Pusė Šilutės PSPC darbuotojų nenori jungtuvių su Šilutės ligonine

PSPC gydytojai 2Trečiadienį Savivaldybėje įregistruota peticija, kurią pasirašė didesnė pusė – 58 – Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) darbuotojų. Šia peticija jie kreipiasi į rajono merą Vytautą Laurinaitį ir savivaldybės Tarybos narius, informuodami, kad nepritaria Šilutės PSPC prijungimui prie VšĮ Šilutės ligoninės.

Iniciatyvos apjungti šias dvi Savivaldybei priklausančias pirminio ir antrinio lygio sveikatos priežiūros įstaigas ėmėsi pats meras V.Laurinaitis, pabuvojęs Šilutės PSPC uždarame poros dešimčių maištaujančių darbuotojų susirinkime. Prieš porą savaičių surengtame dar viename Šilutės PSPC darbuotojų susirinkime meras pranešė, kad sujungimo klausimus jau aptarė su Sveikatos apsaugos ministre Rimante Šalaševičiūtė, kai kuriais Šilutės medikais ir politikais, ir sulaukė pritarimo.

Apie tai „Šilutės naujienos“ rašė lapkričio 13 d. straipsnyje „PSPC medikai vėl skundžiasi dėl savo vadovo“ ir lapkričio 24 dieną – „Rajono sveikatos priežiūroje – vėl pertvarkos: PSPC jungiamas su ligonine“.

Peticiją pasirašę medikai teigia, kad jie nesutinka su rajono mero siūlymu sujungti Šilutės PSPC su Šilutės ligonine, nes mano, kad įstaigų sujungimas nėra paremtas racionaliais ekonominiais skaičiavimais. Medikai įsitikinę, jog sujungus šias dvi įstaigas privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos nebus racionaliau naudojamos, nors meras juos tikino, jog įstaigų sujungimas bus finansiškai naudingas. Anot medikų, bendroje įstaigoje nebus sukurta nei geresnė paslaugų kokybė, nei geresnės darbo salygos, nebus išsaugotos visos darbo vietos, o likusiems darbuotojams vargu ar bus skirti teisingesni atlyginimai.

Tarp peticiją pasirašiusių Šilutės PSPC darbuotojų nėra įstaigos vadovo Liutauro Indriuškos ir įstaigoje nuolat neramumus keliančių žmonių parašų.

Šilutės PSPC stebėtojų tarybos pirmininkė, rajono politikė Daiva Žebelienė sakė, kad apie įregistruotą peticiją sužinojo iš Savivaldybės administracijos sekretoriato. Oficialiai jai, kaip įstaigos stebėtojų tarybos pirmininkei, medikai peticijos teksto dar neįteikė.

D.Žebelienė sakė, kad artimiausiu metu bus sušauktas stebėtojų tarybos posėdis (tuoj pat, kai po ligos sugrįš savivaldybės gydytojas Marius Bartkus). Pasak D.Žebelienės, pareiškimai dėl pirminio ir antrinio sveikatos priežiūros lygio įstaigų sujungimo dar yra tik idėjų lygyje.

Stebėtojų taryba klausimą apie galimą įstaigų apjungimą svarstys tik tuomet, kai bus gauta informacija, kaip teisiškai pagrįstai gali būti sujungtos skirtingų lygių sveikatos priežiūros įstaigos. Juk abiejų įstaigų finansavimas yra skirtingas – ligoninė finansuojama už suteiktas paslaugas, o pirminei sveikatos priežiūrai skiriamos lėšos pagal prie įstaigos prisirašiusiųjų gyventojų skaičių.