Rajono biudžetas patvirtintas – opozicija liūdi

BIUDZIATASSavivaldybės taryboje praėjusį ketvirtadienį balsų dauguma patvirtintas 2014 metų Savivaldybės biudžetas.

Šiemet Savivaldybė planuoja gauti 114,8 mln. litų pajamų, arba 8,2 procento daugiau nei pernai.   Rajono opozicija liūdi, kad rajono mero Šarūno Laužiko valdančioji dauguma neplanuoja jokių naujų investicijų ir laidoja taip ilgai puoselėtus Turizmo, sporto ir pramogų centro bei Šilokarčemos kvartalo renovacijos projektus.

Š.Laužikas metė priekaištą Šilutės – Pagėgių bei Šilalės – Šilutės rinkimų apygardose rinktiems Seimo nariams Artūrui Skardžiui ir Remigijui Žemaitaičiui, kad jie mažai rūpinasi, jog Šilutės rajonui atitektų daugiau valstybės investicinių lėšų, – tik 1,295 mln. litų.

Tikimasi daugiau pajamų

Savivaldybės Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja Janina Valienė sakė, kad Finansų ministerija patvirtino rajono biudžeto pajamų planą, kuriame 2014 m. savivaldybės biudžetas bus 8 mln. litų didesnis nei praėjusiais metais. Tikimasi, kad daugiausia pajamų duos gyventojų pajamų mokestis. Šio mokesčio 2014 metais numatyta gauti 25 mln. 250 tūkst. litų.

Gyventojų pajamų mokesčio dalis, tenkanti Savivaldybės biudžetui, padidinta 10,44 procento, palyginti su praėjusiais metais.
Specialioji dotacija mokinio krepšeliui šiemet bus 31 mln. 560 tūkst. litų. Palyginti su 2013 metais, tai yra 260 tūkst. litų daugiau. Tai atsitiko todėl, kad mokinio krepšelio dydis šiemet pakeltas iki 3 348 litų vienam sutartiniam mokiniui (2013 metais buvo 3 310 litų).

Specialioji dotacija valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti bus 15 mln. 402,4 tūkst. litų. Tai yra 7 milijonais 833,6 tūkstančiais litų mažiau, nei buvo 2013 metais patvirtinta dotacija šioms funkcijoms vykdyti.
Šiemet neskirta valstybės dotacija socialinėms išmokoms ir kompensacijoms mokėti, nes nuo šių metų ši funkcija finansuojama iš Savivaldybės lėšų.

Visuomenės sveikatos priežiūra nuo 2014 m. sausio 1 d. finansuojama iš valstybės biudžeto. Šiai funkcijai skirta 548,8 tūkst. litų.

Dotacija darbo rinkos politikos priemonėms įgyvendinti (viešiesiems darbams) padidinta 164,7 tūkst. litų, arba 32,8 proc. Dotacija žemės ūkio funkcijoms atlikti padidinta 92,3 tūkst. litų, arba 13,9 proc. Dotacija melioracijai ir polderių priežiūrai padidinta 1 mln. 198,6 tūkst. litų, arba 36,9 proc. Dotacija kitoms valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti bus tokio pat dydžio kaip ir 2013 metais.

Numatyta gauti 3 mln. 206,7 tūkst. litų pajamų už Savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamas paslaugas. Visos šios lėšos skiriamos įstaigų išlaidoms finansuoti.

Skirta 1,295 milijono litų specialioji valstybės biudžeto dotacija. Šiomis lėšomis bus finansuojamas tolimesnis Šilutės Vydūno gimnazijos pastato Šilutėje, Atgimimo al. 3, rekonstravimas.

4 milijonais litų sumažins skolų naštą

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti rajono biudžete numatyta 64 mln. 615,9 tūkst. litų. Tai 15 mln. 781 tūkst. litų daugiau, nei buvo patvirtinta 2013 metų Savivaldybės biudžete.

Biudžeto projekte numatytos lėšos visų Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, ryšio, transporto išlaidoms ir komunalinėms paslaugoms.

Taip pat numatyta padengti 30 procentų skolų, susidariusių iki 2014 m. sausio 1 d. už komunalines prekes ir paslaugas.
Savivaldybės 2014 metų skolinimosi limitas 70 procentų Savivaldybės biudžeto prognozuojamų pajamų ir valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos savivaldybės biudžeto pajamų mažėjimui kompensuoti sumos. Skolinimosi limitas 2014 m. yra 37 992 tūkst. litų. Negrąžintų paskolų likutis 2014 m. sausio 1 d. – 31 471,3 tūkst. litų. 2014 metų finansinių rodiklių įstatyme numatyta, kad savivaldybės, kurių skola sudaro daugiau kaip 40 procentų prognozuojamų 2014 metų savivaldybės biudžeto pajamų, 2014 metais gali skolintis tik projektams, finansuojamiems Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos, įgyvendinti ir paimtoms paskoloms grąžinti.  Šiais metais valdančioji dauguma yra užsimojusi sumažinti Savivaldybės įsiskolinimus maždaug 4 milijonais litų – tam jau numatyta lėšų 2014 m. biudžeto išlaidų sąmatoje.

Opozicija liūdi ir pyksta

Tarybos posėdyje ir kitą dieną surengtoje spaudos konferencijoje opozicijos politikai priekaištavo, kad visiškai ignoruojami savivaldybės puoselėti strateginės reikšmės projektai. Jų nuomone, nors savivaldybės biudžete šiemet tikimasi gauti 8 mln. litų didesnės pajamas, savivaldybės vadovybė daugiausia rūpinasi ankstesnių skolų (už atliktus statybos darbus dar tuomet, kai valdžioje buvo administracijos direktoriai Š.Laužikas ir Ida Vasiljevienė) sugražinimu. Tai daro visiškai nesirūpindami dėl sekančio ES finansinės paramos periodo 2014 – 2020 m. Pasak opozicijos lyderio A.Jako, savivaldybė rizikuoja prasnausti ir nepasinaudoti Lietuvai skirta 42 milijardų litų parama.

A.Jakas pastebėjo, kad keturis kartus mažesnė (gyventojų skaičiumi) Pagėgių savivaldybė sugebėjo savo biudžete suplanuoti 3 kart didesnę sumą investiciniams projektams – daugiau nei 3 mln. litų.

Socialdemokratas A.Balčytis mano, kad jeigu savivaldybės vadovai neorganizuos projektų paramai gauti, tai jokios paramos ir negaus. Tai kam čia vertėjo eiti į valdžią, kad dėl savivaldybės žmonių gerovės neketinama nieko daryti.

Liberalcentristas A.Gečas sakė, kad yra nusivylęs nauju biudžetu. Jis išnagrinėjo Švietimo ir ugdymo programai skirtas lėšas ir nustatė, kad mokyklų ūkvedžiai ir toliau negaus lėšų moksleivių higienai. Jis piktinosi, kad ir toliau moksleivių tėvai privalės rinkti pinigus dauginimo popieriui, kosmetiniams klasių remontams. Be to, pasak A.Gečo, jau ne vieneri metai mokyklų bibliotekose beviltiškai nusenę vadovėliai. Dauguma mokyklose esančių kompiuterių jau yra virš 10 metų. Jie nebepajėgūs dirbti su naujesnėmis programomis.

Atkirtis

Su A.Gečo priekaištais nenorėjo sutikti mero pavaduotojas V.Pozingis. Jis politikui griežtai rėžė, jog čia nevieta politinei savireklamai, priminė, kiek daug jo darbovietėje – Pirmojoje gimnazijoje investuota į geresnes moksleivių sąlygas, renovuotas pastatas.

Rajono meras Š.Laužikas nesiaiškino, kodėl iš papildomai gaunamų 8 mln. litų pajamų nebus skirta daugiau savivaldybės investiciniams projektams. Jis tik papriekaištavo savivaldybėje išrinktiems LR seimo nariams A.Skardžiui, R.Žemaitaičiui, juos rėmusiems politikams, kad jie per mažai pasistengė dėl galimų investicijų Šilutės savivaldybėje.

Valdančioji dauguma balsų persvara patvirtino 2014 m. savivaldybės biudžetą.