Pertvarka sporte: mažiau vadovų, daugiau kontrolės

SPORTS reform 1Rajono Sporto taryba palaimino Savivaldybės sporto įstaigų, sporto klubų struktūros ir administravimo naują modelį.

Merės Daivos Žebelienės sudarytos specialios darbo grupės dėl sporto struktūros naujo modelio parengimo poros mėnesių darbo rezultatas – pasiūlymas sumažinti sporto įstaigų skaičių, Sporto mokyklą reorganizuoti į Sporto centrą – mokyklą, Savivaldybės administracijoje sustiprinti sporto reikalų koordinatoriaus statusą – šiam specialistui suteikti daugiau galių administruoti, kontroliuoti sporto įstaigų, klubų veiklą rajone.

Centralizuoti nepavyko

Lig šiol rajone veikia trys sporto įstaigos: biudžetinė įstaiga Šilutės sporto mokykla, ir dvi viešosios įstaigos, organizuojančios rajono futbolo ir krepšinio komandų veiklą – VšĮ „Šilutės sportas“ ir VšĮ „Šilutės krepšinis“.

Rajono vadovybė ir politikai, sugalvoję reorganizuoti sporto įstaigų struktūrą ir tokiam tikslui subūrę minėtą darbo grupę, turėjo mintį panaikinti atskiras sporto įstaigas ir įsteigti vieną biudžetinę įstaigą – Šilutės sporto centrą, kuri būtų tiesiogiai pavaldi Savivaldybės administracijai, lengvai koordinuojama bei kontroliuojama.

Tačiau, pasak rajono Sporto tarybos pirmininko, minėtos darbo grupės vadovo Algirdo Gečo, atsirado svarių argumentų, kurie užkirto kelią pradiniams valdžios sumanymams.

VšĮ „Šilutės sportas“, kuri administruoja vyrų futbolo komandos „Šilutė“ veiklą bei globoja vaikų ir jaunimo futbolo grupių treniruočių procesą ir dalyvavimą respublikos įvairaus amžiaus grupių čempionatuose, negali tapti biudžetinės įstaigos dalimi.

Pasikeitus steigėjams, šiai komandai tektų pripažinimo siekti iš naujo – nuo regioninių rungtynių. Dabar komanda yra išsikovojusi teisę žaisti Lietuvos futbolo I lygoje. Be to, jei komanda priklausytų biudžetinei įstaigai, futbolininkai negautų Tarptautinės futbolo asociacijų federacijos (UEFA) finansinės paramos.

Pavaldumo pakeitimas rajono reprezentacinei vyrų krepšinio komandai „Šilutė“ praradimų neatneštų.

O Šilutės sporto mokyklai, veikiančiai jau bemaž 60 metų, esamo statuso ir pavadinimo panaikinimas tarsi užkirstų kelią sulaukti tokios garbingos sukakties ir paminėjimo.

Padalintos funkcijos

Darbo grupė dėl sporto struktūros naujo modelio parengimo rinkosi kelis kartus, daug diskutavo, konsultavosi su sporto specialistais, teisininkais ir nusprendė vis dėlto steigti Sporto centrą. Jis būtų kuriamas Sporto mokyklos bazėje, ir ši biudžetinė įstaiga būtų pavadinta Sporto centru – mokykla.SPORTS reform

Šiai įstaigai numatoma pavesti rajono sporto bazių tvarkymą, priežiūrą bei užimtumo koordinavimą (išskyrus futbolo aikštynus). Ji turės teikti neformaliojo ugdymo paslaugas Šilutės rajono vaikams ir jaunimui, ruošti sportininkus rajono ir respublikos rinktinėms. Sporto centras – mokykla būtų įpareigota organizuoti mūsų rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių įvairių sporto šakų varžybas, žaidynes, masinius šventinius sporto renginius, kartu su sporto klubais vykdyti įvairių sporto šakų rajono pirmenybes, Šilutės rajono seniūnijų varžybas.

Darbo grupės siūlymu, viešosios įstaigos „Šilutės sportas“ ir „Šilutės krepšinis“ reorganizuojamos į vieną įstaigą, kurios pavadinimas – „Šilutės sportas“. Jis turės du padalinius su skirtingomis sąskaitomis Savivaldybės biudžeto ir rėmėjų įplaukoms bei atskirų sporto šakų – futbolo bei krepšinio – veiklos išlaidoms.

VšĮ „Šilutės sportas“ bus įpareigotas užtikrinti rajono reprezentacinių futbolo ir krepšinio komandų veiklą, vaikų ir jaunimo futbolo grupių treniruočių procesą ir dalyvavimą respublikos įvairaus amžiaus grupių čempionatuose, vykdys futbolo ir krepšinio Šilutės rajono pirmenybes ir kitą su šiomis sporto šakomis susijusią veiklą, prižiūrės futbolo sporto bazę ir rūpinsis jos eksploatacija. Krepšinio bazę valdys būsimas Sporto centras – mokykla.

Konkursas vadovams

Ar bus keičiamas Šilutės sporto mokyklos vadovas Aivaras Lileikis, dar yra abejonių, nes dar nežinia, kokiu būdu bus pertvarkomos Sporto mokyklos funkcijos.

Tačiau nedviprasmiškai kalbama, kad dabar dirbantys VšĮ „Šilutės sportas“ direktorius Dainius Gricevičius ir VšĮ „Šilutės krepšinis“ direktorius Arūnas Pupšys bus atleisti ir naujos VšĮ „Šilutės sportas“ vadovas bus renkamas iš naujo, skelbiant konkursą.

Sporto taryboje kalbėta apie pertvarkomų įstaigų etatus. Jie bemaž nesikeistų. Panaikinamas tik buhalterinės apskaitos vienas etatas, nes Sporto centro – mokyklos buhalterinę apskaitą vykdyti ketinama perduoti Savivaldybės administracijos centralizuotai buhalterijai. Likviduojant viešąsias įstaigas, vienas vadovo postas keičiamas į naują sporto specialisto etatą.

Merė D.Žebelienė ir rajono Tarybos politikai sporto struktūros naują modelio projektą svarstys tik po to, kai reorganizuojamos viešosios įstaigos surengs dalininkų visuotinius susirinkimus ir gaus jų pritarimą dėl tokios reformos.

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Alvidas Šimelionis, kuris yra ir rajono sporto Tarybos narys, sakė neabejojantis, jog viešųjų įstaigų dalininkai sutiks su pertvarka. Jo žiniomis, šiuo metu abi viešosios įstaigos finansuojamos tik Savivaldybės biudžeto lėšomis, dalininkai neteikia jokios finansinės paramos.