Pašalpų gavėjus filtruos griežtesniais reikalavimais

Socialines-pasalpos-skirstomos-lyg-per-mikroskopa articlethumb580Šilutės rajono taryba patvirtino Gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašą, pagal kurį gaunantys socialines pašalpas asmenys už jas turės atidirbti nebe 4, bet 8 dienas per mėnesį po 4 valandas.

Administracijos direktorius Alvidas Šimelionis neabejoja, kad nepatenkinti tokia tvarka bus kone visi, tačiau tiki, kad tai padės skiepyti pareigos jausmą ir supratimą, kad už teikiamą paramą reikia atsilyginti.

Sumažėjo prašymų

Penkiose Lietuvos savivaldybėse – Panevėžio, Akmenės, Raseinių, Radviliškio, Šilalės – jau kuris laikas įgyvendinamas dar griežtesnis socialinių pašalpų skirstymo ir priežiūros pilotinis projektas, kurio tikslas – kontroliuoti išmokų gavėjus. Griežtesnės kontrolės rezultatai pasimatė labai greitai: paaiškėjo išties nemažai atvejų, kai socialinių pašalpų gavėjai gyvena geriau, nei nurodo pateiktuose dokumentuose. Susekti nelegaliai išmokas gaunančius gyventojus padeda socialiniai darbuotojai, seniūnaičiai, nevyriausybinės organizacijos ir kt.

Kai kuriuos pašalpų gavėjus papiktino tvarka, kad dažnai į seniūnijose sudarytas specialiąsias komisijas, kurios nagrinėja prašymus skirti socialinę pašalpą, yra įtraukiami jų kaimynai, žinantys apie tikras gyvenimo sąlygas. Dėl šios priežasties sumažėjo ir besikreipiančiųjų dėl socialinių išmokų skaičius.

Naujovės patiks ne visiems

Šilutės r. savivaldybė taip pat ryžosi šiek tiek griežčiau kontroliuoti išmokų skyrimą. Rugsėjo pabaigoje buvo priimtas sprendimas visuomenei naudingo darbo formuluotę pakeisti į visuomenei naudingą veiklą bei padidinti privalomų atidirbti dienų skaičių.

„Pagrindinis siekis, kad parama būtų skiriama tikslingai ir ją gautų tie, kuriems iš tikrųjų reikia. Pailgintas visuomenei naudingos veiklos darbo laikas leis išfiltruoti nelegaliai dirbančius, važinėjančius į užsienį, pateikiančius neteisingą informaciją apie šeiminę padėtį ir panašiai asmenis“, – įsitikinęs A.Šimelionis.

Reglamentuota tvarka, kai sudarant sutartį dėl darbo bus aiškiai išdėstytas mėnesinis pašalpos gavėjo darbo pobūdis ir grafikas, taip pat leis išvengti situacijų, kada visi paramos gavėjai atidirbti už paramą suplaukdavo mėnesio gale.  Dar viena naujovė – neatidirbęs nustatytų valandų, žmogus negaus nei pašalpos, nei maisto produktų. Pagal anksčiau galiojusią tvarką, neatlikusieji darbo prievolės socialinę pašalpą galėdavo atsiimti ne pinigine forma, o maistu.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas svarstė, kad darbų neturėtų trūkti visus metus bei priminė, jog socialinių pašalpų gavėjams nebūtinai yra skiriamas vien fizinis darbas. Žmones galima nukreipti padėti mokykloms, muziejui, kultūros įstaigoms.
Atidirbti už pašalpas nereikia pensininkams, neįgaliesiems ir vaikus auginančioms mamoms.

„Manau, kad beveik visi bus nepatenkinti. Juk geriau nedirbant gauti pašalpą nei už ją atidirbti. Tačiau reikia jausti pareigą. Jeigu valstybė padeda ir moka pinigus, reikia padėti ir jai“, – sakė A.Šimelionis.