Rajono Tarybos durys kovotojams prieš skalūnus užsidarė

DEL SKALUNU DRAUDIMO 1 copyJungtinio demokratinio judėjimo (JDJ) skyriaus lyderis Rimantas Jaruškevičius rajono savivaldybės Tarybai įteikė kreipimąsi „Dėl skalūninių dujų žvalgybos ir gavybos Žemaitijoje“. Rajono politikai raginami sprendimu patvirtinti nuostatą, kad skalūninių dujų žvalgyba ir gavyba Šilutės rajone nebūtų vykdoma.

Bričkelėmis nebevažiuosime…

Tarybos komitetuose R.Jaruškevičius ragino politikus pasekti Jurbarko ir Tauragės savivaldybių Tarybų politikų pavyzdžiu ir Tarybos sprendimu pareikšti poziciją, jog jie yra prieš skalūninių dujų gavybą mūsų krašte bent tam laikotarpiui, kol minėta veikla netaps saugi ir nekenksminga.

Pasak R.Jaruškevičiaus, vienam skalūninių dujų gręžinio hidrauliniam plėšymui atlikti prireiks mažiausiai 400 didžiausios talpos cisternų skysčių, iš kurių dvi cisternos bus nuodai. Didesnė dalis skysčių su nuodais liktų gręžinio vamzdynuose. Tačiau, pasak R.Jaruškevičiaus, net geologai patvirtina faktą, kad gręžinių vamzdynai saugiai tuos skysčius išsaugos tik 25 metus. Nemaža tikimybė, kad 5 proc. gręžinių gali patirti avarijas, tada nuodingi skysčiai į aplinką išsiveržtų dar anksčiau.

Tokie argumentai Ekonomikos ir finansų komiteto politikams jau buvo girdėti, todėl didelio įspūdžio nepadarė.

Komiteto posėdžiui pirmininkavęs socialdemokratas Alfonsas Vanagas sakė pritariantis kovotojams prieš skalūninių dujų nesaugią gavybą. Tačiau A.Vanagui užkliuvo JDJ pareiškime naudojami žodžiai „išdavikai“, „išgamos“. Anot V.Vanago, taip negali būti vadinami kitokią nuomonę apie skalūnų gavybą turintys žmonės.

Komiteto narys darbietis Saulius Stankevičius tokių pareiškimo žodelių nepasmerkė, sakė suprantantis juos tik kaip R.Jaruškevičiaus jausmų proveržį.

Tik vienintelis politikas Steponas Kazlauskas išdrįso tiesiai pasakyti, kad jo nuomonė dėl skalūnų dujų žvalgybos yra kitokia. Jis neabejoja, kad privalome išsiaiškinti, ką turime savo žemėse. „Juk jau nebe 17-as amžius. ir bričkelėmis nebevažinėsime“, – bet kokių naujovių bijančiais šilutiškiais stebėjosi S.Kazlauskas. Po šių žodžių jis pakilo išeiti iš posėdžio, taip tarsi parodydamas, kad tema išsemta.

Ekonomikos ir finansų komitete niekas nepasiūlė R.Jaruškevičiaus kreipimosi „Dėl skalūninių dujų žvalgybos ir gavybos Žemaitijoje“ paversti oficialiu dokumentu – rajono Tarybos sprendimo projektu.

Neužteko balsų

Teritorijų ir kaimo reikalų komitete R.Jaruškevičiaus kreipimasis buvo sutiktas dar palankiau. Komiteto pirmininkas Algirdas Balčytis, išklausęs JDJ Šilutės lyderį, sakė, kad visai neprieštarautų, jog toks sprendimas būtų svarstomas rajono Taryboje.
Jam pritarė ir posėdyje svečio teisėmis dalyvaujanti rajono merė D.Žebelienė.

Sprendimo projekto teisiniu pagrindu suabejojo Savivaldybės Personalo ir teisės skyriaus vedėjas Arvydas Bielskis. Jis sakė, kad įprastai rajono Taryba savo nuomonę apie planuojamą veiklą išsako tik tuomet, kai prašoma leisti atlikti poveikio aplinkai tyrimus ir pan.
skalunai mitingas
„Tvarkietis“ Gintaras Bružas mano, kad rajono Tarybos paskelbtas išankstinis draudimas ieškoti mūsų teritorijoje skalūninių dujų yra nelogiškas, nes skalūninių dujų žvalgybos ir gavybos technologijos gali keistis, tapti saugesnės.

Konservatorė Birutė Kleinaitė sakė nesuprantanti, kodėl toks sprendimas dar vis reikalingas. Juk „Chevron“ jau pasitraukė iš Lietuvos, iš Šilutės – Tauragės licencinio ploto.

Pasigirdo politikų kalbų, kad kovotojams prieš skalūninių dujų žvalgybą ir gavybą norisi ir toliau šį klausimą eskaluoti, taip siekiant politinių dividendų ir ieškant bet kokių priešų artimesnėje aplinkoje.

Tad kol buvo derintas galimo sprendimo tekstas, komiteto narių dauguma apsisprendė neteikti tokio projekto svarstyti rajono Taryboje.

Socialinių reikalų komitetas, kuriam vadovauja Algirdas Gečas, iškart apsisprendė, kad JDJ kreipimasis „Dėl skalūninių dujų žvalgybos ir gavybos Žemaitijoje“ nebūtų svarstomas rajono Taryboje kaip oficialus sprendimas.

Šiame komitete pasiūlyta, kad prieš Tarybos posėdį kiekvienas rajono politikas, kaip atskiras asmuo, savo parašu patvirtintų, ar pritaria kreipimuisi, ar ne.

Mitinguotojai reikalavo uždrausti

Šeštadienį JDJ nariai surengė mitingą „Skalūnai ir savivalda“.

Prie Šilutės kultūros ir pramogų centro susirinko apie 70 šilutiškių ir svečių iš kitų Lietuvos miestų. „Susirinkome dėl to, kad bandoma gręžti mūsų žemę. Jūs esat piliečiai, o tai reiškia – pilies gynėjai“, – į susirinkusiuosius kreipėsi R.Jaruškevičius.

Keletą dainų atlikęs bardas Adolfas Nausėda pastebėjo, jog mūsų mieste į mitingus niekada nesusirenka nė 100 žmonių. Anot jo, mus išgirs tuomet, kuomet susirinks 10 ir 100 kartų daugiau.

Pasak susirinkusiųjų, pastaruoju metu bandoma įteigti, jog skalūnų gavyba yra vienų Žygaičių problema. Tai esąs tautos klaidinimas, nes ši problema yra viso pasaulio dorų žmonių reikalas.

Tiesiog piliečiu prisistatęs kaunietis Gintaras Jonas Aleknavičius perskaitė Lietuvos ekologinių ūkių, Natūralaus mineralinio vandens gamintojų, Miško grybų ir uogų verslininkų ir kitų asociacijų, Lietuvos žemės gynėjų suvažiavime priimtas rezoliucijas.

„Kadangi skalūnų angliavandenilių tyrimai prieštarauja Konstitucijai, veda į neišvengiamą ekologinę katastrofą ir gresia geriamojo vandens bei paviršinių vandenų užteršimu, reikalaujame įstatymiškai uždrausti šio metodo naudojimą Lietuvos teritorijoje ir sustabdyti su šia veikla susijusius darbus“, – teigiama rezoliucijose.