Paskelbtas „Lietuvininkų vilties“ premijos laureatas

jaunsSpalio 28 d. įvykusiame šios premijos skyrimo komisijos, kurios pirmininkė yra Daiva Žebelienė, posėdyje balsuota dėl dviejų šiųmečių kandidatų (ilgametės choreografės Reginos Puodžiuvienės ir Sportinių šokių kolektyvo „Lūgnė“) bei trijų praeitų metų premijos kandidatų (Donato Jauniaus, Šaulių kuopos vado, Oskaro Venskaus, Vydūno gimnazijos abituriento, daugelio Lietuvos ir užsienio konkursų laureato, ir Stasio Petkaus, dokumentinių filmų kūrėjo, neseniai televizijos auditorijai pristačiusio filmą apie disko metiką Romą Ubartą).

Primename, kad ši premija skiriama asmeniui ar organizacijai, kuri savo veikla garsina Pamario krašto kultūrą, reiškinius, žmones Lietuvoje ar už jos ribų, pelno laimėjimus bei telkia jaunus žmones bendrai kūrybingai veiklai, ugdo jų meilę savo kraštui ir pan.

Šiemet, komisijos sprendimu, „Lietuvininkų vilties“ premijos nusipelno Donatas Jaunius, be atlygio dirbantis su jaunaisiais šauliais, skiepijantis jiems bendražmogiškas vertybes, patriotinius jausmus, meilę savo kraštui ir pasididžiavimo savo valstybe jausmą. Primename, kad Donatas Jaunius 2012 m. Lietuvos kariuomenės rengiamame konkurse „Lietuvos karžygys“ buvo apdovanotas už pasiaukojimą ugdant jaunuosius šaulius.