Poezijos paukštė sklandė Švėkšnos parke

„Išleisk savo sielą į pasaulio tyrumą, paliesk delnu orą, vandenį, ugnį. Mes visi sujungti viena bendryste – dieviška meilės energija...“

Poezijos pavasarėlyje dalyvavo ne tik švėkšniškiai, bet ir svečiai iš aplinkinių rajonų.

Savo kūrybos eilėraščiu švėkšniškių draugijos „Tėviškė“ pirmininkė Violeta Astrauskienė kreipėsi į gausiai susirinkusiuosius Švėkšnos parke prie didžiųjų vartų, atvykusius dalyvauti Poezijos pavasarėlio šventėje.

Ta dieviškoji meilės energija sklando ne tik tarp dalyvių, svečių, švėkšniškių, bet ir tarp visų, kurie turi palaimą kalbėti, skaityti, rašyti savo gimtąja lietuvių kalba. Tądien, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, pakviestieji į Poezijos pavasarėlį pasidžiaugti poetiniu žodžiu, muzikos garsu, prisiminti vieną iš Švėkšnos brangakmenių – poetę Birutę Teresę Lengvenienę ir jos jubiliejinių metų proga pasodinti atminimo medelį. Ypatingą medelį – pirmąją sakurą Švėkšnos parke.

Šiek tiek vėjuota ir debesuota diena, tikru pavasariu nedvelkė, nors paukščiai parko medžiuose, iš savo giesmynų transliavo įvairias melodijas, o pirmieji žiedai liudijo, kad pavasaris neabejotinai ant žemės tvirtai stovi abiem kojomis.

Susirinkusiųjų į Poezijos pavasarėlį buvo apie pusšimtis, atvyko svečių iš Kauno, Plungės ir Klaipėdos. Programoje skambėjo ne tik skaitovų švėkšniškių – Rasvitos Kundrotaitės ir Remigijaus Oželio skaitomi posmai, bet ir švėkšniškės Jurgitos Rumšienės akordeonu atliekama muzika. Skaitovai skaitė B. T. Lengvenienės, Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“ narių Genovaitės Česnauskienės, Adelės Daukantaitės, Liucijos Jagielienės, Bronislavos Klovaitės-Paulauskienės, Daivos Rudelytės ir švėkšniškės Rasvitos Kundrotaitės eilėraščius.
Antroji programos dalis – medelio sodinimas.

Medelį sodinti pakviesti Švėkšnos seniūnas Alfonsas Šeputis, Adelė Daukantaitė, Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“ pirmininkė, ir Aldona Martinkienė, B. Lengvenienės suolo draugė.

Pasodinus medelį, seniūnas A. Šeputis pasveikino šventės dalyvius ir pasidžiaugė, kad nedrąsiai išsakyta mintis įamžinti kraštietės B. T. Lengvenienės atminimą pasodinant medelį, švėkšniškių draugijos „Tėviškė“ pirmininkės Violetos Astrauskienės iniciatyva įgyvendinta. Seniūnas linkėjo, kad Poezijos pavasaris taptų kasmetiniu renginiu.

Poezijos pavasario renginį švėkšniškiai tikrai yra pajėgūs suorganizuoti. Kuriančių poeziją yra ne tik Švėkšnoje, bet švėkšniškiai turi bičiulių Šilutės bei gretimuose ir atokesniuose rajonuose, kurie mielai atvyktų. Galėtų toks renginys vykti ir parke, Meilės alėjoje ar prie Genovaitės vilos.

Savo sukurtus posmus, skirtus B. Lengvenienei, prie pasodinto medelio skaitė viešnios A. Daukantaitė, A. Martinkienė ir švėkšniškė Vanda Riterienė. Simbolišku Poezijos pavasarėlio keramikiniu, V. Astrauskienės rankų darbo paukšteliu apdovanoti svečiai, skaitovai ir visi, kurie vienaip ar kitaip talkino organizuojant renginį.

Išlydėtos poezijos paukštės švėkšniškiai lauks kitąmet sugrįžtančios.