R.Žemaitaitis siūlo suskaičiuoti dienpinigius, aprūpinti mediena saviškius ir veterinarus prilyginti ūkininkams

zemaitaitis vainutePraėjusią savaitę Vainutą ir aplinkinius šios seniūnijos kaimus apvažiavęs Seimo narys Remigijus Žemaitaitis gyventojams pasakojo apie naujausius savo užregistruotus įstatymų pakeitimus, išsakė nuomonę apie švietimo, žemės ūkio, žemės reformos ir kitų sričių problemas, Seimo darbą.

Išgirdo R.Žemaitaitis ir įvairių vainutiškių, bikavėniškių, gorainiškių ir kivyliškių klausimų. O bendra visuose susitikimuose buvo tai, kad į juos atėję žmonės išsakė savo nepasitenkinimą dėl, jų žodžiais tariant, Seime vykstančių nesąmonių. Svečiui teko pasiaiškinti net dėl Neringos Venckienės skandalo… 

Stebisi kišimusi į šeimos reikalus

Vienas iš R.Žemaitaičio siūlymų yra tas, kad prieš įsigyjant žemės būtų reikalaujama pateikti verslo planą, ką žmogus su ta žeme darys, kiek karvių įsipareigoja užauginti ar hektarų javų apsėti. Lenkijoje prieš kelerius metus priimta tokia įstatymo pataisa leido pasiekti, kad žemę valdo tie, kas ją dirba.

Tuo tarpu Lietuvoje keliolika procentų žemės valdytojų yra tie, kas jokios veiklos joje nevykdo. Nors kol kas Lietuvoje neleidžiama žemės parduoti užsieniečiams, daug svetimšalių šiandien jau yra įsigiję žemės Lietuvoje. Jie tai daro per vietos gyventojus, tokių atvejų nemažai žinoma ir mūsų rajone.

Kita R.Žemaitaičio parengta įstatymų pataisa yra dėl tolimųjų reisų vairuotojų, kuriems, be atlyginimo, dar mokami ir nemaži dienpinigiai. R.Žemaitaitis siūlo, kad visi dienpinigiai būtų įskaičiuojami į vairuotojų šeimų pajamas.

Seimo narį stebina pastaruoju metu pasigirdę siūlymai visus vaikus iš vaikų globos namų grąžinti į biologines šeimas. „Mano pataisa – priešinga: siūlau mokėti valstybinę pensiją toms motinoms, kurios užaugino 5 ir daugiau vaikų, nors nebūtinai vis tie vaikai yra jų pagimdyti. Nes šiandien yra tokių motinų, kurios augino ir ugdė vaikus, neturėjo kada dirbti, o šiandien gauna 500 litų pensiją“ – sakė jis.

Stebina R.Žemaitaitį ir kišimasis į šeimos reikalus. Anot jo, įstatymai dabar tokie, kad kištis į šeimos reikalus ir vaikų auklėjimą gali kas tik sumanęs. „Bet kuri kaimynė gali bet kada iškviesti Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovus, o šie paklaus vaikų, ar jie jau valgė pietus. Jei paaiškės, kad dar ne, nes mama dirba, – baigta, vaikai tuoj pat gali būti surinkti ir išgabenti valdiškon įstaigon ar į kokį nors Dienos centrą“, – stebėjosi jis.

Seniūnijoms siūlo savarankišką biudžetązemaitaicio susitikimas vainutas

Skalūnų dujos, anot R.Žemaitaičio, yra tas reikalas, dėl kurio jau persipyko visa Lietuva. Bet dabar pasiekta bent jau tiek, kad bus reikalaujama tų dujų paieškos ir gavybos saugumo. Svarbu ir tai, kad bent 1 procentas pelno tektų vietos bendruomenėms, todėl jis sakė siūlantis, kad pinigai būtų skiriami būtent tai vietovei, kurioje dujos bus išgaunamos. Tas mokestis taikomas visoje Europoje.

R.Žemaitaitis sakė su medienos perdirbimo įmonių atstovais aptaręs aštrią medienos žaliavos trūkumo problemą – didelė dalis apvalių rąstų išplukdomi į Kiniją. Dėl to iš darbo atleidžiama nemažai tų įmonių darbuotojų.

Seimo narys registravo įstatymo pakeitimą, kad pirmiausia mediena būtų aprūpinamos mūsų šalies apdirbimo įmonės, ir tik tai, kas liks, būtų leidžiama išvežti. Panašiai savo šalies verslas skatinamas Baltarusijoje – iš tos šalies medieną išvežti iš viso draudžiama, o leidžiama eksportuoti tik jos produktus.

„Bandomas nuskandinti mano projektas dėl tiesioginių seniūnų rinkimų“, – sakė R.Žemaitaitis. Jis mano, kad seniūnijos turėtų turėti savarankišką biudžetą, nes pastebėjo, jog ir mažosios savivaldybės gaunamas lėšas įsisavina lanksčiau.

Jaunuoliai turi turėti profesiją

R.Žemaitaitis siūlo griežčiau vertinti bankininkų atsakomybę, nes, jo žodžiais tariant, pasitaiko atvejų, kai bankai suteikia milijonines paskolas, užstačius vos 100 tūkstančių vertas fermas.

Greitieji kreditai – dar viena sritis, kuriai, R.Žemaitaičio nuomone, laikas sugalvoti kontrolės mechanizmą. Mat ne vienas jaunuolis, pasiėmęs kreditą su 200 procentų palūkanų, tą naštą užkrovė nieko neįtariantiems savo tėvams. „Reikia uždrausti SMS būdu gauti paskolas“, – teigė vainutiškių svečias.

Lietuvoje yra per daug kai kurių specialybių darbuotojų, o kita medalio pusė ta, jog gal 60 proc. mūsų jaunimo, turinčio aukštąjį išsilavinimą, dirba Norvegijos žuvies fabrikuose arba kitose šalyse skina braškes. Todėl R.Žemaitaitis siūlo kuo didesnį finansavimą skirti profesiniam pasirengimui. Lietuvai, jo nuomone, reikia tik 3 universitetų, o kitus vertėtų uždaryti.

„Pirma jaunuolis turėtų įsigyti profesiją, o tik tada siekti aukštojo mokslo, kuris turėtų būti valstybės finansuojamas“, – tokia R.Žemaitaičio vizija.

Lietuvoje jau trūksta veterinarijos gydytojų: dauguma jų yra vyresni nei 50-ties metų, o jaunimas šią profesiją nenoriai renkasi. Todėl R.Žemaitaitis mano, jog tikslinga vet. gydytojus prilyginti ūkininkams, kad ir jie galėtų pasinaudoti Europos Sąjungos parama įsigyjant darbui būtiną inventorių. Aišku, jie kurį laiką irgi negalėtų keisti veiklos pobūdžio. Pokalbiai su jaunais specialistais parodė, kad jie tam ryžtųsi.

Mažinti mokinių klasėse net nesvarstoma

Pedagogas Vytautas Laurinaitis domėjosi, ar neketinama vėl iki 15 sumažinti mokinių skaičių klasėse, kuris iki 20-ies buvo padidintas prieš kelerius metus.

R.Žemaitaitis atsakė, kad apie tai Seime net nediskutuojama. Užtat svarstoma galimybė padidinti lėšas Valstybės sienos apsaugos teritorijoje esančioms mokykloms vaikų užimtumui po pamokų.

R.Žemaitaitis pripažino, kad sumažinti kontrabandos mastų vis dar nepavyksta, kad Šilutėje bei Šilalėje randama cigarečių net su baltarusiškomis banderolėmis.

R.Žemaitaitis taip pat sakė manantis, kad atominės elektrinės Lietuvai nereikia. Jis pritartų nebent tam, kad būtų statoma mažesnio galingumo – tik dviejų reaktorių – jėgainė. „Kitaip mes tampame nebekonkurencingi“, – įsitikinęs Seimo narys.

Artimoje ateityje numatyta didesnė parama ekologiškiems ūkiams – ir pieno gamintojams, ir vaisių bei daržovių augintojams.

Į susitikimus atėję žmonės domėjosi, kur kreiptis, kad būtų sutvarkyti bešeimininkiai pastatai, kas turėtų tvarkyti privačių tvenkinių aplinką ir kitais klausimais.