Pasitraukianti savivaldybės Taryba padidino skolų krepšį

paskolaBaigdama kadenciją 7-ojo šaukimo savivaldybės Taryba nusprendė leisti Savivaldybės administracijai imti ilgalaikę 752,2 tūkst. eurų (2,597 mln. litų) paskolą investicijų projektams finansuoti. Šis sprendimo projektas savivaldybės Taryboje „prastumtas“ tik rajono mero Vytauto Laurinaičio valdančiosios daugumos balsais.

„Šilutės naujienos“ birželio 23 d. straipsnyje „Viešojo konkurso aplinkybės panašios į korupciją“ rašė, kad tarp įmonių, kurioms skolintomis lėšomis ketinama atsiskaityti už darbą, yra ir mero V.Laurinaičio artimo partijos bičiulio Stepono Kazlausko bendrovė „Žibai“, kuriai ketinama atseikėti 47 tūkst. Eur.

Beje, kaip ir Ekonomikos ir finansų komitete, taip ir savivaldybės Tarybos posėdyje darbo santykiais su UAB „Žibai“ susieti politikai – „tvarkiečiai“ S.Kazlauskas ir Darius Soščeka nenusišalino nuo sprendžiamo klausimo apie paskolos ėmimą ir skolos apmokėjimą jų įmonei. Taip galimai vėl pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą.

Posėdžio metu valdančios daugumos užmojams nepritariantys politikai Algirdas Gečas, Edvardas Vitkauskas bei Arvydas Jakas priminė, kad Savivaldybės administracija pernelyg lengvai pasidavė statybos įmonių žaidimui ir leidosi net 105 tūkstančiais eurų pabranginti projekto „Rusnės infrastruktūros gerinimas“ įgyvendinimą. Nors buvo pasitikslinta, ar tikrai iš planuojamos paskolos bus dalis lėšų skirta minėto projekto įgyvendinimui finansuoti ir sumokėti „Žibams“, politikai S.Kazlauskas ir D.Soščeka nenusišalino nuo sprendimo svarstymo ir balsavimo. Rajono meras V.Laurinaitis savo kolegų politikų neįspėjo, kad jie tokiu būdu gali pažeisti viešųjų ir privačių interesų valstybės tarnyboje derinimo įstatymą.

Vėliau V.Laurinaitis „Šilutės naujienoms“ sakė, kad nėra įsigilinęs į minėtų Tarybos narių situaciją sprendžiant paskolos ėmimo klausimą ir negali pasakyti, ar jų balsavimas gali būti traktuojamas kaip viešųjų ir privačių interesų konfliktas. Pasak mero, kiekvienas politikas pats turi spręsti, ar gali dalyvauti sprendžiant konkretų klausimą.