Piliečiai kviečiami pretenduoti į apygardų rinkimų komisijų narius

rinkimai px600Teisingumo ministerija kviečia piliečius siūlyti savo kandidatūras į Seimo rinkimams apygardose sudaromų rinkimų komisijų narius.

Šių komisijų nariai vykdo ir prižiūri, kaip vyksta rinkimai konkrečioje apygardoje, teikia informaciją apie rinkimų eigą rinkėjams, sudaro apylinkių rinkimų komisijas, prižiūri balsavimą paštu, rinkimų agitacijos metu atlieka politinės reklamos stebėseną, svarsto skundus ir kt.

Teisingumo ministras Remigijus Šimašius turi teisę į šių komisijų narius pasiūlyti savo kandidatus, todėl piliečiai, kurie nori aktyviai dalyvauti rudenį rengiant Seimo rinkimus, kviečiami siūlytis ir pretenduoti į šių komisijų sudėtį.

Iš viso Vyriausiajai rinkimų komisijai teisingumo ministras privalo pateikti ne mažiau nei 71 kandidatą, t.y. mažiausiai po vieną į kiekvieną apygardų komisiją. Ministras gali deleguoti ir daugiau pretendentų.

Asmenys, norintys tapti Teisingumo ministro deleguotais apygardų komisijų nariais, turi būti pilnamečiai, turėti aukštąjį teisinį išsilavinimą ir gyventi ar dirbti savivaldybės, kuri visa ar jos dalis priskirta atitinkamai rinkimų apygardai, teritorijoje.

Į komisijos narius negali pretenduoti asmenys, kurie buvo per paskutinius trejus Seimo, Respublikos Prezidento, savivaldybių tarybų rinkimus arba referendumą atleisti iš rinkimų arba referendumo komisijos už Seimo, Respublikos Prezidento, Savivaldybių tarybų rinkimų ar Referendumo įstatymų pažeidimą.

Vienu metu tas pats asmuo negali būti ir rinkimų komisijos nariu ir kandidatu į Seimo narius arba atstovu rinkimams ar rinkimų stebėtoju.

Pretendentai maloniai kviečiami savo kandidatūras Teisingumo ministerijai teikti iki š.m. birželio 27 d. raštu ar el. p. asta.repsiene@tm.lt.

Kandidatai turi ministerijai nurodyti apygardą, į kurios rinkimų komisiją asmuo pretenduoja, taip pat pateikti savo vardą, pavardę, gimimo datą, darbovietę, užimamas pareigas, kontaktinį telefoną, informaciją apie išsilavinimą bei nurodyti, kada ir kur buvo įgytas aukštasis teisinis išsilavinimas. Kandidatai taip pat turėtų nurodyti jei yra anksčiau turėję patirties dirbdami rinkimų komisijose.

Apygardų rinkimų komisijas rinkimų laikotarpiui sudaro Vyriausioji rinkimų komisija ne vėliau kaip likus 74 dienoms iki rinkimų. Į jų sudėtį taip pat pateks kandidatai, kuriuos pasiūlys Lietuvos teisininkų draugija, kiekvienos savivaldybės merai, taip pat partijos, kurios gavo Seimo narių mandatų daugiamandatėje rinkimų apygardoje.