Pradinukai neketina užleisti mokyklos menininkams

pradine tevai 1Pasklido gandas, kad Meno mokyklą norima įkurti buvusioje Šilutės pradinėje mokykloje, dabar priklausančioje Pamario pagrindinei mokyklai…

Išgirdę tokių kalbų, sukilo Šilutės pradinėje dirbantys mokytojai ir čia besimokančių pradinukų tėvai: penktadienį jie pasikvietė Seimo narį Artūrą Skardžių ir Savivaldybės atstovą Alvidą Šimelionį, o Pamario pagrindinės direktorius Jonas Bendžius taip ir liko nesupratęs, kodėl jis apie tokį susitikimą išgirdo paskutinis…

Menininkai – vietoj pradinukų

Situacija tokia: pardavus Šilutės meno mokyklos pastatus (kažkodėl ne iki tol), kuriuose mokėsi jaunieji dailininkai ir muzikantai, rajono vadovams reikia ieškoti kitų patalpų, kur perkelti šią mokyklą.

Tarp kitų variantų svarstyta ir galimybė įkurdinti jaunuosius menininkus buvusios Šilutės pradinės mokyklos, tapusios Pamario pagrindinės skyriumi, pastatuose.

Tuomet šios mokyklos mokinukams tektų keltis į dar remontuoti nebaigtą buvusią Verdainės pagrindinę, kur jie mokytųsi kartu su ten esančios Žibų pradinės mokyklos bendraamžiais.

Vaikai būtų nesaugūs ir negalėtų sportuoti

Šilutės pradinės mokyklos salė ūžė dar iki numatyto susirinkimo pradžios. Pradinukų mokytojai ir tėvai diskutavo, kokius gandus jiems jau teko girdėti, ir tikino nelauksiantys, kol „kalbos taps kūnu“. Jų įsitikinimu, nauji ketinimai – nepalankūs jų vaikams, todėl tėvai ir mokytojai pasirengę stoti galimiems pokyčiams skersai kelio.

Neseniai renovuotoje buvusioje Verdainės pagrindinėje mokykloje Žibų pradinukams atiduoti tik 2 apatiniai iš 4 pastato aukštų. Viršutinieji aukštai iki šiol neįrengti.

Šioje mokykloje, pasak situaciją jau išsiaiškinusių mokytojų ir tėvų, sąlygos jų vaikams būtų daug blogesnės nei dabartinėje.
Žibų pradinėje nėra sporto salės, o iki tos salės, kurioje sportuoja vaikai, jiems tenka eiti per visą stadioną. „Kol nueina, kol persirengia, – kas belieka iš pamokos?“ – klausė tėvai. Toje sporto salėje, pasak tėvų, vienu metu kūno kultūros pamokos vyksta net trims klasėms.

Tėvus piktina, kad jų mokyklą įkėlus prie Žibų pradinės, po vienu stogu gyventų apie 1000 pradinukų – tuomet neįmanoma užtikrinti vaikų saugumo.

Kodėl turi sutikti su blogesnėmis sąlygomis?

Pradinukų tėvai tikino mokyklą savo vaikams rinkęsi atsižvelgdami į daugelį kriterijų ir pasirinkę būtent Žalgirio gatvėje esančią senutėlę pradinę, o ne atnaujintą „Verdainės“. Dalis jų kartu su mokytojais net klases suremontavo ir išleido net po kelis tūkstančius litų. Todėl dabar itin skaudu, kad ir pinigai eina šuniui po uodega, nes jų, žinoma, niekas negrąžintų.

Be to, tėvai sutartį dėl savo atžalų mokslų sudarė su Pamario pagrindine mokykla, vaikams pasiuvo brangias uniformas.

Mokytojus domino ir tai, kurios mokyklos vadovo lėks galva, nes į „Verdainės“ pastatą perkelta pradinė taptų jau nebe Pamario pagrindinės mokyklos skyriumi, o Žibų pradinės dalimi.

Tėvai susipažino ir su higienistų reikalavimais, kurie nurodo, kad pradinės klasės negali būti įrengiamos IV aukštuose.
Kam draskyti tai, kas jau seniai įrengta ir puikiai veikia? Kas svarbiau – pradinis, visiems privalomas mokymas ar papildomas ugdymas, kurį renkasi tik dalis vaikų? Kodėl savo mokyklą turintys vaikai turi sutikti mokytis blogesnėmis sąlygomis? Kaip pavyktų vienu metu organizuoti tokio būrio vaikų pietus valgykloje? – įvairius klausimus kėlė tėvai.

Turėjo jie ir pasiūlymų. Pavyzdžiui, Meno mokyklą kelti į buvusią „Verdainę“, arba į „Raudonkepuraitės“ vaikų darželį, arba „Verdainėje“ įkurdinti tik jaunuosius dailininkus, o muzikantus (po pamokų) ugdyti Šilutės pradinėje.

Direktorius taip dirbti nepratęs

Pamario pagrindinės direktorius J.Bendžius nesusikalbėjimu pavadino faktą, kad tėvai dėl savo nuogąstavimų atėjo ne pas jį, o iš karto pasikvietė Seimo narį. „Aš taip dirbti nepratęs, aš – už diskusijas“, – sakė jis.
pradine direktoriai
Anot direktoriaus, patys tėvai pripažino, jog penktadieninis susirinkimas yra tik pilstymas iš tuščio į kiaurą, nes kol kas nėra nei skaičiavimų, nei jokių nutarimų. Mokyklos vadovas mano, jog pirmiausia reikia kalbėtis su vietos politikais, rajono ir Švietimo skyriaus vadovais. Tai turėtų daryti būtent jis, o tarpininku tarp jo ir tėvų turėtų būti į mokyklos tarybą išrinktas pradinukų tėvų atstovas.

J.Bendžius priminė, kad daugelio salėje susirinkusių vaikai irgi lanko Meno mokyklą. Jis neguodė tų tėvų, kurie sakė tokį bendravimo kelią pasirinkę todėl, kad norintys ramiai dirbti: anot J.Bendžiaus, kaip tik jie patys ir padarė taip, kad dabar bus neramu.

1000 vaikų greit Šilutėje nebebus

Bene didžiausią ugnį teko gesinti Savivaldybės administracijos atstovui A.Šimelioniui. Jis tikino, kad jokie sprendimai nepriimti, net matematiniai skaičiavimai dar nebuvo daromi. Vyko tik diskusijos, kurias inicijavo Meno mokyklos vadovų pageidavimas turėti vieną pastatą visai mokyklai.

Nuspręsti reikės iki kitų mokslo metų, o paskutinį žodį turės tarti rajono politikai.

Pasak A.Šimelionio, pardavus du Meno mokyklos pastatus gautos sumos jau panaudotos renovuojant Žibų („Verdainės“) mokyklą, tad įrengti 3 ir 4 aukštų patalpas reikėtų ieškoti papildomų lėšų. Jei jų nebus gauta, nebus kur ir kelti nei pradinukų, nei menininkų.

Čia pat A.Šimelionis priminė, jog tokie biudžetui nepalankūs sprendimai buvę priimti ankstesniosios rajono valdžios.
Pasak A.Šimelionio, „Verdainės“ pastate visi pradinukai – ir Žibų, ir buvusios pradinės mokyklos – tilptų į tris aukštus, neprireiktų nė IV aukšto: vieni vaikai mokytųsi kartu su Žibų moksleiviais I ir II aukštuose, o dalis klasių būtų 3-iajame aukšte.

Kalbos, esą Žibų mokykloje tektų mokyti 1000 vaikų, anot A.Šimelionio, neturi pagrindo, nes tiek pradinukų greit nebebus visoje Šilutėje (todėl ir mokyklų pastatus išlaikyti Savivaldybei tampa nenaudinga, juos tenka pardavinėti). Sujungtoje mokykloje mokytųsi iki 500 vaikų.

Maitinimas, pasak A.Šimelionio, tinkamai organizuojamas net tokiose  mokyklose, kur vaikų yra 3 kartus daugiau. Jis nemato problemos ir dėl to, jei vienoje mokykloje mokytųsi dviem skirtingomis uniformomis vilkintys vaikai. Be to, anot A.Šimelionio, dabartinės patalpos, kuriose mokosi Pamario pagrindinės pradinukai, nė iš tolo neprilygsta toms, kokios yra renovuotoje Žibų mokykloje.

Menininkams reikia geresnės auros?

A.Šimelionis tikino, kad į Žibų pradinės IV aukštą būtų neįmanoma užkelti kai kuriuos muzikos instrumentus, bet mamos priminė, kad konservatorijose fortepijonai stovi net šeštuose aukštuose, vadinasi tereikėtų įrengti liftą jiems užkelti.
Didžiausią tėvų pasipiktinimą sukėlė A.Šimelionio žodžiai, esą šioje mokykloje aura geresnė, menui labiau tinkama… „Tai kodėl mūsų vaikai, kurie čia yra laimingi, iš tos „geros auros“ turi būti sukišti į palėpes? Kurioje vietoje svarstant savivaldybės finansinę situaciją lieka mūsų vaikai?“ – pasipylė klausimai.

Administracijos atstovui teko ilgai prašyti, kad jam leistų baigti kalbėti.

A.Šimelionis neslėpė, kad jam keistai atrodė kai kurių mokytojų siūlymai menininkus įkurdinti renovuojamame H.Šojaus dvare ar Šilutės kultūros ir pramogų centre, kuris, anot jų, „stovi visai tuščias“…

Jis patarė toms mokytojoms bent retkarčiais aplankyti Šilutės kultūros namus ir pasidomėti, kokia veikla ten vyksta.

„Svarbiausia, kad perkėlus jūsų vaikus į kitą mokyklą niekas nesikeistų: vaikai toliau mokytųsi, mokytojai toliau dirbtų“, – šis A.Šimelionio argumentas norimo rezultato nedavė – tėvai pažadėjo, jog šiuo susirinkimu problemos aiškinimasis nesibaigs.