Rajono Taryboje: kam nuvažiavo stogai?

Darbo partijos lyderis Šilutės rajono taryboje S.Stankevičius dabar viešai aiškina, kad rekonstruojamame Žemaičių Naumiesčio muziejaus pastate jokios avarijos nebuvo.Šilutės rajono savivaldybės tarybos posėdyje Darbo partijos Šilutės skyriaus pirmininkas, rajono Tarybos narys Saulius Stankevičius viešai neigė, kad Žemaičių Naumiestyje rekonstruojamame muziejuje buvo įvykusi avarija.

Jis piktinosi, kad tokiomis kalbomis yra šmeižiama statybos įmonė, kurios dalininkas yra jis pats, tvirtino, kad stogai nuvažiavo ne muziejuje, bet opozicijos politikams ir žiniasklaidai…

Nori atsakymų raštu

Tokį S.Stankevičiaus pykčio priepuolį iššaukė Kontrolės komiteto pirmininko Arvydo Jako pareiškimas apie Kontrolės komiteto posėdyje nagrinėtą klausimą dėl papildomų lėšų skyrimo Žemaičių Naumiesčio muziejaus pastato rekonstrukcijai.

„Šilutės naujienos” apie Kontrolės komiteto posėdyje vykusią diskusiją dėl minėtos rekonstrukcijos ir darbų finansavimo problemų rašė rugsėjo 23 dieną straipsnyje „Sugriovę muziejų statybininkai prašo dar primokėti„.

Tuomet buvo išsiaiškinta, kad UAB „Statybų valdymo sprendimai”, vykdydami projektą suprojektuoti ir rekonstruoti muziejaus pastatą bendruomenės poreikiams, patyrė avariją – įgriuvo dvi pastato perdangos ir stogas. Kad būtų galima baigti numatytus darbus, prireikė dar per 600 tūkst. Lt.

A.Jakas sakė, kad rugsėjo 20 dieną Kontrolės komiteto posėdyje Savivaldybės administracijos direktorė Ida Vasiljevienė ir jos pavaduotojas Raimundas Ambrozaitis visiškai nebuvo pasiruošę argumentuotai atsakyti į komiteto narių klausimus. Komiteto nariai įpareigojo administraciją pateikti atsakymus raštu, tačiau daugiau nei per savaitę šie nesugebėjo atsakyti.

A.Jakas rajono Tarybos posėdžio metu dar kartą kreipėsi į administracijos direktorę I.Vasiljevienę ir paprašė rajono merą Virgilijų Pozingį užtikrinti, kad raštu būtų atsakyta į šiuos klausimus:

1. Ar buvo atlikta Žemaičų Naumiesčio muziejaus renovacijos ikiprojektinė pastato konstrukcijų ekspertizė? Jei nebuvo, kas už tai atsakingas?

2. Ar kvalifikuotai buvo paruoštas pasirinkto rangovo pastato renovacijos projektas, jei atliekant statybos darbus įlūžo pastato konstrukcijos?

3. Ar teisingai buvo atlikti viešieji pirkimai Žemaičių Naumiesčio muziejaus II etapo statybos darbams atlikti?

4. Kada pasirašyta muziejaus pastato II etapo rekonstrukcijos finansavimo sutartis tarp Nacionalinės mokėjimo agentūros, VVG „Lamatos žemė” ir Šilutės savivaldybės administracijos?

Meras V.Pozingis užtikrino, kad į Kontrolės komitetą dominančius klausimus bus atsakyta iki artimiausio komiteto posėdžio.

„Šmeižikų” sąrašas platesnis?

Tačiau politiko S.Stankevičiaus toks diplomatiškas šio klausimo užbaigimas netenkino. Jis frakcijos ir savo vardu padarė pareiškimą, kuriuo opozicijos politikus Šarūną Laužiką ir Arvydą Jaką apkaltino Tarybos nario priesaikos laužymu bei nesąžiningu elgesiu.

Tarybos posėdyje ėmęs ginti savo privačius interesus, politikas S.Stankevičius piktinosi neva Š.Laužikas ir A.Jakas skleidžia prasimanymus: komitetų posėdžių metu šmeižia įmonę, kurios dalininkas jis yra. S.Stankevičius neigė, kad muziejuje buvo įvykusi avarija ir kad buvo įgriuvusios perdangos ir stogas. Jis sakė, kad stogai suvažiavo, kažkam kitam, kas tą problemą kelia pasitelkę žiniasklaidą.

Tačiau toks S.Stankevičiaus pareiškimas visiškai neatitinka viešos informacijos apie Žemaičių Naumiesčio muziejaus rekonstrukcijos problemas. Rugpjūčio 20 d. Kontrolės komiteto posėdžio metu Savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vedėjas Sigitas Šeputis, kuris vykdo minėtos statybos administracinę priežiūrą, žinių apie avariją nepaneigė.

Atsakydamas į komiteto narių klausimus S.Šeputis sakė: (cituojame iš diktofono įrašo – autoriaus pastaba) „pradėjus vykdyti muziejaus rekonstrukcijos darbus, kadangi nebuvo atlikta pastato konstrukcijų ekspertizė, įlūžo visi perdengimai ir nuvažiavo stogas, nes jis rėmėsi į perdengimo konstrukciją. Atsirado darbai, kurie rekonstrukcijos projekte nebuvo numatyti”.

Taigi į personų, kurioms „nuvažiavo stogai” ir kurios šmeižia S.Stankevičiaus statybos įmonę, pats S.Stankevičius 1-uoju numeriu turėtų įrašyti Ūkio skyriaus vedėją S.Šeputį.

Improvizacijos nustebino politikus

Pasibaigus posėdžiui Tarybos narys Antanas Kubaitis neslėpė savo emocijų dėl S.Stankevičiaus pareiškimo. Jis „Šilutės naujienoms” sakė neįsivaizduojantis, kaip priesaiką davęs politikas gali viešai kalbėti netiesą. A.Kubaičiui priklauso pastatas, kuris yra greta rekonstruojamo muziejaus (savo pastate A.Kubaitis leido įkurti „Gerumo namus”). A.Kubaičio žodžiais tarint, „pradėjus rekonstruoti muziejų įvyko velniava – įgriuvo lubos, manėm, kad kaimynų siena gali užgriūti ir ant „Gerumo namų”.

Tarybos narys, opozicijos lyderis Š.Laužikas, avarijos metu ėjęs Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, irgi stebėjosi S.Stankevičiaus improvizacijomis. Jis sakė, kad „Statybų valdymo sprendimų” savininkas S.Stankevičius labiausiai turėtų džiaugtis, kad griuvę perdangos neužspaudė kokio žmogaus, o ne neigti avarijos faktą.