Pirma dešimtis tūkstančių eurų – politikų kišenėse

Pinigai kisenesePrieš savaitę „Šilutės naujienos“ rašė, kad savivaldybės Tarybos nariai jau turi parengtą naujo Tarybos reglamento projektą, kuriame, be kita ko, numatė skirti sau didesnes pajamas, kitaip tariant, nustatė didžiausią leistiną išlaidų, susijusių su Tarybos nario veikla, kompensaciją – kas mėnesį gali pretenduoti į 325 Eur (senajame Reglamente buvo numatyta, kad kompensacija negali viršyti 289,6 Eur).

Dabar kompensacijos dydis susietas su MMA – mėnesine minimalia alga, todėl kaskart kompensacija didės, kai bus padidinta MMA. Už šį sprendimą balsavo 17 Tarybos narių, vienas buvo prieš, 6 susilaikė.

Savivaldybės Tarybos posėdyje šis sprendimas jau priimtas, ir nuo lapkričio mėnesio mūsų politikai galės dar „naudingiau dirbti“ mūsų labui ir gauti didesnes tokios veiklos kompensacijas.

O iki kompensacijų padidinimo, per du mėnesius, naujosios kadencijos politikai sugebėjo rajono biudžetą patuštinti beveik 12 250 eurų (jei kam nors aiškiau senąja valiuta – beveik 42 300 litų).

Gavo atlygį už posėdžius

Savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Šeputis „Šilutės naujienas“ informavo, kad nuo kadencijos pradžios – per rugpjūčio ir rugsėjo mėnesius – Savivaldybės politikams už dalyvavimą posėdžiuose iš viso išmokėta 693,46 Eur: už rugpjūtį – 356,48 Eur, o už rugsėjį – 336,98 Eur.

Pažymėtina, kad savivaldybės merui Vytautui Laurinaičiui ir mero pavaduotojui Algirdui Balčyčiui atlyginimas už Tarybos posėdžių lankymą nemokamas, nes jiems yra mokamas pareiginis atlyginimas. Savivaldybės Tarybos narys liberalsąjūdietis Raimundas Ambrozaitis yra atsisakęs pinigų už dalyvavimą posėdžiuose, todėl jam atlyginimas nebuvo mokėtas.

Dėl rinkėjų kas mėnesį patiria daug išlaidų

Atlyginimai už politikų sugaištą laiką yra nepalyginamai mažesni, nei jiems leidžiama susikurti „patirtas išlaidas“ atliekant Tarybos nario pareigas – galima pateikti pašto, ryšio, kanceliarinių prekių ir transporto paslaugų finansinius dokumentus.

Savivaldybės administracijos direktoriaus S.Šepučio rašte teigiama, kad politikams nuostolių , susijusių su Tarybos nario veikla, kompensavimui tik per du pirmuosius mėnesius (rugpjūtų ir rugsėjį) išmokėta – 11 556  Eur: rugpjūčio mėnesį – 5 643 Eur ir rugsėjo mėnesį – 5 913 Eur.

Finansinių dokumentų kompensacijoms gauti Savivaldybės buhalterijai nepateikė tik vienintelis savivaldybės Tarybos narys – liberalsąjūdietis Jonas Jatautas.

Žodžiai „susikurti išlaidas“ čia parinktas neatsitiktinai. Atlyginimas apskaičiuojamas pagal žiniaraščiuose kruopščiai žymimas darbo posėdžiuose valandas, o išlaidoms kompensuoti politikai pateikia tik išlaidų sąskaitas ar čekius, nereikalaujama jokių veiklos ataskaitų ir aprašymo, kokius darbus nuveikė, patirdami tas išlaidas.

Kas gali paneigti, kad sudėtinga atskirti, kada telefonu kalbėta su rajono gyventojais, o kada tik pliurpta asmeniniais reikalais, ir kaip atskirti išlaidas degalams: ar važiuojama į susitikimus su gyventojais (beje, ar kas nors iš rajono gyventojų pamena, kad koks politikas kokiame nors kaime būtų surengęs asmenišką susitikimą su rinkėjais?), ar važiuojama į svečius pas giminaičius ar į žvejybą ir t.t.

Kitos neabejotinai politikų painiojamos išlaidos – tai išlaidos Tarybos nario veiklai ir tiesiog politiko išlaidos asmeninei politinei karjerai – įvairiausios dovanėlės, finansinė parama ir t.t. siekiant rinkėjų palankumo.

Bet juk tokios išlaidos neturėtų būti finansuojamos iš mūsų mokesčių mokėtojų kišenės…

Siūlymas nedidinti kompensacijų neišgirstas

Savivaldybės Tarybos posėdyje, kai buvo svarstomas naujojo Reglamento projektas, politikai nesusidomėjo Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pirmininkės Sandros Tamašauskienės pasiūlymu nedidinti galimos kompensacijų ribos iki 325 Eur ir nesusieti jos su MMA.

Rajono meras Vytautas Laurinaitis išsišokėlę politikę auklėjo, sakydamas, kad padidinus galimą kompensacijų maksimumą niekas neįpareigoja imti daugiau pinigų. Meras įsitikinęs, kad politikai sąžiningai pasinaudos išlaidų kompensacijomis ir jas naudos pagrįstai.

Merui pritarė ir partijos kolega „tvarkietis“ Steponas Kazlauskas. Tik pats šypsodamasis patvirtino faktą, kad ir jam žinoma, jog nemažai politikų prisirinkdavo čekių, kad iki paskutinio cento gautų galimą 1000 litų (289,6 Eur) kompensaciją.

Lietuvos didieji politikai ir net Vyriausybės vadovas Algirdas Butkevičius jau užsiminė, kad kitais metais, apie liepos mėnesį, vėl planuojama didinti MMA – iki 380 Eur. Kas gali paneigti, kad ir tuomet padidėsiančią kompensaciją mūsų politikai įsisavins be jokio sunkumo – juk noras „stengtis dėl rinkėjų“ ir politikų fantazija, kaip susikurti išlaidų dokumentus, yra beribiai.

Beje, Savivaldybės administracijos direktoriaus rašte „Šilutės naujienoms“ teigiama, kad pagrindinės politikų išlaidos – degalai. Kurgi reikia nuvažiuoti dešimtis tūkstančių kilometrų, kad išpildytum rinkėjų lūkesčius?..