Profesinio centro pedagogai įsisavina akvakultūros naujoves

Profesinio 2Šilutės profesinio mokymo centro žuvininkystės srities mokytojai, kartu su kolegomis iš dar 5 Lietuvos profesinių mokymo įstaigų, dvejus metus tobulino technologines kompetencijas, mokydamiesi akvakultūros naujovių. Šias galimybes jiems suteikė dalyvavimas LR Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) inicijuotame projekte pagal 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto ,,Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.4.2-ESFA-K-714 ,,Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra“.

Mokymų trukmė 120 valandų, o tai sudaro 15 darbo dienų ir 6 specialiuosius technologinių kompetencijų modulius. Jie vyko atskirais etapais, kurie buvo įgyvendinami moderniausiose šalies sektoriniuose praktinio mokymo centruose, pažangiausiose akvakultūros ir žuvies perdirbimo įmonėse, Valstybės įmonėje Vidaus vandenų kelių direkcija, o taip pat ir akvakultūros studijomis bei pažanga visoje Europoje garsėjančiame Lenkijos Varmijos – Mozūrų Olštyno universitete.

Ir jei kas galvoja, kad mokytis reikia tik mokiniams, labai klysta. Ne mažiau svarbu naujų žinių bei kompetencijų įgyti ir mokytojams. Ypač, jei jų sritis yra inovatyvi, ūkio šaka – prioritetinė, o mokykla užsibrėžusi tikslą tapti šios srities profesinio mokymo lygmens specialistų rengimo šalyje lydere bei dar labiau plėsti veiklų kryptis.
Pradėtas plėtros projektas

Šilutės profesinio mokymo centras niekada nestokojo idėjų dėl žuvininkystės sektoriaus plėtros. Įkūrus sektorinį žuvininkystės praktinio mokymo centrą 2015 m. spalio 30 d. buvo kuriamos šiuolaikiškos mokymo priemonės. O prieš keletą mėnesių pradėtas įgyvendinti ir Žuvininkystės sektorinio praktinio mokymo centro plėtros projektas (jis vykdomas pagal 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.2-CPVA-V-721 įgyvendinimo priemonę „Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtra“). Tai reiškia, kad mokiniams siūlomų įgyti kompetencijų spektras dar labiau išsiplės, o visa krašto ir šalies bendruomenė čia galės realizuoti dar daugiau ir įvairesnių interesų – nuo žuvies veisimo ir auginimo, laivavedybos, pirminio žuvies apdorojimo iki produktų ir patiekalų bei konservų gamybos.
Profesinio 3Be to, bus renovuotas Žemaičių Naumiestyje, greta centro esantis mokinių bendrabutis, taigi, sudarytos moderniausios ne tik mokymosi, bet ir gyvenimo sąlygos, nes besidomintieji akvakultūra čia atvyksta iš visos Lietuvos.

Šilutiškiai džiaugiasi, kad jų idėja, prieš 10 metų daugelio laikyta utopine ir nerealia, vis dėlto pasirodė esanti moderni ir patraukli. Darbuotojai kartais net stveriasi už galvų, nes kone kasdien atsiranda norinčių aplankyti centrą, pamatyti žuvis, pramogauti ar mokytis, įgyti žinių ar praplėsti akiratį. Tai reikalauja nemažai laiko ir pastangų, stabdo kitus darbus. Vis dėlto jie metami į šalį ir maloniai rūpinamasi svečių – nuo mažiausio iki solidžiausio – poreikiais.

Džiugu, kad žuvininkystės praktinio mokymo centrą atranda ir vis daugiau rajone besilankančių svečių iš užsienio: priimtos Erasmus+ programos dalyviai iš Turkijos, Prancūzijos, Italijos, politikų delegacijos iš Ukrainos, pavasarį laukiama ir ilgesnio edukacinio bei pažintinio studentų bei dėstytojų iš Prancūzijos apsilankymo.

Tobulinosi pas kolegas Raseiniuose

Ruošdamiesi dar įvairesniam darbų srautui profesijos mokytojai Jonas Dyglys, Lolita Dobravolskienė, Laimutė Bujokienė, Benediktas Klumbys, Gintautas Tomkevičius bei Ričardas Stonkus dalyvavo kartu su ŽŪR įgyvendinamo projekto „Žuvininkystės (žuvų auginimas, veisimas, šėrimas ir pirminis apdorojimas) technologinių kompetencijų tobulinimas“ veiklose.

Labai informatyvus ir naudingas buvo apsilankymas UAB „Norvelita“, įsikūrusioje Raseinių rajone. Ši įmonė kasmet perdirba apie 14 000 tonų lašišų ir 4 000 tonų silkių, skumbrių bei baltųjų žuvų, gamina trijų kategorijų žuvų produktus: rūkytus arba marinuotus lašišų, sūdytus arba marinuotus silkių ir karštai rūkytus žuvų produktus. Įsisavinti žuvies produktų gamybos technologijas centro darbuotojams itin aktualu dabar, kai įgyvendinamas Žuvininkystės sektorinio praktinio mokymo centro plėtros projektas ir jau įsigyta papildoma moderni mokomojo žuvų perdirbimo cecho, mokomosios žuvų auginimo fermos ir žuvininkystės techninio aptarnavimo centro įranga.

Dar tris dienas profesijos mokytojai ir specialistai žinių sėmėsi pačiame žuvininkystės praktinio mokymo centre: buvo atliekami tyrimai, išbandomi nauji žuvų pašarai, nustatomos ir šalinamos iškylančios problemos, stebima auginama žuvis. Tad jei kam nors atrodo, kad mokytojai viską žino ir nesiekia tobulėti, labai apsirinka. „Mokytis niekada ne vėlu“ – sako jie.

Duris atvers žuvies parduotuvė

Lenkijoje šilutiškiai savo žinias gilino Varmijos – Mozūrų Olštyno universiteto praktinio mokymo bazėje. Čia jie domėjosi žuvų ligų tyrimo metodikomis, žuvų gydomaisiais preparatais, vaistais, dezinfekantų naudojimo galimybėmis, uždarųjų akvakultūros sistemų įrengimo ir aptarnavimo bei recirkuliacinių sistemų komplektacijos ir veikimo principais ir kt.

Tikimasi, kad mokytojų įgytos žinios ir kompetencijos bus pritaikytos mokant akvakultūros paslapčių ir naujovių žuvininkystės verslo darbuotojo specialybės mokinius, o taip pat padės dar įvairiau plėtoti centro veiklas, kad jos būtų dar patrauklesnės visos šalies švietimo bendruomenei ir visuomenei.

Pabaigai norime informuoti, kad visai netrukus mokyklos Paslaugų ir turizmo skyriuje duris atvers žuvies parduotuvė, ir visi norintieji čia galės įsigyti gyvos ar atšaldytos žuvies – žuvininkystės praktinio mokymo centre užaugintų upėtakių, eršketų, europinių šamų, palijų ir peledžių.Profesinis centras_logo