Pernai Lietuvos muziejuose – beveik 5 mln. lankytojų

2022 m. Lietuvos muziejuose apsilankė 4 968 334 lankytojai, tai 56 proc. daugiau nei 2021-aisiais (3 186 401 lankytojas). Šį skaičių sudaro pavieniai ir organizuoti lankytojai, fondų, užsiėmimų bei renginių lankytojai ir dalyviai.

Ataskaitas pateikė 4 nacionaliniai, 16 respublikinių, 54 savivaldybių, 25 žinybiniai, 11 privačių muziejų.

Iš Kultūros ministerijos pavaldžių nacionalinių ir respublikinių muziejų daugiausiai lankytojų apsilankė Lietuvos jūrų muziejuje (614 728 lankytojai), kitų ministerijų pavaldumo respublikinių muziejų – Vytauto Didžiojo karo muziejuje (92 193). Gausiausio lankytojų skaičiaus sulaukęs savivaldybės muziejus 2022 m. buvo A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus (68 304), iš kitų muziejų daugiausiai žmonių apsilankė MO muziejuje – 121 255.

2022 m. muziejai surengė 37 381 edukacinį užsiėmimą, juose apsilankė 638 158 dalyviai – 76 proc. daugiau nei 2021 m. Daugiausiai edukacinių užsiėmimų surengė Lietuvos jūrų muziejus (3 660), o daugiausiai edukacinių užsiėmimų dalyvių sulaukė Lietuvos nacionalinis dailės muziejus (42 752).

Pernai atnaujintos 394 muziejų ekspozicijos (2021 m. – 189), surengtos 1 905 parodos (2021 m. – 1 665). Lietuvos muziejų rinkiniuose 2022 m. saugota beveik 8 mln. vertybių, pernai muziejai įsigijo 140 275 vertybes.

Kultūros ministerijos inf.