Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus 25-metis: medikai atsimena kiekvieną išgelbėtą pacientą

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus personalą labiausiai motyvuoja sėkmingai pasibaigę gydymo atvejai ir išgelbėtos gyvybės.

2022-ųjų spalis atnešė dvi ypatingas sukaktis Šilutės ligoninei – 130 metų gydymo įstaigai ir 25-eri Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriui (toliau – Reanimacijos skyrius). Per ketvirtį amžiaus skyrius nuolat tobulėjo – nuo mažos intensyviosios terapijos palatos iki šiuolaikinius standartus atitinkančio Reanimacijos skyriaus.

Sveikindamas kolektyvą su gražia sukaktimi, vyr. gydytojas A. Starkus pasidžiaugė puikiai funkcionuojančiu
Reanimacijos skyriumi ir darnia jo komanda.

„Minėdamas savo 25 metų veiklos sukaktį Reanimacijos skyrius vienu penktadaliu prisideda prie Šilutės ligoninės 130 metų jubiliejaus minėjimo ir kasmet duoda savo indėlį į ligoninės bendruomenės gyvenimą, veiklos rezultatus. Reanimacijos skyrius, kaip atskiras padalinys negali funkcionuoti, priimame pacientus iš Priėmimo-skubios pagalbos, Chirurgijos traumatologijos, Vidaus bei Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrių“, – sako nuo pat pirmųjų įkūrimo dienų skyriui vadovaujanti gydytoja anesteziologė – reanimatologė Audronė Pikžirnienė.

Sveikindamas Reanimacijos skyriaus kolektyvą su gražia sukaktimi, Šilutės ligoninės vyriausiasis gydytojas Algis Starkus pasidžiaugė puikiai funkcionuojančiu skyriumi, darnia jo komanda ir bendradarbiavimu su kitais ligoninės skyriais.

Darbo pradžia – nelengva

1997-aisiais, prasidėjus antrajam sveikatos apsaugos restruktūrizavimo etapui, regioninėse ligoninėse atsirado būtinybė steigti reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrius. Tuo metu Šilutės ligoninės vyr. gydytoju dirbo Artūras Skikas, o jo pavaduotoju tapo Vytautas Žvirblis, kurio pirmasis uždavinys buvo įsteigti šį skyrių.

Naujojo skyriaus vedėja buvo paskirta gydytoja A. Pikžirnienė. Reanimacijos skyrius su šešiomis lovomis įsikūrė tuometiniuose Terapijos ir Chirurgijos skyriuose, per du aukštus. Prieš pradedant dirbti buvo suformuotas ir apmokytas skyriaus personalas.
Nuo 1999-ųjų Reanimacijos skyrius persikėlė į dabartines patalpas, po atlikto remonto Akušerinės patalogijos skyriuje.

Labiausiai motyvuoja dirbti – išgelbėtos gyvybės

Reanimacijos skyriuje teikiama intensyvi pagalba visų ūmių būklių atvejais – sutrikus širdies veiklai, kvėpavimo funkcijų, inkstų, kepenų nepakankamumui, apsinuodijus, panirus į komą. Čia gydomi ir išorinių faktorių paveikti pacientai – patyrę traumas, sušalę, turėję suicidinių ketinimų.
A. Pikžirnienė pasakojo, kad nuolat dirbant su sunkių būklių pacientais, personalą labiausiai motyvuoja sėkmingai pasibaigę gydymo atvejai ir išgelbėtos gyvybės.

„Visus išgelbėtus pacientus atsimename ir tai suteikia džiaugsmą, motyvaciją stengtis niekada nenuleisti rankų. Darbas Reanimacijos skyriuje formuoja supratimą, kokia svarbi yra kiekviena pragyventa diena ir kad kiekvienam ji turėtų būti kuo ramesnė, prasmingesnė“, – sako vedėja.
Reanimacijos skyriaus medikams dažnai tenka matyti ir sunkiai paaiškinamus atvejus, kuriuos galima prilyginti stebuklams.

Labiausiai gydytojai įsiminė atvejis, kai po naktinio darbo pamainos į ligoninę buvo atvežtas apie 58-erių metų vyras, ištiktas klinikinės mirties. Tai vyko apie 8 val. ryte. Pacientą greitosios pagalbos brigada atvežė į Priėmimo–skubios pagalbos skyrių, kur dirbantis personalas iškart pradėjo taikyti specializuotą Reanimacinę pagalbą. Netrukus atskubėjo iškviesti gydytojai anesteziologai-reanimatologai.

„Mes iš karto perėmėme Priėmimo skyriuje budėjusio gydytojo darbą, nes intensyviai reanimuojant pacientą išsenka jėgos. Tam yra komanda, kuri keičiasi. Mes visi keitėmės kas 2 minutes ir dirbome apie pusantros valandos. Pacientas buvo nenusakomą skaičių defibriliuotas, nuolat atliekamas išorinis širdies masažas, leidžiami specialūs medikamentai.

Ir vis neatsistatė širdies veikla… Lyg užsiveda ritmas ir tuoj pat išsenka… Ir jau per tiek laiko mes turėjome baigti paciento gaivinimą, bet rankos nekilo to padaryti, niekas nenorėjo pasakyti, kad gal baigiam. Vis keitėmės, masažavome krūtinę. Ir įvyko stebuklas! Atsistatė širdies veikla, įvykus infarktui. Stabilizavus būklę, pacientas buvo pervežtas į Klaipėdos ligoninę, kur jam buvo suteikta trečio lygio pagalba. Šiandien jis gyvas!“, – atvejį, kuris visam laikui įsirašė į regimąją atmintį, prisimena gydytoja.

Kiekvieno paciento perkėlimas į kitą skyrių Reanimacijos medikams yra pasiekimas. Kiekvienas personalo narys įgauna pasitikėjimo savo jėgomis, kai pamato aiškų sunkaus darbo rezultatą – sveikstantį ligonį. Kai pacientas perkeliamas į kitą ligoninės skyrių, atsisveikina ir padėkoja medikams, čia ir yra to darbo prasmė.

Komandos širdis – ilgamečiai darbuotojai

Reanimacijos skyriaus stiprybė yra darni komanda, kurią sudaro ilgamečiai darbuotojai. Tai gydytojai anesteziologai-reanimatologai Audronė Pikžirnienė, Alenas Pakarklis, Donatas Vekteris, anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojos Jūratė Šimašienė, Genutė Blažienė, Sonata Mauricienė, Raimonda Gintalienė, Zofija Grikštienė, Giedra Grublienė, Vida Ščemeliova.

Reanimacijos skyriaus vyresnioji slaugytoja V. Ščemeliova pasakojo, kad darbo pradžia skyriuje nebuvo lengva, bet vėliau darbas pasidarė įdomus. Didelį džiaugsmą jai teikia buvusius pacientus sutikti gatvėje. Mintyse ji pasidžiaugia, kad galėjo prisidėti prie jų pasveikimo.
„Norėčiau, kad pamilusių šį darbą ir jam atsidavusių ateityje nemažėtų. Taip pat, kad ligoninė išliktų regioninė su joje sklandžiai dirbančiais visais padaliniais“,– Reanimacijos skyriui ir ligoninei linki gydytoja A. Pikžirnienė.

25-erių metų skyriaus veiklos proga Reanimacijos skyriaus kolektyvą pasveikino ir kolegos iš kitų ligoninės skyrių.

„Ligoninė be Reanimacijos skyriaus negalėtų funkcionuoti, teikti savalaikes ir kokybiškas paslaugas. Esu dėkingas ilgamečiams darbuotojams, mylintiems ir atsidavusiems savo darbui. Reanimaciniai ligoniai yra patys sunkiausi, darbas šiame skyriuje reikalauja daugiausiai ir fizinių, ir emocinių jėgų, nes tenka matyti ne tik džiaugsmo, bet ir skausmo ašaras, padėti išgyventi netekties skausmą“, – Reanimacijos skyriaus darbuotojams dėkojo vyr. gydytojas A. Starkus.