Rajono abiturientų rezultatai parodė: mokame mokytis ir mokyti nuotoliniu būdu

Valstybinių brandos egzaminų (VBE) jaudulys ir sukeltos emocijos jau blėsta. Šiuo metu tiek šalies, tiek mūsų rajono abiturientai gyvena laukimu, kur jiems pavyko įstoti ir tęsti jau pasirinktas profesinio ugdymo studijas. Pirmosios žinios būsimus studentus pasiekė prieš savaitę, kiti dar turės šiek tiek luktelti.

Ypač gerais balais šiemet egzaminus išlaikė Vainuto gimnazijos abiturientai.

Nors praėjusieji mokslo metai buvo kupini iššūkių, bet, vertinant bendrus VBE rezultatus, liūdėti neverta. Apie tai, kaip sekėsi brandos egzaminus išlaikyti mūsų rajono abiturientams ir kaip jų bendri pasiekimų rezultatai atrodo visos šalies kontekste, „Šilutės naujienoms“ pasakoja Švietimo skyriaus vedėjos pavaduotoja Jovita Jankauskienė.

Puikius rezultatus parodė vainutiškiai

Šiais mokslo metais Šilutės rajone į gyvenimą išlydėti 394 abiturientai. Brandos egzaminus mokiniai laikė iš penkių rajono gimnazijų: Šilutės pirmosios, Vydūno, Švėkšnos „Saulės“, Vainuto, Žemaičių Naumiesčio ir gimnazijos statusą viduriniam ugdymui turinčių švietimo įstaigų mokiniai: Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro bei Šilutės profesinio mokymo centro.

Vertinant bendrą visų pasirinktų VBE rezultatų vidurkį, geriausiai šiemet sekėsi Vainuto gimnazijos abiturientams. Lietuvių kalbos ir literatūros rezultatuose vainutiškių bendras vidurkis yra 64,5 balo, kai tuo tarpu visos Lietuvos – tik 46,41 balo. Matematikos VBE Vainuto abiturientų balai siekia 52 (Lietuvos – 35,24), informacinių technologijų – 73 (Lietuvos – 47,71), istorijos – 53,74 (Lietuvos – 52,74), o fizikos – net 77, kai šalies vidurkis – 47,1.

Sužibėjo informacinių technologijų žinovai

Anot Švietimo skyriaus vedėjos pavaduotojos J. Jankauskienės, vertinant bendrus rezultatus, nedaug nuo vainutiškių atsiliko ir Vydūno gimnazijos abiturientai. Pastarųjų VBE kai kurių dalykų balų vidurkis taip pat yra perkopęs bendrą šalies vidurkį. Pavyzdžiui, vydūniečių IT VBE bendras vidurkis – 79,75 balo (šalies – 47,71), biologijos – 60,02 (šalies – 54,51), geografijos – 46,85 (šalies – 45,85).

Aptardama bendrus VBE rezultatus ir kelis kartus paminėdama aukštus įvertinimus, pasiektus laikant IT egzaminą, J. Jankauskienė neslėpė džiugesio. Anot pašnekovės, šiemet, rinkęsi laikyti IT egzaminą mūsų rajono mokiniai rezultatų lentelėje itin sužibėjo ir gerokai pralenkė Lietuvos bendrą rezultatų vidurkį. Juo džiaugtis gali ne tik vainutiškiai ir vydūniečiai, bet ir Pirmosios gimnazijos abiturientai, kurių bendras IT vidurkis siekia 50,80 balo. Vertinant visų rajono abiturientų IT VBE, bendras vidurkis siekia 53,82 balo (šalies – 47,71 b.)

Kai kurie rezultatai smuktelėjo

Šiemet rajono abiturientai skirtingai pagal asmeninį poreikį laikė VBE iš 10 ugdymo dalykų: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, IT, biologijos, geografijos, chemijos, anglų k., istorijos, fizikos, rusų k. Bene žemiausi rezultatai pasiekti gamtamoksliniuose dalykuose – iš geografijos ir chemijos. Bendrai rajono abiturientai, rinkęsi laikyti geografijos VBE pasiekė 32,17 balo (Lietuvoje – 45,85), o iš chemijos VBE rajone vidurkis siekia 25,11 (Lietuvoje – 51,11 b.).

Švietimo skyriaus vedėjos pavaduotoja J. Jankauskienė džiaugiasi rajono abiturientų informacinių technologijų VBE rezultatais.

Anot J. Jankauskienės, kol kas sunku pasakyti, kodėl geografijos ir chemijos egzaminų rezultatai tokie žemi. Turbūt reikėtų analizuoti kiekvieną atvejį atskirai.

„Galbūt mokiniai šiek tiek per gerai vertino savo jėgas rinkdamiesi laikyti šiuos brandos egzaminus. Vis tik praėję mokslo metai daugiausia vyko nuotoliniu būdu, o nuotolinės pamokos atėmė galimybę mokytojams vesti įvairius laboratorinius darbus, mokiniams patiems atlikti praktinius darbus“, – mano J. Jankauskienė.

Visgi nuotolinis ugdymas ir daug įvairių emocijų bei išgyvenimų suteikę praėjusieji mokslo metai parodė gana įdomų rezultatą. Vertinant šių metų rajono abiturientų pasiektus bendrus rezultatus, kai kurių dalykų balai yra tik šiek tiek žemesni už 2020 m. Tačiau šiemet kai kurių dalykų bendri rezultatai šoktelėjo aukščiau net už 2019-ųjų metų rezultatus, kuomet apie nuotolinį ugdymą dar nebuvo nė kalbos.

Dėkoja VBE vykdytojams

Rajono VBE vidurkis balais (mokiniui).

Baigdama aptarti bendrus VBE rezultatus J. Jankauskienė sakė, jog šiemet po pagrindinės egzaminų sesijos rajone buvo pateikti 6 apeliacijos prašymai. Nė vienas jų nebuvo patenkintas.

Prisimindama praėjusį gana sunkų abiturientų brandos žinių patikrinimą, kuris lemia ir jų ateities planus, Švietimo skyriaus vedėjos pavaduotoja dėkoja visiems pedagogams ir švietimo įstaigų vadovams, padėjusiems organizuoti VBE sesiją mūsų rajone. Anot pašnekovės, šie žmonės nuoširdžiai rūpinosi patalpų saugumu, patogumu, abiturientų savijauta, fizine bei psichine jų būkle ir kt. J. Jankauskienė ypač dėkinga Šilutės „Žibų“ pradinės mokyklos direktorei Elenai Šarkienei, jos pavaduotojai ugdymui Ramunei Vaidilienei, Vydūno gimnazijos direktorės pavaduotojui ugdymui Kęstučiui Mockui ir Šilutės pirmosios gimnazijos direktorei Laimai Spirgienei.