Parama pirmajam darbui: darbdaviai gali gauti jaunų darbuotojų darbo užmokesčio dalines kompensacijas

DerekasCashierSiekiant skatinti jaunimo užimtumą, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įgyvendina ES fondų lėšomis finansuojamą priemonę „Parama pirmajam darbui“. Darbdaviai, kurie nuo 2012 metų rugpjūčio 1 dienos įdarbino ar planuoja įdarbinti darbinės patirties neturinčius jaunus asmenis, gali kreiptis dėl darbo užmokesčio dalies kompensavimo į UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) – ši bendrovė  paskirta priemonės valdytoja.

Pasinaudoti šia finansine parama kviečiami ir Šilutės rajono darbdaviai.

Bus kompensuota fiksuota atlyginimo dalis

Jaunimo užimtumui skatinti Lietuvoje įgyvendinama jau ne viena priemonė, bet situacija reikalauja dar daugiau pastangų, kad jaunimo nedarbas mažėtų. Ši Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva įgyvendinama priemonė sudarys palankesnes sąlygas jaunuoliams įgyti darbinės patirties, o darbdaviams drąsiau priimti į darbą žmones, kuriuos pirmaisiais darbo mėnesiais reikės nemažai mokyti.

Darbdavys, įdarbinęs iki tol nedirbusį asmenį nuo 16 iki 29 metų, gali kreiptis į INVEGĄ dėl darbo užmokesčio dalies kompensavimo, pateikdamas būtinus paramai gauti dokumentus. Darbo užmokesčio, kuris tokiam darbuotojui apskaičiuotas ne anksčiau nei nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d., dalis (t.y. 23,3 proc. nuo apskaičiuoto darbo užmokesčio) bus kompensuojama kas kalendorinį ketvirtį.

Iš viso darbo užmokesčio dalies kompensavimui skirta 32 mln. litų Europos socialinio fondo lėšų iš 2007-2013 metų finansinio laikotarpio.

Darbdaviui pateikus paraišką, bus kompensuojama fiksuota pirmą kartą įsidarbinusio ir iki tol pagal darbo sutartį nedirbusio 16-29 metų asmens atlyginimo dalis (ne ilgesnį kaip 12 mėnesių laikotarpį). Kitaip tariant, darbdavys darbuotojui moka nustatytą darbo užmokestį ir visas su darbo užmokesčiu susijusias įmokas, o dalis darbo užmokesčio sumos darbdaviui bus kompensuojama iš priemonės „Parama pirmajam darbui“ lėšų.

Ši priemonė prisideda prie palankių sąlygų verslo kūrimui ir plėtrai Lietuvoje. Tikimasi, kad tai bus paskata darbdaviams priimti ne tik patyrusius, bet ir jaunus, patirties neturinčius darbuotojus, ypač atsižvelgiant į tai, kad nuo sausio 1 dienos padidėjo minimali mėnesinė alga.

INVEGA generalinis direktorius Audrius Zabotka atkreipia dėmesį, kad darbdaviai dėl darbo užmokesčio kompensavimo galės kreiptis iki 2015 metų rugsėjo mėnesio ir kol pakaks priemonei įgyvendinti skirtų lėšų.

Kam taikoma ši priemonė?

Priemone gali pasinaudoti visi privatieji ar viešieji juridiniai asmenys (išskyrus biudžetines įstaigas), užsienio įmonių filialai ir atstovybės Lietuvoje, fiziniai asmenys, pirmą kartą įdarbinę darbinės patirties neturintį asmenį.

Pirmą kartą įsidarbinęs asmuo – asmuo, nuo 16 iki 29 metų (tačiau neįskaičiuojant darbinės veiklos iki 18 metų pagal darbo sutartį, pvz., moksleivių sezoniniai darbai atostogų metu), pirmą kartą įsidarbinęs pagal darbo sutartį (t.y. iki tol nedirbęs pagal darbo sutartį Lietuvos Respublikoje ir neturėjęs valstybės tarnautojo statuso). Asmuo pirmą kartą įsidarbinusiu laikomas visą kompensacijos laikotarpį, nepriklausomai nuo to, kiek kartų per kompensacijos laikotarpį jis sudaro (nutraukia) darbo sutartis.

Visa su šia priemone susijusi informacija, kvietimas teikti paraiškas bei paraiškos dokumentai, kuriuos turi pateikti darbdaviai paramai gauti, skelbiami interneto svetainėse www.esparama.lt ir www.invega.lt .