Pokyčiai buitinių atliekų surinkimo aikštelių išdėstymo schemose

 Siuksliu konteineriaiŠilutės rajono savivaldybė ruošiasi  įgyvendinti projektą „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šilutės rajono savivaldybėje“. Projektui  įgyvendinti numatyta 1 212 498 eurų suma, iš jų 1 030 624 eurai – ES lėšos (85%), 181 874 eurai Šilutės rajono savivaldybės administracijos prisidėjimo dalis (15%  tinkamų finansuoti išlaidų piniginiu įnašu).

Priemonės tikslas –  sukurti ar plėtoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir (ar) paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūrą, informuoti visuomenę atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais.

Šiuo projektu bus įvykdyti  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 16 d. nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d.  nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio strateginio  atliekų tvarkymo  plano patvirtinimo“ pakeitimo“ 247.2 papunkčio reikalavimai (247.2. Iki 2018 m. užtikrinti, kad visų miestų gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose vidutinis atstumas iki antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių būtų ne didesnis  kaip 100 metrų.).  2017 m. planuojama  įrengti 63 naujas  pusiau požemines buitinių atliekų konteinerių aikšteles šalia daugiabučių gyvenamųjų namų. Esamuose aikštelėse būtina įrengti pusiau požeminius antrinių žaliavų surinkimo konteinerius.

Parenkant aikštelių išdėstymo vietas prioritetai buvo: Šilutės miestas; miesteliai, turintys įtakos turizmo plėtotei; viena aikštele galėtų naudotis kuo daugiau daugiabučių namų gyventojų.

Aikštelių vietų parinkimo pagrindiniai argumentai buvo aikštelių atstumai iki gyvenamųjų  daugiabučių namų; vieta-valstybinė žemė;  įrengimo vietoje negali būti požeminių ir orinių komunikacijos, vandentiekio, elektros ryšių priemonių; patogus ir saugus privažiavimas prie konteinerių.

Daugiau informacijos rasite silute.lt