Prisidėk prie Lietuvos istorijos išsaugojimo

Fotografas Valdas LapaauskasJeigu Jūs, Jūsų artimieji, pažįstami buvote reikšmingų istorinių įvykių liudininkai ir asmeniniuose archyvuose turite vertingų istorinių dokumentų, albumuose nuotraukų, plakatų, spaudinių, garso ar net vaizdo įrašų, kviečiame Jus prisidėti prie mums visiems svarbios istorinės atminties išsaugojimo ir puoselėjimo.

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija įgyvendina projektą „Lietuvos valstybingumo istorinis paveldas elektroninėje erdvėje“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Projektas įgyvendinamas kartu su projekto partneriais Lietuvos centriniu valstybės archyvu ir Vytauto Didžiojo karo muziejumi.

Šiuo projektu siekiama išsaugoti nepriklausomos Lietuvos valstybės istorinį paveldą, į skaitmeninę formą perkeliant su Lietuvos valstybingumu susijusius dokumentus, garso, vaizdo ir foto medžiagą.

Projekto įgyvendinimo metu iš valstybės archyvų, asmeninių ir kitų šaltinių atrenkami, skaitmeninami, sisteminami archyviniai dokumentai, fotografijos, grafiniai vienetai, negatyvai, vaizdo ir garso objektai, 1918-1940 metų Lietuvos teisės aktai, kita archyvinė medžiaga. Planuojama projektą įgyvendinti iki 2012 metų pabaigos.

Įgyvendinus šį projektą, Lietuvos ir užsienio visuomenė suskaitmeninta medžiaga galės naudotis interneto svetainėje „Lietuvos valstybingumas: iš praeities į ateitį“.

Įdomi ir istorinę vertę turinti informacija saugoma ir asmeniniuose archyvuose. Projekto metu skaitmeninimui iš asmeninių archyvų renkami: dokumentai, nuotraukos, negatyvai, plakatai ir kt., ši medžiaga iš Lietuvos tarpukario, ginkluotojo pasipriešinimo, disidentinės veiklos, Atgimimo, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, 1991 m. vykdytos sovietų agresijos prieš Lietuvos nepriklausomą valstybę laikmečio (1918 m. vasario 16 d. – 1993 m. rugpjūčio 31 d.).

Šiuo metu atrinkti ir skaitmeninami projekto vykdytojo ir partnerių archyvų fonduose saugomi dokumentai, pavyzdžiui, Lietuvos diplomatijos šefo Stasio Lozoraičio archyvas (LCVA), stiklo negatyvai, nuotraukų albumai, Pirmojo pėstininkų Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino pulkas (VDKM), Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo veiklos dokumentai, susirašinėjimas, žmonių laiškai ir kt. (LRSK).

Būsime Jums dėkingi, jeigu rasite laiko ir galimybių atrinkti medžiagą iš asmeninių archyvų ir  pateikti mums šią vertingą medžiagą skaitmeninimui. Garantuojame, kad nuskenavus, visa medžiaga bus grąžinta Jums.

Išsaugokime ir perduokime ateinančioms kartoms mūsų Lietuvos istorinę atmintį.

Daugiau informacijos apie projektą: http://istorineatmintis.lrs.lt, el.paštu: valstybingumas@lrs.lt, tel. (8 5) 2 39 62 00, el. paštas: angonita.rupsyte@lrs.lt.