Permainos „Lamatos žemė“ valdyboje

LAMATOJEAsociacijos „Lamatos žemė“ visuotiniame susirinkime nauju valdybos nariu buvo išrinktas Šylių bendruomenės pirmininkas Arūnas Uselis.

Pasikeitimus asociacijos vadovybėje paskatino Žemės ūkio ministerijos nurodymas, kad asociacijos valdybos nariu negali būti asociacijos administracijoje dirbantys asmenys.

Dėl to asociacijos valdybos pirmininkas ir minėtoje administracijoje projekto vadovo pareigas einantis Vytautas Laurinaitis atsisakė valdybos nario ir tuo pat metu valdybos pirmininko pareigų.

Asociacijos „Lamatos žemė“ įstatai numato, kad asociacijos valdyba pirmininką renka iš valdybos narių. Šiuo metu kartu su naujai išrinktu valdybos nariu A.Useliu „Lamatos žemės“ valdyboje yra 8 nariai. Tai rajono Tarybos deleguoti atstovai – mero pavaduotojas Šarūnas Laužikas ir rajono Tarybos narys Alfonsas Vanagas, rajono bendruomenių atstovai – Antanas Kližentis (Kintų bendruomenė), Juzefa Tamavičienė (Katyčių bendruomenė), Birutė Pocevičienė (Gardamo bendruomenė), Agnė Baublytė (rajono jaunimo atstovė), Gražina Bardauskienė (Usėnų bendruomenė) bei Arvydas Jakas (verslo atstovas).

Nepatvirtintais duomenimis, asociacijos „Lamatos žemė“ naująja valdybos pirmininke pretenduoja tapti J.Tamavičienė. Tačiau valdyboje nėra absoliutaus sutarimo dėl jos kandidatūros.

Visuotinio susirinkimo metu buvo patvirtintos asociacijos „Lamatos žemė“ 2012 metų veiklos ataskaitos: strategijos įgyvendinimo rezultatai, mokymų projekto įgyvendinimo rezultatai, asociacijos revizoriaus bei finansininko ataskaitos.