Rajono politikai svarsto Saugų vaikų globos namų reorganizavimą

Savivaldybės tarybos komitetams jau pateiktas sprendimo projektas, pagal kurį iki 2020 m. gruodžio 31 d. turėtų būti reorganizuoti Saugų vaikų globos namai. Šią biudžetinę įstaigą numatyta prijungti prie biudžetinės įstaigos Vaiko gerovės ir globos centro.

Saugų vaikų globos namuose jau baigta pertvarka, čia gyvena jau tik viena vaikų šeimyna.

Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija bus Šilutės rajono savivaldybės taryba.

Abiejų įstaigų direktoriai įpareigoti iki šių metų rugsėjo 30 d. parengti po reorganizavimo veiksiančio Vaiko gerovės ir globos centro nuostatų projektą.

Dabar dar veikiančių Saugų vaikų globos namų direktorius Eugenijus Judeikis „Šilutės naujienoms“ sakė, jog šiuo metu globos namų vaikai gyvena 4 šeimynose – Švėkšnoje, Šilutėje (Naujakurių kvartale), Pagryniuose ir viena šeimyna dar gyvena Saugose. Saugose gyvenantys vaikai, kaip sako direktorius, užima tik kamputį viso globos namų pastato. Visas pastatas jau nuo metų pradžios buvo pertvarkomas, nes vėliau čia suplanuota įkurti Šilutės senelių globos namų padalinį. Pastate jau įrengtas liftas, kai kur praplatintos durys ir t.t. Visi pertvarkos darbai jau baigti.

E. Judeikio žiniomis, ir paskutinė vaikų šeimyna bus iškeldinta iš Saugų, jiems jau irgi perkamas namas.

E. Judeikis apie savo darbo perspektyvą dar jokių žinių neturi. Jo atleidimui iš pareigų greičiausiai pakaks vieno mėnesio termino įspėjimo apie atleidimą. Taigi jis bus atleistas iki gruodžio 31 d., o gal ir anksčiau.

Ekonomikos ir finansų komiteto nariai klausė Savivaldybės mero Vytauto Laurinaičio, ar buvo pasiūlyta darbo vieta E. Judeikiui, kur jis galėtų dirbti po Saugų vaikų globos namų reorganizacijos. Meras atsakė, kad tokio pasiūlymo dar nebuvo.

Sprendimą dėl sutikimo globos namus reorganizuoti politikai priims rugpjūčio 27 d., Savivaldybės tarybos posėdyje.

Komercijos direktorius, korespondentas