Rajono valdžios galvosūkis gyventojams: kokį faktinį komunalinių atliekų kiekį teisingai deklaruoti?

P10700112012 m. gruodžio 13 d. Šilutės rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. T1-626 „Dėl 2011-12-15 Šilutės rajono savivaldybės sprendimo Nr. T1-256 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą faktinio atliekų kiekio deklaravimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2009-10-29 sprendimu Nr. T1-1132, pakeitimo“, pakeitimo“.

Šio sprendimo pagrindu patvirtinto „Šilutės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą faktinio atliekų kiekio deklaravimo tvarkos aprašo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 9 punktas nurodo, kad fiziniai asmenys gali Vietinę rinkliavą mokėti pagal faktinį atliekų kiekį. O 10 punktas nurodo, kad „fiziniams asmenims už turto objektus, turinčius jiems priklausančius apribotus žemės sklypus, kuriuose yra galimybė pastatyti konteinerius, mažiausias leistinas mišrių komunalinių atliekų konteinerio tūris – 0,24 kubinio metro ir konteinerių tuštinimo dažnumas – 1 kartą per 2 savaites“.

Tvarkos aprašo 1 punktas nurodo, kad „Tvarkos aprašas nustato Šilutės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą atliekų faktinio deklaravimo procedūros tvarką, suteikiant galimybę susimokėti Vietinę rinkliavą pagal deklaruotą komunalinių atliekų kiekį, bet ne mažiau už komunalinių (buitinių ir joms prilygintų) atliekų metinės susikaupimo normos patvirtintos 2004 m. gegužės 27 dienos Šilutės rajono savivaldybės sprendimu Nr. T1-365 „Dėl Šilutės rajono buitinių atliekų susikaupimo normų patvirtinimo“.

Paminėtame teisės akte dėl komunalinių atliekų metinių susikaupimo normų gyventojams nustatytos normos diferencijuojamos pagal gyvenamąją vietovę bei turimo turto paskirtį.

Gaunamas prieštaravimas: Tvarkos aprašo 10 punktas minimalų metinį komunalinių atliekų kiekį nurodo 6,24 kubinius metrus turto objektui (0,24 kubinių metrų konteineris, konteinerių tuštinimo dažnumas – kas dvi savaitės, kalendoriniuose metuose yra 52 savaitės), nepriklausomai nuo jo paskirties ar vietovės, kai tos pačios Tvarkos aprašo 1 punktas nurodo vadovautis sprendimu T1-365, kur pavyzdžiui, sodo valdai yra numatyta tik 0,3 kubinio metro komunalinių atliekų metinė susikaupimo norma.

Taigi kokį komunalinių atliekų kiekį gyventojams teisingai deklaruoti, norint sumokėti vietinę rinkliavą už atliekų tvarkymą?
Teismų praktikoje galioja taisyklė, kad jeigu teisės aktuose yra neaiškumų ar prieštaravimų, tuomet teisės aktai aiškinami teisės subjekto naudai, kuriam yra taikomi tokie teisės aktai.

Todėl, jeigu gyventojas pirmenybę teikia atliekų tvarkymui savo jėgomis, pavyzdžiui, bioskaidžias atliekas kompostuoja, o degias atliekas sudegina be jokios žalos gamtai, tuomet toks gyventojas, deklaruodamas faktinį komunalinių atliekų kiekį, turėtų ne aklai vadovautis Tvarkos aprašo 10 punktu, bet šios Tvarkos aprašo 1 punktu, kuris duoda nuorodą į Šilutės rajono savivaldybės sprendimą Nr. T1-365.

Taigi deklaruojant faktinį komunalinių atliekų kiekį, gyventojams reiktų įvertinti turto objekto paskirtį, o jei turto objektas – namų valda, tuomet reiktų įvertinti, kokioje vietovėje šis namas yra, bei kiek name gyvena žmonių.

Linas Maksvytis, VšĮ „Teisių gynimo centras“ direktorius
www.tgcentras.lt