Pristatė inovatyvias pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formas

upc-viol02 copyRajono švietimo pagalbos tarnyba ir Ugdymo plėtotės centras, siekdami populiarinti naujų ugdymo metodų taikymą, Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyboje (Liepų g. 16, Šilutė) surengė patrauklius naujų kvalifikacijos tobulinimo formų mini mokymus (paramos kolegai modelis; supervizija; pedagogų stažuotės Lietuvoje; pedagogų stažuotės užsienyje, kt.).

Dalyvauti pristatymuose buvo kviečiami savivaldybių atstovai, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo politiką formuojančių ir vykdančių institucijų darbuotojai, mokyklų vadovai, mokytojai bei rajono metodinių būrelių pirmininkai.  Veikla įgyvendinama vykdant projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“. Daugiau informacijos – Ugdymo plėtotės centro svetainėje adresu: http://www.upc.smm.lt/tobulinimas/renginiai/.