Pats laikas teikti paraiškas, kad gautumėte paramą keisti šiferio stogus

siferisIki kovo 31 dienos galima pateikti paraiškas gauti paramą asbestinių (šiferio) stogų dangos keitimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą (toliau – KPP). 2016 metais asbestinio šiferio dangoms pakeisti Lietuvai numatoma skirti 2,3 mln. Eur, pernai iš viso buvo patvirtintos 748 paramos paraiškos už 1,5 mln. Eur.

Kiek Šilutės rajono gyventojų senutėlę ir sveikatai labai kenksmingą asbestinę stogų dangą jau pakeitė, nežinoma, bet faktas, kad šilutiškiai šioje srityje gana aktyvūs.

O specialistai vis dar turi pagrindo įspėti, kad tokių stogų keitimo darbų nesiimtų patys gyventojai, nes sau ir savo šeimos sveikatai gali padaryti nebeatitaisomą žalą: šiferis toks žalingas, kad keisti jį gali tik specialią apsaugą naudojantys statybos įmonių darbuotojai.

Patarimas – nenuleisti rankų

Žemės ūkio ministerija neseniai išplatino pranešimą, raginantį sukrusti po sena šiferio danga dar vis gyvenančius žmones. Pranešime primenama, kad paraiškos paramai gauti bus priimamos iki kovo 31 d.

Šilutės savivaldybėje informaciją apie potencialius asbesto dangos keitėjus renka seniūnijos, vėliau – Savivaldybės Ūkio skyrius, paskui informacija perduodama ŽŪ ministerijai, o Vyriausybė savo ruožtu kreipiasi paramos į Europos Parlamentą.

Savivaldybės Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Eugenijus Bistrickas sako, jog toli gražu ne visi žmonės pasiryžta parengti supaprastintą stogo dangos keitimo projektėlį, už jį, žinoma, pinigus sumokėti, o vėliau laukti eilėje kompensacijos. Būna, kad žmogus persigalvoja pamatęs, kad ne iš karto gaus paramą, kad bus kompensuojamos ne viso stogo dangos keitimo išlaidos, kad reikės tinkamai pašalinti senąją dangą ir pan.
Tačiau net ir vienais metais persigalvojęs paraišką teikti žmogus ją gali teikti kitąmet, ir E.Bistrickas pataria nenuleisti rankų.

Prašymus surenka Savivaldybės nustatytu laiku atvykstantys Nacionalinės mokėjimų agentūros darbuotojai.

Nevalia dangą keisti patiems

E.Bistricko pastebėjimu, matyt, labai senų šiferio stogų Šilutės rajone jau nebėra, nes dauguma pretendentų į paramą nurodo, kad keis apie 1970-1980 metus statytų namų stogus.

E.Bistrickas pasakoja, jog pasitaiko atvejų, kai atėję žmonės klausia, ar galėtų gauti paramą, jei stogo dangą patys pasikeitė, pavyzdžiui, prieš 3 metus.

Tokiems gyventojams primenama, kad tinkamai nesutvarkius senosios dangos, t.y., nenuvežus jos į specialų kenksmingų atliekų tvarkymo centrą, paramos tikėtis neverta, o pažymos apie tokį prieš 3 metus įvykusį sutvarkymą vargu ar galima tikėtis.

Tačiau tie, kas senąją dangą dar laiko sukrovę į krūvą, turėtų pradėti rūpintis projektuku, o šiferį skubiai gabenti kenksmingų atliekų tvarkytojams.

Pirmiausia stogo dangą teks pasikeisti savo lėšomis, o tik tada, surinkus visus reikalingus dokumentus, pristatyti juos kartu su prašymu gauti paramą.

Verta neužmiršti, kad yra ir paramos „lubos“ -didžiausia paramos suma vienam projektui yra ne daugiau kaip 2000 eurų, be to, jos kasmet skiriama vis mažiau.

Atkreipiamas dėmesys, kad statybos darbai, taip pat stogą laikančiosios konstrukcijos, stogo šiltinimo medžiagos arba medžiagos termoizoliaciniam sluoksniui įrengti nėra kompensuojamos.

Dar vienas svarbus priminimas – jokiu būdu tokių darbų nesiimti patiems. Mat į plaučius patekusios nematomos asbesto dulkės iš jų nebepasišalina, tad gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakitimus. Ir ne tik pačiam dirbančiajam, bet ir kieme lakstantiems vaikams ar kaimynams.

„Keisti asbesto dangą gali tik specializuotos statybos įmonės, kurios turi galimybes įrengti pavojingas dulkes sulaikančias specialias vandens užtvaras“, – įspėja E.Bistrickas.

Kompensuojamos ne visos išlaidos

„Ši programa kaimo žmonėms labai svarbi. Skirdami solidžią paramą asbestiniams stogams keisti tausojame kaimo žmonių sveikatą, gražiname paties kaimo vaizdą“, – yra sakiusi žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė.

Parama teikiama kaimo vietovėje esančio gyvenamojo namo, priklausančio fiziniam asmeniui, visai asbestinei stogų dangai pakeisti. Ūkinių ir visuomeninės paskirties pastatų stogų dangos keitimas neremiamas.

Paraišką gauti paramą gali teikti kiekvienas pilnametis kaimo gyventojas, iki paraiškos pateikimo nuolatinę gyvenamąją vietą deklaravęs kaimo vietovėje, kurioje gyvena ne daugiau 6000 žmonių. Sodo bendrija – netinkama teritorija.

Pareiškėjas gali pateikti tik vieną paramos paraišką per visą KPP įgyvendinimo laikotarpį vienam gyvenamajam namui. Jis turi įsipareigoti įgyvendinti projektą per 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, taip pat – likviduoti asbesto turinčių gaminių atliekas, susidariusias keičiant stogą. Kartu su mokėjimo prašymu privalu pateikti pažymą iš įmonės, tvarkančios asbesto atliekas apie tų atliekų pašalinimą.

Prie tinkamų finansuoti išlaidų priskiriamos stogo keitimo medžiagų (stogo dangos), statybinių medžiagų įsigijimo, asbestinių atliekų nuvežimo iki šalinimo vietos ir jų šalinimo paslaugų, kai kurios kitos išlaidos.
Daugiau apie finansavimą galima sužinoti http://old.zum.lt/index.php?-1390926768

 

 

 

Šiferis yra labai kenksmingas sveikatai, kodėl jį keisti gali tik specialią apsaugą naudojantys statybos įmonių darbuotojai.