Politikai taršė merą dėl „pieštu diplomu“ susikompromitavusio V. Šileikio

Šilutės savivaldybės tarybos politikai turi priekaištų savivaldybės vadovui Vytautui Laurinaičiui, kuris, atleisdamas Šilutės ligoninės vyr. gydytoją Viktorą Šileikį, teismui pripažinus, kad jo amerikietiškas diplomas suklastotas, jam dar paskyrė 3 mėnesių atlyginimo dydžio išeitinę kompensaciją.

Klausimų merui dėl buvusiam vyr. gydytojui skirtos 3 mėnesių atlyginimo dydžio išeitinės kompensacijos turėjo opozicijos atstovai Z. Merliūnas, Ž. Kurlianskas ir S. Tamašauskienė.

Visgi meras V. Laurinaitis ne tik nepripažino klaidos, bet dar ir gyrė buvusį vyr. gydytoją.

Tarybos posėdyje svarstant sprendimo projektą, susijusį su Šilutės ligonine, konservatorių skyriaus pirmininkas Žygimantas Kurlianskas mero paklausė, ar jau yra parinktas l. e. p. vyriausiasis gydytojas. Mat savivaldybės politikams priėmus pakoreguotus Šilutės ligoninės veiklos nuostatus, juos turi kas nors pasirašyti, o iš pareigų atleistas vyriausiasis gydytojas V. Šileikis iki šiol vadovavo vienas, be pavaduotojo medicinos klausimams.

Meras sakė negalįs pasakyti būsimo laikinojo ligoninės vadovo pavardės, nes jo pasirinktas kandidatas dar nebuvo davęs sutikimo eiti pareigas.

Tačiau tuo klausimu mero kamantinėjimas nesibaigė. Kitas konservatorius – Zigmantas Merliūnas stebėjosi, kad Savivaldybės vadovas, atleisdamas „pieštu diplomu“ susikompromitavusį vyr. gydytoją, jam dar paskyrė 3 mėnesių atlyginimo dydžio išeitinę kompensaciją.

Politikas stebėjosi, kaip iš viso įmanomas toks dalykas, jog po teismo sprendimo savo noru iš darbo išeinančiam darbuotojui būtų mokama ir išeitinė kompensacija?

Meras V. Laurinaitis atsakė, kad toks atleidimas su kompensacija yra įmanomas. Jis pateikė pavyzdį, kad Šilutės savivaldybė yra atleidusi Pirminio sveikatos priežiūros centro direktorę su 6 mėnesių dydžio išeitine kompensacija net po to, kai jos vadovavimo metu, griuvus bankui SNORAS, buvo prarastos įstaigos santaupos – 2 milijonai litų.

Be to, meras tvirtino, kad ligoninės vadovas V. Šileikis, po įvykusio teismo posėdžio, teistumo neturi, jis tik teismo įpareigotas sumokėti į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų paramos fondą 2000 eurų.
V. Laurinaitis sakė, kad džiaugiasi, jog tuomet paskyrė V. Šileikį į ligoninės vadovo pareigas. Juolab, kad konkurse jam pakako turimo Lietuvos medicinos akademijos diplomo, o amerikietiškas diplomas buvo pateiktas tik kaip papildomas kvalifikacijos dokumentas.

Konservatorė Sandra Tamašauskienė sakė, kad jos frakcija ir tuomet, kai V. Šileikis buvo skiriamas ligoninės vyr. gydytoju, nesutiko, nes jau tuomet buvo pagarsinta žinia dėl galimai suklastoto diplomo. Ji klausė, ar meras V. Laurinaitis nesijaučia apgautas.

V. Laurinaitis tikino, jog džiaugiasi, kad tuomet paskyrė V. Šileikį ligoninės vadovu, ir sakė labai vertinantis jo atliktą darbą Covid – 19 pandemijos metu. Šilutės ligoninė buvo puikiai paruošta gydyti Covid – 19 infekcija užkrėstus žmones, ligoninėje vienu metu gydėsi net per 50 sunkių ligonių.
Šilutės ligoninės pasiruošimą gydyti Covid – 19 infekcija sergančius žmones labai gerai vertino ir profesorius Vinsas Janušonis, Klaipėdos universitetinės ligoninės vadovas.

Pasak V. Laurinaičio, vyriausiojo gydytojo V. Šileikio paslaugų buvo atsisakyta vien dėl to, kad taip buvo sutarta: jeigu pateiktą dokumentą teismas pripažins suklastotu, tai vyr. gydytojas atsistatydins savo noru. Taip ir įvyko.

Komercijos direktorius, korespondentas