Praleidinėjimo priežasčių S.Skutulienė neaiškino ir Etikos komisijai

DSC 1187 copyŠilutės rajono tarybos Etikos komisija susirinko svarstyti klausimą dėl Tarybos narės Stasės Skutulienės įgaliojimų nutraukimo anksčiau laiko, tačiau sprendimo negalėjo priimti, nes S.Skutulienė į Etikos komisijos posėdį neatėjo ir jokių dokumentų, pateisinančių jos praleistus 5 rajono Tarybos posėdžius, nepateikė.

Prašymą atšaukti S.Skutulienę iš rajono Tarybos nario pareigų pateikė Socialdemokratų frakcijos nariai.

S.Skutulienė į rajono Tarybą pateko pagal šios partijos sąrašą, bet iš karto po rinkimų Socialdemokratų partijos, likusios opozicijoje, išsižadėjo ir ėmė remti valdančiąją daugumą. Pastaroji S.Skutulienei pasiūlė mero pavaduotojos pareigas.
Kai valdančioji dauguma birželį neteko valdžios, S.Skutulienė nebelankė rajono Tarybos ir jos komitetų posėdžių.

Socialdemokratai suskaičiavo, kad ji, niekam nenurodžiusi priežasčių, praleido 5 rajono Tarybos posėdžius. Negana to, rajono Taryboje nedirbusi politikė leido sau pasiimti daugiau nei 2500 Lt kompensaciją iš rajono biudžeto už neva patirtas išlaidas atliekant rajono Tarybos nario pareigas.

Socialdemokratų prašymą atimti iš S.Skutulienės mandatą nagrinėjo rajono Tarybos Etikos komisija.

Etikos komisijos pirmininkas Juozas Sauspreškis komisijos nariams Alfonsui Vanagui ir Vladui Kainovaičiui perskaitė Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymą, kuriame yra nuostata, kad Savivaldybės tarybos nario įgaliojimai nutrūksta arba jis netenka teisės eiti Savivaldybės tarybos nario pareigas, kai be pateisinamos priežasties praleidžia iš eilės 3 ir daugiau savivaldybės Tarybos posėdžius. Politiko mandatas atimamas, vadovaujantis Savivaldybės tarybos Etikos komisijos teikimu ir Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu.

Tačiau J.Sauspreškis, akivaizdžiai nuolaidžiaudamas buvusios valdančiosios koalicijos partnerei S.Skutulienei, ieškojo priežasčių neformuluoti sprendimo dėl politikės mandato atėmimo. Jis net abejojo, ar teisingai Socialdemokratų frakcijos nariai yra suskaičiavę jos praleistus posėdžius. Tačiau patikintas, kad tikrai S.Skutulienė praleido 5 posėdžius, sakė, jog Etikos komisijai trūksta informacijos, ar tikrai politikė posėdžius praleido be pateisinamos priežasties.

Komisijos sekretorė patvirtino, kad iki šiol S.Skutulienė nėra pateikusi rajono Tarybos sekretoriatui jokių pateisinančių dokumentų. S.Skutulienė 4 kartus iš penkių apie tai, jog nedalyvaus rajono Tarybos posėdžiuose, yra pranešusi Tarybos sekretoriatui, tačiau priežasčių neaiškino.

Komisija diskutavo, kaip įvertinti S.Skutulienės pateiktą informaciją, jog ji nedalyvaus ir Etikos komisijos posėdyje, tačiau nenurodė, dėl kokios priežasties.

Politikų nuomone, toks pranešimas yra toks pat savo pareigų neatlikimas kaip ir rajono Tarybos posėdžių praleidimas be priežasties.

J.Sauspreškis sakė, kad turi S.Skutulienės rašyto pareiškimo tekstą, kuriame ji pati tvirtina, jog nuo birželio 12 iki rugsėjo 21 dienos sirgo. Jis apgailestavo, kad pati politikė nedalyvauja komisijos posėdyje ir negali savo žodžių patvirtinti dokumentais.   Etikos komisija sprendimo priėmimą dėl Tarybos narės S.Skutulienės įgaliojimų nutraukimo anksčiau termino atidėjo.