Politikų suvedžioti ūkininkai patiria nuoskaudą ir apkalbas

VILKYCIUOSEArtėjantį šeštadienį Vilkyčiuose šurmuliuos vietos bendruomenės „Viltis“ organizuota šventė „Vilko pėdomis“. Vietos gyventojai ir į gimtinę atvykstantys svečiai miestelio šventės labai laukia: tai gera proga sueiti, susitikti, aplankyti gimines, kapinaitėse atgulusius artimuosius ir t.t.

Vilkytiškių ūkininkų Algirdo ir Ritos Beniušių šeima taip pat kaskart džiaugiasi šia švente, tik šiemet ją pasitinka su nerimu, šiek tiek įsižeidę dėl jau girdėtų apkalbų ir netgi pyktelėję ant vietos politikierių.

Algirdas ir Rita sako, kad jaučiasi apgauti ir įpainioti į vietos politikų savireklamos akciją, o dabar yra priversti raudonuoti prieš miestelio gyventojus ir kaimynus dėl sudarkyto ir nebaigto tvarkyti tako į kapines.

Prašė padėti

Pasak R.Beniušienės, Vilkyčių senųjų kapinaičių tako tvarkymo istorija prasidėjo šiemet, gegužės pabaigoje. Vieną vakarą prie kapinaičių suėjo būrelis miestelio ir seniūnijos bendruomenės aktyvių žmonių ir svarstė, ką daryti su velėna apžėlusiu taku, kuris nepuošia kapinaičių.

Būrelyje buvo bendruomenės „Viltis“ pirmininkas Mantas Genys, laikinai Saugų seniūno pareigas einantis Kęstutis Sadauskas, Vilkyčių seniūnaitis Antanas Jonušas, žinomi seniūnijos verslininkai Saulius Budrys, Ričardas Valutis, Antanas Griauslys. Jie pasiūlė velėna apžėlusį taką nukloti plytelėmis, kad daugiau nereikėtų dalgiu mosuoti ar kitaip rūpintis žole.

„Į tokių žymių seniūnijos žmonių būrelį mane su žmona seniūnaitis A.Jonušas pakvietė tik todėl, kad prireikė pagalbos. Gyvename šalia kapinaičių, turime šiokios tokios technikos, tad susirinkusiųjų nuomone, mums paprasčiausia būtų pradėti sumanytą tako rekonstrukciją“, – prisimena A.Beniušis.

Jo paprašė su savo technika nukasti tako dirvožemį, privežti smėlio, atvežti ir sukloti gelžbetoninius stulpus, kurie bus tako bordiūrai. O tolimesnius darbus organizuoti ir užbaigti įsipareigojo bendruomenės pirmininkas su verslininkais.

Gera iniciatyva ar savireklama?

„Paprašė padėti, tai ir įsipareigojom. Juk mes – vilkytiškiai, galim dėl savo gyvenvietės kaimynų ką nors gera padaryti, juolab kad ir mūsų pačių giminių kapinaitėse yra palaidotų. Viską, ką prašė, skubėjome padaryti negailėdami savo laiko, darbo ir išlaidų“, – „Šilutės naujienoms“ pasakojo R.Beniušienė.

Tėvas su sūnumi iškart po pokalbio nukasė juodžemį, atvežė smėlio, o seniūnaitis A.Jonušas atvežė M.Genio iš kažin kur gautas gelžbetonines sijas.

Tačiau viskas tuo ir pasibaigė. Garbingi vyrai pafantazavo, Beniušiai ir A.Jonušas padirbėjo, o užbaigti sumanymų nebėra kam. Jau du mėnesiai, kai prie kapinių tako niekas nekiša nė piršto. „Jau klausiau ir bendruomenės pirmininko M.Genio, ir seniūnaičio A.Jonušo, ir Saugų seniūno pareigas einančio K.Sadausko, kada baigs pradėtą darbą, bet visi atsikalbinėja, teisinasi laiko ir lėšų stoka“, – stebisi R.Beniušienė.

Beniušiai sako, kad dabar jau patiems koktu žiūrėti į sudarkytą buvusį visai dar neblogą taką. „Mums skaudu girdėti žmonių klausimus, kada pabaigsime tvarkyti taką. Juk žmonės matė tik mūsų šeimos narius, pradėjusius darbą, ir nežino kitų tos iniciatyvos aplinkybių“, – apgailestauja R.Beniušienė.

Ji įsitikinusi, kad Vilkyčiuose gerai žinomi verslininkai ir politikai iniciatyvą sutvarkyti taką į kapinaites paskelbė tik dėl savireklamos prieš savivaldos rinkimus. Juk bene visi minėti asmenys buvo partijų rinkimų sąrašuose, aktyviai dirbo rinkimų agitacijose. Rinkimai baigti, baigėsi ir geranoriškos iniciatyvos…

A.Beniušis sakė norintis išgirsti aiškų bendruomenės pirmininko M.Genio, laikinai seniūno pareigas einančio K.Sadausko ar kitų iniciatorių atsakymą, baigs jie tvarkyti taką į kapines ar ne. „Jei nesugeba ir nebegali įvykdyti savo įsipareigojimo, tegu pasako, tuomet mes galvosime, kaip viską baigti ir nebepiktinti žmonių“, – teigė Beniušiai.

Neranda meistro

Laikinasis Saugų seniūnas K.Sadauskas „Šilutės naujienoms“ pasakojo, kad iš tiesų dalyvavo Vilkyčių bendruomenės aktyvistų suėjime, kuriame nutarta nukloti taką į kapines plytelėmis. Jis pritarė seniūnaičio A.Jonušo bei bendruomenės pirmininko M.Genio pasiūlymams, juolab kad po bendruomenės namų aplinkos tvarkymo liko sveikų plytelių. Tačiau l.e.p. seniūnas tikėjosi, kad pati bendruomenė baigs pradėtą darbą, ir jau ne kartą ragino viską atlikti iki miestelio šventės. Pasak K.Sadausko, bendruomenės aktyvistai aiškinasi, jog darbai nutrūko todėl, kad jiems nesiseka surasti plytelių klojimo meistro. Anksčiau tokį darbą pasižadėjęs atlikti meistras išvyko į užsienį.

K.Sadauskas sakė, kad blogiausiu atveju, jeigu bendruomenė nesugebės sutvarkyti tako, seniūnija tvarkys pati, pasitelkdama viešuosius darbus dirbančius žmones. Tik, pasak K.Sadausko, kas tuomet garantuos darbo kokybę, nes takas eina į įkalnę.
Seniūnaitis A.Jonušas „Šilutės naujienoms“ žadėjo, kad jau tą pačią dieną, kai buvo rengiamas straipsnis (trečiadienį), pora žmonių talkininkaus prie tvarkomo tako. Tiesa, jis nežadėjo, kad pavyks taką sutvarkyti iki šventės, bet garantavo, kad stengsis kuo greičiau darbus baigti.

Gaila, kad pajudinti užstrigusį darbų vežimą teko redakcijai, o juk tiek nedaug tereikėjo, kad problema nebūtų įerzinusi vilkytiškių.