Pristatytas šilutiškių projektas „Vėtrungių kelias“

Pastaruoju metu ypatingo dėmesio sulaukia nacionalinis Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas https://savadas.lnkc.lt.

Kasmet pasitarti, pasikeisti gerosiomis praktikomis pakviečia Nacionalinis kultūros centras – kaip atrinkti vertingiausius objektus į vietinį sąvadą, kaip paruošti medžiagą ir, svarbiausia, įtraukus į sąvadą objektą, kaip jį populiarinti, saugoti. Į Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado sklaidos ir saugos mokymus susirenka specialistai iš visos Lietuvos savivaldybių, regioninių ir nacionalinių parkų. Seminare dalyvauja ir Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato atstovai.

Seminaro organizatoriai šį kartą pakvietė pristatyti šilutiškių projektą „Vėtrungių kelias“ https://vetrungiukelias.lt, kuris krašto simbolį – vėtrungę – ir su juo susijusias veiklas reprezentuoja tiek Šilutėje, tiek etnografiniame Mažosios Lietuvos regione, tiek visoje Lietuvoje. Pristatymą, panaudodama Šilutės kultūros ir pramogų centro medžiagą, parengė ir pateikė Vilma Griškevičienė, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus Kultūros poskyrio vedėja.

Indrė Skablauskaitė, Šilutės Hugo Šojaus muziejaus direktorė, seminaro dalyviams aktualizavo lietuvininkų tarmę. Nacionalinis kultūros centras pasidžiaugė mūsų muziejaus įdirbiu – Nacionaliniam sąvadui pristatyta paraiška „Lietuvininkų (šišioniškių) tarmės išsaugojimo geroji praktika“.

Šilutės rajono savivaldybės taryba šių metų kovo 31 dieną sprendimu Nr. T1-970 patvirtino etninės kultūros saugos 2022–2024 metų priemonių planą, kuriame numatyta pradėti formuoti vietinį nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą. Darbai jau prasidėjo, buvo suorganizuotas seminaras savivaldybės kultūros įstaigų specialistams, sulaukta pirmųjų pasiūlymų įtraukti į vietinį sąvadą.