Politinių šachmatų lentoje – nauji vėjai ir nauji žaidėjai

Praėjusį ketvirtadienį, balandžio 20-ąją, Šilutės rajono savivaldybės taryba rinkosi į paskutinį posėdį. Jame tarp Tarybos narių dar buvo galima išvysti keletą veidų, kurie jau nuo šiandien, naujos kadencijos pradžios, truksiančios ketverius metus, yra pakeičiami kitais. Taigi, nepakeičiamų nėra. Na, o paskutinis Tarybos posėdis tikrai paskutinis buvo vicemerui socdemui Sigitui Šepučiui,  liberalui Audriui Endzinui, valstietei Genovaitei Kimbrienei ir konservatoriui Vytautui  Stanslovui.

Kitoks jis buvo ir pačiam rajono merui Vytautui Laurinaičiui, nes naujoje kadencijoje jis jau nebebus Tarybos narys. Būtent Savivaldybės taryba, kaip ir iki šiol, priims svarbiausius sprendimus, tačiau ji neturės savo vadovo. Tiesiogiai išrinkto mero vadovaujama savivaldybės administracija rengs tarybos sprendimų projektus, pats meras šauks Tarybos posėdžius, sudarys jų darbotvarkę, pirmininkaus, tačiau nebalsuos.

Galimi karjeros šuoliai

Kalbant apie išeinančiuosius ir pristatant ateinančiuosius, nusimato tikrai naujų vėjų. Naujos kadencijos starte į karjeros aukštumas, kaip Tarybos nariai, iškilo net keli asmenys. Tarp jų – socdemas Kęstutis Vaičiūnas, Lietuvos regionų partijos atstovas Domantas Kairys, Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ priklausantis Darijus Pundžius bei toje pačioje partijoje esantis, ištikimas mero tarnas, Tarybos sekretorius Andrius Jurkus. Beje, šiai asmenybei, kaip sklando gandai neoficialiais duomenimis, yra paruošta ypatinga kėdė ir pareigos galbūt net į… Administracijos direktoriaus postą. Na, o jei A. Jurkus šoktels į šias karjeros aukštumas, tuomet tarp Tarybos narių liks laisva vieta ir į ją galės pretenduoti bendrapartiečių sąraše esantis Edvinas Marozas.

Neaišku, kaip pasisuks politinių šachmatų lentoje ir iki šiol buvusios mero patarėjos Editos Šukytės likimas. Apie šią asmenybę taip pat sklando gandai, kad esą E. Šukytei nusimato net vicemero vieta.

Paskutiniame praėjusios kadencijos Tarybos posėdyje, beišsiskirstant jo nariams, simboliškai kiekvienam jų įteiktos atminimo dovanėlės už atsakingą darbą dėl Šilutės krašto žmonių.

„Šilutės naujienos“ primena, kad tiksliausia informacija apie aukščiausius postus užimančius asmenis paaiškės jau šiandien, kai įvyks šventinis naujosios kadencijos Tarybos posėdis. 14.00 val. Hugo Šojaus muziejaus freskų salėje prisieks 2023–2027 m. kadencijos Tarybos nariai, bus inauguruojamas ir meras V. Laurinaitis.

Nauji įstatymai ir postai

Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatyme, įsigaliosiančiame nuo šiandien, tai yra nuo naujai išrinktos Šilutės rajono savivaldybės tarybos pirmojo posėdžio, panaikinamos kai kurios pareigybės. Nebelieka savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo, pareigybės. Panaikinamas Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas. Užtat palikta galimybė įsteigti administracijos direktoriaus pavaduotojo, karjeros valstybės tarnautojo, pareigybę.

Nebelieka savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigybės, tačiau valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų pareigybių sąraše yra patvirtinta direktoriaus pavaduotojo (taikoma įstaigos vadovo pavaduotojui) pareigybė.

Naujos kadencijos šaukime įsteigiamas Šilutės rajono savivaldybės administracijos, mero ir Tarybos veiklos administravimo skyrius ir patvirtinamas didžiausias valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičius. Skyriuje galimos 6 pareigybės: 2 karjeros valstybės tarnautojų, iš kurių viena – skyriaus vedėjo, 1 vyriausiojo specialisto ir 4 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį. Naujai steigiama viena – skyriaus vedėjo – pareigybė, o 5 pareigybės bus perkeltos iš Šilutės rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato. Nė viena Tarybos ir mero sekretoriato pareigybė nebūtų panaikinta.

Šilutės rajono savivaldybės administracijoje įsteigus skyrių, didžiausias leistinas pareigybių skaičius būtų: valstybės tarnautojų – 122 ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, – 194 nuo naujai išrinktos Šilutės savivaldybės tarybos pirmojo posėdžio.