Rajono vadovas uzurpavo Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas?

OZKOS 2011 35Meras aiškina, kodėl nevykdomas rajono Tarybos sprendimas ruoštis naujo sporto komplekso statyboms

Rajono Tarybos opozicijos lyderis Arvydas Jakas „Šilutės naujienoms“ rodė savo susirašinėjimo su Savivaldybės vadovais raštus, kurie atskleidžia keistus savivaldybės vadovybės santykius.

Pasak politiko, raštai leidžia suprasti, kad rajono meras Š.Laužikas viršija savo įgaliojimus ir uzurpavo administracijos direktoriaus Tomo Budrikio pareigas.

Laiškas direktoriui

A.Jakas kalbėjo, kad dar vis laukia Savivaldybės administracijos direktoriaus T.Budrikio atsakymo į paklausimą „Dėl viešosios įstaigos Šilutės turizmo, sporto ir pramogų centro steigimo ir savivaldybės įsipareigojimų vykdymo“. Raštas T.Budrikiui buvo išsiųstas vasario 3 dieną.

Politikas administracijos direktoriaus raštu klausė, kodėl administracija nesiima jokių veiksmų įgyvendinti rajono Tarybos sprendimą, kuriuo numatyta steigti VšĮ Šilutės turizmo, sporto ir pramogų centrą (2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimas) ir kartu su dalininke UAB „AV Forse“ organizuoti minėto sporto centro projektavimo darbus ir ieškoti finansavimo paramos.

Rašte minimas ir kitas sprendimas, kurį 2013 m. spalio 10 d. priėmė Sporto komplekso ir miesto stadiono statybos veiksmų koordinavimo darbo grupė, įpareigojusi Savivaldybės administraciją paruošti galimybių studiją dėl Turizmo, sporto ir pramogų centro statybos vietos parinkimo ir centro projektinių pasiūlymų pateikimo.

Pasak A.Jako, Savivaldybės administracija, vykdydama Tarybos sprendimą, turėjo nuo metų pradžios faktiškai tapti VšĮ Šilutės turizmo, sporto ir pramogų centro dalininke ir į šio centro sąskaitą pervesti 100 litų (dalininko įnašą) bei kas mėnesį pervesti 1 minimalaus atlyginimo dydžio lėšų sumą įstaigos direktoriaus atlyginimui mokėti. Tokie įsipareigojimai buvo priimti steigiant minėtą viešąją įstaigą.

Pasak A.Jako, Savivaldybės naujos vadovybės delsimas vykdyti rajono Tarybos sprendimą yra nekorektiškas ir kompromituoja Savivaldybę kaip dalininkę sporto komplekso statybos partnerio UAB „AV Forse“ akyse.

Vietoj direktoriaus atsakė meras

Savivaldybės opozicijos lyderį A.Jaką nustebino faktas, kad į jo paklausimą, skirtą administracijos direktoriui T.Budrikiui, atsakė rajono meras Šarūnas Laužikas.

Š.Laužikas rašo, kad pirmiausia politikams reikia apsispręsti, koks bus palankiausias naujojo centro valdymo modelis ir sulaukti ES finansavimo paramos sąlygų.

Realiausias galimas finansavimas sporto kompleksui statyti yra ES paramos lėšos arba privati investicija. Kadangi 2014-2020 m. periodo ES struktūrinių fondų finansavimo sąlygos bus paskelbtos ne anksčiau nei 2015 metų viduryje, todėl, mero nuomone, dar anksti įgyvendinti minėtos darbo grupės įpareigojimą Savivaldybės administracijai atlikti galimybių studijas ir parinkti kitą Turizmo, sporto ir pramogų centro statybos vietą.

Rajono meras Š.Laužikas buvusiam Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkui A.Jakui primena, jog naujo sporto komplekso vieta jau yra numatyta: dar 2012 m. rajono Taryba Sporto ir pramogų centrui įkurti buvo numačiusi rekonstruoti Savivaldybės turimą sporto bazę, esančią Šilutėje, Rusnės g. 8.

Š.Laužikas A.Jakui rašo, kad norėtų susitikti su Šilutės turizmo, sporto ir pramogų centro dalininke UAB „AV Forse“ ir aptarti naujos viešosios įstaigos veiklą. Be to, norėtų išsiaiškinti, ar bendrovė „AV Forse“ – patikima, skaidri ir pajėgi vykdyti sumanytą projektą.

A.Jakas sako matantis, kad Š.Laužikas jau seniai neslepia asmeniškos skeptiškos nuomonės apie Šilutės turizmo, sporto ir pramogų centro projektavimą bei statybą ir dabar įvairiais būdais siekia sumenkinti šį sumanymą. A.Jakas tvirtina, kad jam yra žinoma, jog Savivaldybės nauji vadovai jau buvo susitikę su VšĮ Šilutės turizmo, sporto ir pramogų centro atstovu, tačiau vis tiek nepradėjo vykdyti jokių savo įsipareigojimų ir kelia papildomus reikalavimus dalininkei „AV Forse“.

Šilutės rajono valdžios veiksmai, pasak A.Jako, akivaizdžiai skiriasi nuo kitų savivaldybių ir net Lietuvos aukščiausios valdžios politikos.

Politikas išklausė Šilutėje viešėjusios LR Seimo pirmininkės Loretos Graužinienės kalbas. Ji kaip tik ragino savivaldybes nedelsti ir skubiai ruošti projektus, kuriems finansavimui reikės paramos iš naujojo ES finansavimo laikotarpio – 2014-2020 m.

Meras nori įsitikinti

Rajono meras Š.Laužikas neigė uzurpuojantis Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas. „Šilutės naujienoms“ jis aiškino, kad atsakydamas į opozicijos lyderio A.Jako paklausimą už savivaldybės administracijos direktorių T.Budrikį, jis norėjo patvirtinti faktą, jog galutinio rajono Tarybos politinio apsisprendimo, kur ir kokį Šilutės turizmo, sporto ir pramogų centrą statyti, dar nėra. Jis sakė nepritariantis siūlymui už kelias dešimtis tūkstančių litų ruošti galimybių studiją dėl Turizmo, sporto ir pramogų centro statybos vietos parinkimo. Mero manymu, vietos tinkamumą gali geriausiai parinkti ir Savivaldybės administracijos specialistai.

Š.Laužikas ketina primygtinai siekti susitikti su viešosios įstaigos partneriais UAB „AV Forse“, kad įsitikintų, ar jie tikrai sugebės įvykdyti įsipareigojimą ir savo lėšomis parengti Šilutės turizmo, sporto ir pramogų centro statybos projektą, ar iš tikrųjų turi tokiam sumanymui 1,5 mln. litų. Pasak Š.Laužiko, iki šiol jokių dokumentų apie UAB „AV Forse“ finansines galimybes ar jau įgyvendintus darbus jis dar nėra matęs.