Patikslinta priėmimo į Šilutės meno mokyklą tvarka

MENO MOKYKLAA_PIELIKIENEŠilutės meno mokykla kitus metus pradės nauja, patikslinta priėmimo mokytis tvarka. Naujovių priežastys yra atidaryta nauja dailės klasė Žemaičių Naumiestyje bei pakoreguotos priėmimo, klasių komplektavimo bei mokinių informavimo sąlygos.
Šilutės meno mokyklos direktorė Daiva Pielikienė Tarybos komitetų posėdžiuose pasakojo, kad šiemet atidaryta nauja dailės klasė Žemaičių Naumiesčio miestelyje, joje jau mokosi 18 vaikų. Be to, pagal LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, meninių gebėjimų patikrinimų rezultatai turi būti pranešami asmeniškai elektroniniu paštu ir neskelbiami mokyklos tinklapyje ar skelbimų lentoje.

Atsižvelgiant į Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintus programinius reikalavimus bei į mokinio brandą ir gebėjimus, išplėstinio ugdymo programa galės būti 3 – 4 metai (buvo 3 m.). Į ankstyvojo ugdymo programą mokiniai bus priimami nuo 5 metų (buvo 5 – 7 m.). Į pradinio ugdymo programos 1 klasę bus priimami 7 metų vaikai (į dailės skyrių nuo 8 metų), o buvo 7 – 10 metų. Išplėstinio ir mėgėjų ugdymo programose galės mokytis iki 15 mokinių kiekvienoje programoje, kai iki šiol galėjo 15 mokinių iš viso per abi programas.

Nė vieno Tarybos komiteto nariai neprieštaravo patikslintai tvarkai. Labiausiai Žemaičių Naumiesčio gyventojams įsipareigoję politikai Sigitas Majus ir Arūnas Pupšys džiaugėsi, kad meno mokykla ryžosi plėsti meninio ugdymo mokyklos ribas ir kad Žemaičių Naumiesčio dailės padalinyje jau ugdomi naumiestiškių vaikai.