Rajono etikos sargai V.Kainovaičio nebaudžia

KAINOVAITIS 2Rajono Etikos komisija, kuriai pirmininkauja opozicijos politikas, „darbietis“ Juozas Sauspreškis, gavo Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įpareigojimą iš naujo svarstyti rajono Tarybos nario Vlado Kainovaičio galimo viešųjų ir privačių interesų painiojimo bylą.

Etikos komisija, susirinkusi praėjusį trečiadienį, nusprendė ankstesnio savo sprendimo nekeisti – bylą prieš savo kolegą nutraukti.

Įskundė buvusi partietė

Rajono Etikos komisijai V.Kainovaitis buvo apskųstas dar šių metų pradžioje. Buvusi jo partietė – partijos Tvarka ir teisingumas narė Dainora Butvydienė informavo Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją, kad V.Kainovaitis, būdamas Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos pirmininku, neinformavo rajono Tarybos apie komercinę sutartį tarp PSPC ir UAB „Statyk pats“, kurioje pats eina komercijos direktoriaus pareigas.

Rajono politikai D.Butvydienės skundą vertino kaip kerštą už tai, jog D.Butvydienė prarado politines pareigas Šilutės rajono savivaldybės administracijoje (dirbo administracijos direktoriaus pavaduotoja), kai V.Kainovaitis kartu su Daiva Žebeliene iš tuometinės valdančiosios daugumos perėjo į opoziciją ir sudarė sąlygas valdžios perversmui.

Jau prieš pusmetį V.Kainovaičio elgesio svarstymas rajono Etikos komisijoje buvo baigtas. Tada Etikos komisija nutraukė jo bylos nagrinėjimą, nes jis sutiko su komisijos narių pasiūlymu atsisakyti PSPC stebėtojų tarybos nario pareigų.

Be to, V.Kainovaitis pats pripažino, kad reikalavimą informuoti apie galimą viešųjų ir privačių interesų konfliktą jis galimai pažeidė, nes net nežinojo, kad sutartis tarp UAB „Statyk pats“ ir Šilutės PSPC egzistuoja.

Rajono Etikos komisija todėl ir nutraukė V.Kainovaičio bylos tyrimą, nes jam atsistatydinus tarsi nebeliko ir tyrimo prasmės.
Tačiau VTEK atsiuntė raštą, reikalaujantį atnaujinti V.Kainovaičio bylos tyrimą ir įvertinti jo elgesį.

Neliko ir sutarties

Rajono Etikos komisijos pirmininkas J.Sauspreškis, vykdydamas VTEK įpareigojimus dar kartą svarstyti D.Butvydienės skundą, trečiadienį posėdžio dalyviams paskelbė surinktą informaciją apie minėto incidento turinį.

Jis sakė, kad UAB „Statyk pats“ komercinė sutartis su Šilutės PSPC jau yra pasibaigusi ir nebeatnaujinta. Per laikotarpį, kai V.Kainovaitis buvo Šilutės PSPC stebėtojų tarybos nariu ir pirmininku, sveikatos priežiūros įstaiga iš „Statyk pats“ įsigijo prekių tik už 7600 Lt.

Teisindamasis V.Kainovaitis dar kartą paminėjo, kad apie komercinę sutartį su PSPC jis nežinojęs, sutartį buvo pasirašęs įmonės „Statyk pats“ direktorius Dževaldas Žemaitaitis. Tokių trumpalaikių sutarčių, pasak V.Kainovaičio, įmonės vadybininkai sudaro po kelis šimtus per pusmetį. Jis tikrai neturėjo jokio preteksto pasinaudoti einamomis visuomeninėmis politinėmis pareigomis. Juolab kad jis gerai vertina buvusios Šilutės PSPC vadovės Jadvygos Ažukaitienės principingumą ir mano, kad ji niekada nebūtų linkusi pasielgti neteisingai.

Sprendimo nekeis

Rajono Etikos komisijos nariai J.Sauspreškis ir Alfonsas Vanagas komisijos posėdyje dar kartą pareiškė nuomonę, kad V.Kainovaičio viešųjų ir privačių interesų konfliktas yra tik formalus nesusipratimas. Juos tenkina tai, kad V.Kainovaitis nebėra minėtos stebėtojų komisijos narys, todėl jie yra linkę jokios nuobaudos savo kolegai neskirti ir tyrimą baigti.

Oficialus komisijos sprendimas bus paskelbtas po poros savaičių, kai nuomonę apie situaciją bent raštu (reglamentas leidžia taip pareikšti nuomonę, kai komisijos nariai negali dalyvauti posėdyje) pareikš Etikos komisijos posėdyje nedalyvavę nariai Romualdas Jovaiša ir Vincas Liutkus.