Pinigų ištroškę rajono politikai nepaiso priesaikos ir stropiai tuština Savivaldybės kasą

ISMOKOS PAVILONIS 1 co222pyŠios kadencijos politikai jau išsidalijo apie 700 tūkst. litų

„Aš, Vaidas Pavilonis, prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti Savivaldybės Tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus“.

Lygiai taip pat, padėję ranką ant LR Konstitucijos, prisiekė ir likusieji 26 rajono politikai pirmajame 6 šaukimo savivaldybės Tarybos posėdyje.

Rezultatas: 2014 metų kovo 1 dienos duomenimis, Šilutės rajono savivaldybės skolos bankams ir paslaugų teikėjams – 53,5 mln. litų. Taip prašvilpauto biudžeto neturėjo nė vieno ankstesnio šaukimo Taryba. Šioje Tarybos kadencijoje aukščiausioji rajono valdžia – mero ir valdančiosios koalicijos komanda – keitėsi jau tris kartus, tačiau stabilus tik vienas rezultatas – rajono biudžeto skolos.

Dar vienas šios kadencijos politikų „nuopelnas“: 2015 m. kovo pradžioje palikę savivaldybės Tarybą, jie galės puikuotis išpuoselėtais įgūdžiais tuštinti rajono biudžeto kasą.

Juk jau dabar (nuo kadencijos pradžios 2011 m. iki 2014 m. balandžio mėnesio) į mūsų rajono politikų kišenes subyrėjo net 649,9 tūkst. litų vadinamųjų išmokų su Tarybos nario veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšių ir transporto išlaidoms apmokėti, ir dar 43,88 tūkst. Lt darbo užmokesčio už praleistą laiką Tarybos, komitetų, Kolegijos, komisijų, darbo grupių posėdžiuose pagal protokoluose fiksuotą laiką. Paprastai politikai kas mėnesį rinkėjų labui padirbėja 2-4 kartus, susirinkę į kelias valandas trunkančius posėdžius.

Tiek pinigų, kiek susižėrė politikai, būtų užtekę pabaigti remontuoti tiek ginčų dabar keliančius Žibų pradinės mokyklos (buvusios Verdainės pagrindinės mokyklos) II ir IV aukštus…

Rinkėjams dirbo ir ligoninės palatoje?

Partijos Tvarka ir teisingumas atstovas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas V.Pavilonis šiemet tapo išskirtiniu rajono biudžeto lėšų krapštytoju. Jis sausio ir vasario mėnesiais sirgo, turėjo nedarbingumo atostogas ir gydėsi ligoninėje Klaipėdoje. Todėl politikas du mėnesius nedalyvavo rajono Tarybos ir minėto komiteto posėdžiuose, neatliko jokių komiteto pirmininko pareigų.

Komiteto pirmininką V.Pavilonį pavaduojančiam „darbiečiui“ Dariui Soščekai tuos du mėnesius niekaip nesisekė sukurpti komiteto darbo plano pirmajam pusmečiui. Nekantraujantiems komiteto nariams jis tuomet teisinosi: pirmininkas serga, ligoninėje, todėl jokio darbo plano projekto nėra. Apie tai „Šilutės naujienos“ rašė vasario 14 dieną straipsnyje „Ekonomikos komitetas vis dar be veiklos plano“.

Tačiau sprendžiant pagal  išmokas, V.Pavilonis sausio mėnesį buvo net labai gyvybingas ir darbštus. Jis Savivaldybės buhalterijai pristatė patirtų išlaidų dokumentus, kad „vykdydamas Tarybos nario pareigas“ sausio mėnesį išleido 973,33 Lt (tokia suma jam ir buvo išmokėta), vasario mėnesį politikas buvo kiek kuklesnis – paprašė 326,88 Lt išmokos, o kovo mėnesį šiam politikui sugrįžo visa energija ir jis, tarnaudamas visuomenei, vėl patyrė išlaidų ir pasiėmė 909,28 Lt išmokų (didžiausia galima išmoka – 1000 Lt).

Beje, V.Pavilonis nėra originalus, demonstruodamas, kaip galima sirgti, gydytis ligoninėje ir tuo pat metu patirti nuostolių tarnaujant rinkėjams. Laisvoji politikė, Jungtinės frakcijos narė Stasė Skutulienė tokią praktiką išbandė prieš porą metų. Tuomet jos galimai neetišką poelgį svarstė Tarybos etikos komisija.

Pedantiški išmokų medžiotojai

Sprendžiant pagal patiriamus nuostolius vykdant Tarybos narių pareigas, kruopščiausiais, netgi pedantiškais tokių išlaidų pateisinamų dokumentų tvarkytojais be jokios abejonės galėtų būti pripažinti šie politikai: liberalcentristas Vytautas Laurinaitis, laisvoji politikė S.Skutulienė, „darbiečiai“ Darijus Pundžius, Juozas Sauspreškis ir dabar valstiečiu – žaliuoju tampantis  (anksčiau buvęs „darbietis“) Povilas Tunaitis.

Pastarasis politiko pareigas atlieka ypač originaliai – nekalbėdamas jokiuose Tarybos posėdžiuose. Yra tekę girdėti tik dvi P.Tunaičio kalbas: perskaitytą Tarybos nario priesaiką ir pareiškimą, kad palieka Darbo partijos frakciją.

Minėti politikai per šių metų tris mėnesius pateisinamų dokumentų išmokoms gauti susirinko lygiai po maksimalią leistiną sumą, t.y. – kas mėnesį po 1000 litų.

Tik keliomis dešimtimis centų ar pora litų iki tūkstantinių išmokų nuo jų atsilieka socialdemokratas Alfonsas Vanagas ir liberalsąjūdietis Edvardas Vitkauskas.

Pastarasis 2011 metais pagarsėjo kaip bene vienintelis altruistas – visuomenines rajono Tarybos pareigas ėjo nemokamai, neėmė vadinamųjų išmokų už patirtus nuostolius.

Tačiau dabar akivaizdu, jog E.Vitkauskas jau po 2012 metų pirmojo ketvirčio kardinaliai pakeitė nuomonę ir semia išmokas tiek, kiek leidžiama pagal Savivaldybės tarybos Reglamentą, kurį, beje, patys politikai ir susikūrė.

Tarp rajono politikų, gaunančių išmokas „už patirtas išlaidas“, yra ir rajono vicemeras Virgilijus Pozingis, kuris prie pusketvirto tūkstančio litų gaunamo atlyginimo už mero pavaduotojo pareigas dar papildomai pasiima bemaž po 1 tūkst. litų išmokų (per pirmus tris 2014 metų mėnesius jam buvo išmokėta 2858,52 Lt).

„Šilutės naujienoms“ V.Pozingis aiškino, kad jam dažnai tenka važinėti savo automobiliu į susitikimus su rajono bendruomenėmis, rinkėjams dirba ir savaitgaliais. Jis mano, kad teisingai elgiasi, jog išlaidos jam yra kompensuojamos.
Beje, nė vienas ankstesnis vicemeras tokių išmokų nereikalavo. Tad V.Pozingis parodė pavyzdį, kaip gauti ne tik darbo atlyginimą, bet ir Tarybos nario išmokas.

Yra ir kuklesnių, ir labai kuklių

Kita didelė dalis politikų, kad ir ne taip pedantiškai susirenka išlaidų dokumentėlius už patirtus nuostolius atliekant Tarybos nario pareigas, tačiau vis dėlto nesistengia taupyti mokesčių mokėtojų pinigų.

Nesvarbu, ar jie gyvena ir dirba Šilutėje, ar rajono pakraštyje, ar yra įmonių direktoriai, ar net savininkai, pasiturintys ar milijonieriai, kas mėnesį kruopščiai pateikia dokumentėlius, jog jiems priklauso išmokos nuo 900 iki 950 litų. Tokio dydžio išmokas kas mėnesį susižeria Antanas Kubaitis, Arvydas Jakas, Darius Soščeka, Saulius Stankevičius, Albina Bumblauskienė, Genovaitė Kimbrienė, Algirdas Gečas, Gintaras Bružas, Algirdas Balčytis, Jonas Purlys, Vladas Kainovaitis.

Tačiau yra ir šiek tiek kuklesnių žmonių. Konservatorė Vincenta Bubilienė, liberalcentristas Steponas Kazlauskas ir socialdemokratė Daiva Žebelienė su svetimais pinigais elgiasi atsargiau. Vietoje maksimalios 3000 litų sumos per pirmąjį šių metų ketvirtį jie pasiėmė atitinkamai „tik“ 1851 Lt, 2146 Lt ir 2172 Lt.

O konservatorė Birutė Kleinaitė savo altruizmu turėtų apstulbinti visus. Šiemet iš praskolintos Savivaldybės biudžeto kasos ji vienintelė nepaėmė nė lito. Apskritai per visą kadenciją nuo 2011 metų ši politikė, sekdama pedantiškiausių išmokų krapštukų – rajono politikų pavyzdžiu, jau galėjo susirinkti 34 tūkst. Lt išmokų. Bet B.Kleinaitė į savo kišemę įsidėjo tik 2172 litus, ir tai tik per pirmuosius kadencijos mėnesius.

B.Kleinaitė „Šilutės naujienoms“ sakė, kad Savivaldybės tarybos nario pareigas ji apsisprendusi eiti nepretenduodama į jokias kompensacijas, išmokas ar atlyginimą. Todėl yra parašiusi prašymą, kad jai nebūtų skaičiuojamas atlygis už sugaištą laiką ir nepateikia jokių išlaidas pateisinančių dokumentų.

Pasak B.Kleinaitės, tai jos individualus apsisprendimas. Jos nuomone, Savivaldybės finansiniai reikalai nėra tokie geri, kad būtų galima mokėti išmokas ir rajono politikams, einantiems visuomenines pareigas. B.Kleinaitė sakė nenorinti, kad jai būtų priekaištaujama, jog kandidatavo į rajono Tarybą tam, kad vėliau už visuomenines pareigas reikalautų atlygio.