Penkioliktą kartą paminėta Suaugusiųjų mokymosi savaitė

suaugusiuju mokymo centras prizaiJau penkioliktą kartą visoje šalyje paminėta Suaugusiųjų mokymosi savaitė, kurią kasmet organizuoja Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, bendradarbiaudama su įvairiomis suaugusiųjų švietimo, kultūros, bendruomeninėmis institucijomis.

Lapkričio 17-21 dienomis į įvairius renginius kvietė ir Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras.
2014 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė „Gyvybės medis“ buvo skirta darnaus vystymosi idėjos sklaidai ir praktiniam jos taikymui.

Gyvybės medis – abstraktus pasaulio modelio simbolis, šių metų suaugusiųjų mokymosi savaitėje reiškiąs harmoniją su savimi, su aplinka, su savo bendruomene ir valstybe bei pusiausvyra tarp mūsų praeities, dabarties ir ateities, tarp mūsų žodžių ir veiksmų.

Belaukiant Suaugusiųjų mokymosi savaitės, Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro (toliau – Centro) lietuvių ir užsienio kalbų mokytojai pakvietė visų šalies suaugusiųjų bendrojo ugdymo mokymo įstaigų mokinius sudalyvauti respublikinio epistolinio rašinio konkurse „Laiškas pasauliui“. Organizatorių džiaugsmui, sulaukta daug rašinių tiek lietuvių, tiek rusų bei anglų kalbomis. Itin aktyviai konkurse dalyvavo suaugusiųjų klasių mokiniai iš Vilniaus, Tauragės, Klaipėdos, Palangos, Plungės ir, žinoma, Šilutės mokymo centrų.

Pirmadienį Centras kvietė visus bendruomenės narius prisijungti prie akcijos „Gyvybės medis“ ir sukurti erdvinį simbolį iš antrinių žaliavų. Šis medis kartu su suaugusiųjų klasių mokiniais buvo pastatytas mokymosi įstaigos kiemelyje.
Ketvirtadienį Centro bendruomenė kvietė į bendrumo popietę „Aš – pasaulio dalis“. Renginio metu Šilutės kamerinio dramos teatro aktorius Vygantas Paldauskas skaitė ištrauką iš septintosios Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos nario, Fridricho

Bajoraičio literatūrinės premijos laureato Audriaus Šikšniaus knygos „Motinų valanda“. Gyvai ir jautriai papasakota Kūčių vakarą paliktos mergaitės istorija popietės dalyvius nukėlė į XX a. vidurio Šilutę bei sužadino norą kiekvienam asmeniškai sužinoti, koks tolimesnis herojės likimas.

Vėliau popietės dalyviai buvo įtraukti į itin šiomis dienomis populiarų protų kovų žaidimą. Tarpusavyje varžėsi trys komandos, sudarytos iš Centro mokytojų bei suaugusiųjų klasių mokinių.  Trijuose žaidimo turuose – „Ekonomika“, „Ekologija“ ir „Paveldas“ – žaidimo dalyviai pasitikrino žinias apie netrukus Lietuvos įprastus pinigus pakeičiantį eurą, apie ekologines problemas. Taip pat popietėje prisimintos senosios Mažosios Lietuvos gyventojų tradicijos.