Pirmosios choro „Vox libri“ gastrolės užsienyje buvo sėkmingos

Choras Vox libriPrieš savaitę mišrus kamerinis choras „Vox Libri“ dalyvavo adventinės muzikos festivalyje Prahoje. Šilutiškių pasirodymai šv. Nikolo (St. Nicolas) ir šv. Salvatoro (St. Salvator) bažnyčiose sekėsi puikiai – tą jie jautė iš žiūrovų plojimų, organizatorių padėkų ir kitų kolektyvų palaikymo, noro draugauti.

„Pasiklausius ir įvertinus visus kolektyvus, mes nė kiek nuo jų neatsilikome, neiškritome iš bendro konteksto ir tai yra labai džiugu“, –  įspūdžiais dalijosi „Vox Libri“ chorvedė Rasa Golubovskienė.

Sėkmė pirmoje išvykoje į užsienį choro nariams ir jų vadovei suteikė daugiau pasitikėjimo ir motyvuoja judėti pirmyn – 2016 metais jie norėtų dalyvauti ir chorų konkursuose.

Pasirodė ne prasčiau

„Gavome oficialų kvietimą ir nusprendėme ten važiuoti, reprezentuoti Lietuvą ir Šilutę“,  – apie apsisprendimą važiuoti į pirmąsias gastroles užsienyje pasakojo vadovė.

Į lapkričio 13-14 dienomis Čekijos sostinėje įvykusį adventinės muzikos festivalį suvažiavo 9 chorai iš Norvegijos, Prancūzijos, Portugalijos, Vokietijos, Nyderlandų, Belgijos.

Anot R.Golubovskienės, tai aukštos klasės kolektyvai, savo šalyse turintys aukšto lygio chorinio dainavimo mokyklas. Chorvedė džiaugiasi, kad jos vadovaujamas „Vox Libri“ pasirodė ne prasčiau už kitus kolektyvus.

Šilutiškių repertuarą sudarė kalėdinės giesmės, kurios patiko ne tik klausytojams, bet ir kitiems dalyviams. Kolegos iš kitų chorų netgi prašė paskolinti natas.

Laisvu nuo koncertavimo metu šilutiškiai pamatė įspūdingąją Vito katedrą, Prahos senamiestį, ragavo nacionalinių čekiškų patiekalų. Smagu, kad festivalio organizatoriai parūpino gidę – lietuvę.

Grįžę iš kelionės choristai jaučiasi pakiliai. „Atsirado visai kitokia motyvacija, jau norisi ruoštis vėl kažkur važiuoti“, – sakė R.Golubovskienė.

Dainuoja ir kvėpuoja kartu

„Vox Libri“ įsikūrė 2013 metų balandžio mėnesį. R.Golubovskienė yra baigusi Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatoriją, kur įgijo chorinio dirigavimo specialybę, vėliau uostamiesčio universitete dar baigė tos pačios specialybės bakalauro ir magistrantūros studijas. Šiuo metu ji vadovauja dar vienam kolektyvui Pagėgių kultūros centre.

Nuo pat įsikūrimo choras intensyviai dirba, ruošia įvairias programas. Kiekvienais metais dalyvauja vietinių chorų apžiūroje ir visada pelno aukščiausią A kategoriją (pagal tai gaunamas finansavimas iš Savivaldybės).

„Vox Libri“ turi kelias kocertines programas ir koncertuoja Šilutės apskrityje bei mieste. Choras atlieka įvairių stilių, žanrų ir epochų kūrinius. Didelę erdvę repertuare užima lietuvių liaudies, Pamario krašto dainos. Tokiu repertuaru siekiama pristatyti savo vietovės mėgėjų meno tradicijas, atskleidžiant išskirtinumą.

„Mes esame kaip visuma, kur nėra atskirų balsų, atskirų išsišokimų. Choristai turi kartu ir dainuoti, ir kvėpuoti“, – akcentuoja vadovė.

Chorą sudaro vyrai ir moterys nuo 24 iki 60 metų. Jų profesijos įvairios – nuo darbininkų, pedagogų iki evangelikų liuteronų kunigo.

Tik du choristai pažįsta natas, o visi kiti nariai yra arba seniai dainavę, arba savamoksliai. „Pusė choristų neskaito natų, bet jie kiek įmanoma mokosi, gelbsti vieni kitiems, kad kažkiek muzikinį raštą pažintų“,- sakė R.Golubovskienė.

Choras labai laukia naujų narių, ypač – vyrų, nes jų, anot chorvedės, visą laiką trūksta. Rasą džiugina, kad 2015 metais prie choro prisijungė keturi nauji nariai.

„Choras laikosi principo – vienas už visus, visi už vieną. Nėra terpės individualizmui, dainuodami tampame visumos dalimi. Dvasia ir širdis tampa laimingesnė, kai pradedi domėtis ne vien materialiais dalykais“, – sakė kartu su vyru chorą lankanti Irena Budvytienė.

Be remėjų pagalbos nebūtų išvykę

Apie kelionę į adventinės muzikos festivalį choristai žinojo jau prieš metus. Jie intensyviai ruošėsi – repetavo, sprendė organizacinius rūpesčius, patys sudėjo po nemenkas sumas pinigų.

Ir visgi be rėmėjų pagalbos jie nebūtų galėję išvykti į Prahą, todėl choro vadovė ir nariai už finansinę paramą dėkingi ir rajono Savivaldybei, ir verslininkams.