Įgijus statybininko kvalifikaciją jiems bus lengviau integruotis į darbo rinką.

„Kadangi šiame projekte dalyvauja žmonės, išėję iš įkalinimo įstaigų ir vaikų namų,  dauguma neturi jokios specialybės, o gavę statybininko kvalifikaciją ir turėdami baigimo pažymėjimą, jie gaus ir daugiau pasitikėjimo savimi, psichologinio stabilumo, lengviau integruosis į Šilutės rajono darbo rinką.

Šis projektas suteikia mums galimybę samdyti kvalifikuotą personalą: psichologą, socialinį darbuotoją, teorijos ir praktikos vadovą taip suteikiant maksimalų psichologinį palaikymą mūsų gyventojams ir galimybes įgyti profesiją. Tikime šio projekto didžiule nauda ir perspektyva šiems žmonėms“, – kalbėjo A.Ivanov.

Pamato savo stiprybes

Pasak L.Ulčinienės, siekiama, kad projekte dalyvaujančių žmonių istorija pasikeistų, kad jie permąstytų savo gyvenimą, prisimintų, kada jiems sunkiau sekėsi, kada lengviau, pamatytų savo silpnas ir stiprias charakterio puses. Socialinės atskirties žmonėms tam tikra prasme yra tiesiama ranka įveikti duobę tarp tų, kurie normaliai dalyvauja visuomenės gyvenime, ir tų, kurie yra marginalizuoti. Ši „praraja“ dažnai jiems atrodo neįveikiama, bet vėliau ši nuostata keičiasi. Pradžioje žmogus, dalyvaujantis projekte, nori įgyti kompiuterinių žinių ar praktikos statybose, šiek tiek – socialinių įgūdžių, o matydamas aplink save panašius, supranta, kad šioje kovoje jis – ne vienas, ir žengia tolimesnius žingsnius link integracijos.

Iš pradžių projekto dalyviai nedrąsiai pradeda lankyti užsiėmimus, susipažinti su psichologe, socialiniais ir kitais darbuotojais. Vėliau pradeda megztis kontaktas su kitais dalyviais. Pamažu socialinę atskirtį patiriantys asmenys pradeda integruotis į pačią projektinę veiklą, projekto gyvenimą, o vėliau – ir į visuomeninį.

Ypatingai svarbus čia užmegztas ir išvystytas žmogiškasis ryšys tarp pačių dalyvių. Jie mokosi ne tik praktinių įgūdžių dirbti su kompiuteriu, bet ir socialinių įgūdžių, kurie labai svarbūs ir būtini, norint savarankiškai gyventi.

Įpusėjus projektui, dauguma dalyvių neatpažįstamai pasikeičia, išryškėja jų charakterio savybės, gabumai. Žmonės sako, kad atėję čia iš tikrųjų pajautė didelę naudą. Žinoma, būna atvejų, kad ne visiems pasiseka baigti projektą, susirasti darbą ar sėkmingai integruotis. Susiduriama ir su atkryčių problema. Tačiau kiekvienas žmogus, kuriam padedama, ir kuris atsistoja ant kojų, motyvuoja projekto vykdytojus dirbti toliau ir stengtis labiau, o atkritusiam – padėti su dar didesniu užsidegimu.

Jeigu žinote, kam galėtų padėti mūsų projektas, kreipkitės į organizaciją „Atspirtis“, Šv. Ignoto 5-61, Vilnius, 9:00-17:00 val., rašykite –  atspirtis@gmail.com, skambinkite – tel. 8 609 72 706.